CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Blow Me Away by Christina Hovland

Blow Me Away (Mile High Matched, #2)

Title // Naslov: Blow Me Away

Author // Avtorica: Christina Hovland

Release Date // Datum izdaje: February 22nd 2019 (22. februar 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Jase Dvornakov has always loved women, 80’s hair band music, and things that go boom. He used to disarm bombs in the Navy, but he’s back in Denver after a mission overseas went sideways and destroyed his future, including his marriage. Now he arranges flowers in his family’s floral business because flowers don’t explode.

Cookie-baker extraordinaire, Heather Reese, has had one too many rounds of heartache, so she’s sworn off men and prefers to spend her evenings binge-watching game shows. Plus her no-men rule gives her time to focus on her dream come true–Heather’s Cookie Co.–her very own bake shop with an underground following for naughty shaped treats. She refuses to be interested in the hot-shot florist across the street. He is trouble with a capital T. Sexy trouble, but still, a hook-up with Jase is a hard nope.

Desperate to avoid his family’s incessant matchmaking, a fake breakup with the beautiful Heather is just what the florist ordered. If his family believes Heather decimated his heart, they’ll leave him alone. Heather isn’t so keen on the idea, but Jase is determined to make it worth her while. When a pretend breakup becomes the real romance neither was expecting, together they’ll have to decide if it’s finally time to light the fuse on love…

 

Povzetek iz zadnje strani:

Jase Dvornakov je vedno oboževal ženske, glasbo iz 80ih in stvari, ki eksplodirajo. Včasih je deaktiviral bombe za mornarico toda sedaj je nazaj v Denver po misiji, ki se ni izšla in ki je uničila njegovo prihodnost, vključno z njegovim zakonom. Sedaj aranžira rože v cvetočem poslu svoje družine, ker rože ne eksplodirajo.

Mojstrici peke piškotov, Heather Reese, so že prevčkrat zlomili srce zato je moške postavila na stranski tir in raje posveti svoje večere gledanju igralnih šovov. Plus, njen nič-moških pravilo ji je dalo čas, da se fokusira na svoje sanje –Heather’s Cookie Co.– njena lastna pekarna, ki na skrivaj peče zelo poredne sladice. Zanika, da se zanima za vročega cvetličarja na nasprotni strani ceste. On je težava z veliko začetnico. Seksi težava, a še vedno afera za eno noč z njim je en velik ne.

Obupan, da se izogne nenehnim zmenkarijam, ki jih pripravi njegova družina, lažna zveza je točno to, kar si ta cvetličar želi. Če njegova družina verjame, da mu je Heather zlomila srce, ga bodo pustili pri miru. Heather ni ravno navdušena nad idejo toda Jase je odločen, da se ji bo odkupil. Ko lažna zveza postane prava, česar noven od njiju ni pričakoval, se bosta morala odločiti, ali je čas, da prižgeta iskrico ljubezni…

 

My thoughts:

I love Hovland’s writing!

I was expecting a hilarious read and that’s what I got.

It was a delight to read from the first sentence to the last page! His whole family, especially Babushka, are crazy! It is a fun of epic proportions, each chapter an unexpected surprise filled with misunderstood situations, grandma’s weird excapades and penis shaped cookies.

Don’t have a lot to say except that I recommend this book to nayone who loves to laugh during reading!

5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Obožujem knjige te avtorice!

Pričakovala sem zabavno branje in to sem tudi dobila.

Bila je prava knjižna poslastica od prvega stavka do zadnje strani! Njegova cela družina, še posebno Babuška, so nori! Knjiga je zmes epske zabave, vsako poglavje je nepričakovano presenečenje prepleteno z narobe razumljenimi situacijami, babičinimi norimi dogodivščinami in piškoti v obliki penisa.

Nimam veliko za povedati razen da knjigo priporočam vsem, ki se radi smejite med branjem!

5 zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

Advertisements
CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman), YOUNG ADULT / NEW ADULT (mladinsko leposlovje)

Long Live the Beautiful Hearts (Book 2) by Emma Scott

Long Live the Beautiful Hearts (Beautiful Hearts, #2)

Title // Naslov: Long Live the Beautiful Hearts

Author // Avtorica: Emma Scott

Release Date // Datum izdaje: October 14th 2018 (14. oktober 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman, New Adult, mladinsko leposlovje

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Never again would I allow my heart to become the plaything of someone else.
Never again would I let a man (or men) come between me and my goals.
Never again would I love without feeling the fullness of that love in return.
Not until I knew it was real. And if that took me a lifetime to find, so be it.

Those were my vows, and after all that had happened with Connor and Weston, I was determined to keep them. To protect my heart.
And then he came home, and my vows became his promises.

He held my heart in his hands with reverence and care.
He helped me find my soul’s greatest purpose in life.
He loved me with a love so pure and vibrant, I knew I’d never feel anything like it in a hundred lifetimes.
It was real.

Until it wasn’t.
Until it all came crashing down when I discovered the deep love I thought I’d found was nestled in a web of lies—so soft and silken I hadn’t noticed it was there.
Until it was too late.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Nikoli več, ne bom pustila srcu, da postane igrača za nekoga drugega.
Nikoli več ne bom pustila moškemu (ali dvema), da pride med mano in mojimi cilji.
Nikoli več ne bom ljubila brez da bi se počutila tudi sama ljubljeno.
Vsaj ne dokler ne bi vedela, da je resnično. In če za to rabim celo življenje, da to najdem, pa naj bo.

To so bile moje zaobljube in po vsem, kar se je zgodilo s Connorjem in Westonom, sem bila odločena, da se jih držim. Da zaščitim svoje srce.
In potem se je on vrnil in moje obljube so postale njegove obljube.

On je držal moje srce v svojih rokah s spoštovanjem in skrbjo.
On mi je pomagal najti namen v mojem življenju.
On me je ljubil z ljubeznijo, ki je bila tako čista in živa, da sem vedela, da česa takega ne bom znova čutila v stotih življenjih.
Bilo je resnično.

Dokler ni bilo več.
Dokler ni vse šlo k vragu, ko sem ugotovila, da je globoka ljubezen, ki sem jo našla, nameščena v mrežo laži — tako mehko in svilnato, da je nisem opazila.
Dokler ni bilo prepozno.

 

My thoughts:

Book 1 left me with so many emotions and yet, I had to immediately start this book.

In this book, we follow the journey of love between Autumn and Weston, a journey that started with friendship but turned into so much more.

But how can it be true when it is all based on lies?

To know what it is about, you have to first read the first part – Bring Down the Stars (my review is here).

I have to say, just as in the first book, I didn’t particularly liked Connor in this book too. I understand why he did what he did after everything went down and he saw Weston for the first time, but at the same time I think he should be there for him. After everything Weston did for him I would at least expect some kind of gratitude.

Autumn was so strong in this book. I loved how invested she was in her friendship with Weston, how she wanted to help but at the same time not push Weston around.

And Weston, my Weston. What he had to go through is unimaginable. I’m so glad he found the light in his situation and that he and Autumn went through all together.

Emma Scott brings you a very emotional rollercoaster with these two books. I’ve been following her on social media so I know a little of what went behind this story. The Before and After of it. Thank you so much, dear author, for sharing this story of us. It was simply beautiful.

5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Prva knjiga me je pustila s takimi čustvi a še vedno sem takoj po njenem koncu začela z branjem te.

V tej knjigi sledimo poti ljubezni med Autumn in Westonom, poti, ki se je začela z njunim prijateljstvom in prerasla v nekaj več.

Toda kako je lahko nekaj resnično, če je zgrajeno na lažeh?

Da bi zares vedel_a o čem govorim, moraš najprej prebrati prvo knjigo – Bring Down the Stars (moj review najdeš tukaj).

Moram reči, da kot v prvi knjigi, mi tudi v tej ni bil preveč všeč Connor. Razumem, zakaj je naredil, to kar pač je potem ko se je vse spremenilo in je videl prvič Westona toda še vedno sem mnenja, da bi moral biti tam zanj. Po vsem, kar je Weston naredil za Connorja, bi od slednjega pričakovala vsaj neko hvaležnost.

Autumn je bila tako močna. Všeč mi je bilo, kako globoko je bilo njuno prijateljstvo z Westonom, kako mu je želela pomagati brez da bi ga pri tem silila v nekaj, kar sam ne bi želel.

In Weston, moj Weston. Kar je on moral prenesti, se ne da predstavljati. Tako sem vesela, da je našel luč v svoji situaciji in da sta šla čez vse to skupaj z Autumn.

Emma Scott ti v tej knjigi prikaže en vrtiljak čustev. Sledim ji kar nekaj časa tudi na družbenih omrežjih zato malo vem, kaj se je dogajala v ozadju. Prej in Potem. Hvala ti, draga avtorica, da si to zgodbo delila z nami. Bila je preprosto čudovita.

5 stars.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Dangerous Desires by J.T. Geissinger

Dangerous Desires (Dangerous Beauty, #2)

Title // Naslov: Dangerous Desires

Author // Avtorica: J. T. Geissinger

Release Date // Datum izdaje: August 20th 2019 (20. avgust 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

With Nasir’s life on the line, Eva makes a deal with the devil. She slips away to return to Dimitri, the mob boss who held her captive for years, only to step into a new world of trouble. Abducted by one of Dimitri’s most cunning adversaries, Eva finds herself an unwitting pawn in a dangerous game of cat and mouse.

When Eva disappears, Naz is prepared to do anything to find her. Tracking her to the remote regions of Portugal is just the beginning of the hunt. Bewitched by Eva’s beauty, the darkly seductive spy who abducted her now has more than business on his mind, but the only way for the trio to defeat Dimitri is to work together…despite the explosive desires threatening to consume them.

With a game so deadly and the stakes so high, Naz and Eva’s love will be tested in ways neither of them could foresee…or perhaps survive.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Z Nasirjevim življenjem na vrvici, Eva sklene dogovor s hudičem. Izmuzne se, da bi se vrnila k Dimitriju, mafijskemu vodji, ki jo je proti njeni vollji zadržal leta in leta, vendar stopi v nov svet težav. Ugrabljena iz strani Dimitrijevega enega najbolj pretkanih sovražnikov, se Eva znajde kot nenamerna figurica v nevarni igri mačke in miši.

Ko Eva izgine, je Naz pripravljen narediti karkoli, da bi jo našel. Izslediti jo v najbolj oddaljene kraje Portugalske je le začetek lova. Začaran z Evino lepoto, temačno privlačni vohun, ki jo je ugrabil, ima po ta novem več kot posel v mislih toda edini način, da premagajo Dimitrija je, da trojica združi moči…kljub eksplozivnimu poželenju med njimi.

S tako nevarno igro in visokimi vložki, bo Nazova in Evina ljubezen na preizkušnji na več načinov, ki jih noben od njiju ne predvidi…ali preživi.

 

My thoughts:

Okay, first a fair warning: This is not a standalone book and you cannot start this series with this book, you need to read the first one – Dangerous Beauty (my review here)!!!

So the book follows Eva’s journey after she left him. She wanted to go back to Dimitri because she wanted to protect Naz – I can understand that even though I’m sure Naz could offer protection to both of them. Unfortunately, she finds herself on the boat with the spy. Now, I don’t know about you but personally, I’d prefer if I didn’t know beforehand that he was a spy (the blurb is a little spoiler-ish) because then my reading experience would be different – if I didn’t see him as a hero too. He did some terrible things but when it’s explained (and of course, when you know he’s a spy) you easily forgive him.

Naz is pissed (what else, right?) and went to get her back. They reunite in Portugal (and the reunion is quite quick, I so wasn’t expecting such an easy reunion) and they are planning to destroy Dimitri. We’re left with that (huh, yes, for such a long book and me basically saying it all without – hopefully – spoil everything).

Buuuuuut….

I hate to say this but OMG, THAT ENDING. She did something so stupid, I’m pretty sure some readers would call her action TSTL. It’s THAT stupid, okay? Like when I was reading what she did I was like ”NOOOOOOOOOOOOO, DON’T DO THAT, HOW STUPID ARE YOU?”. I’m pretty sure I looked like this: 

Rezultat iskanja slik za why would you meme

With that said, you have been warned. It was a great read with not much action as the first book (I mean suspense and that not the sexual kind 😉 ) but I wish the blurb wouldn’t be so revealing and her action(s) wouldn’t be so stupid. Also, when I read the blurb it kind of hinted like there might be a twisted love triangle or a menage – there’s thankfully none of that (not that I mind it – I just wouldn’t expect it after the first book) …

3.5 stars.

I am curious how their story concludes so I’m looking forward to the final part even though trilogies with the same MCs are so not my cup of tea.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Okej, najprej opozorilo: To ni samostojna knjiga in s to knjigo se nikakor ne začne te serije ampak moraš začeti s prvo knjigo – Dangerous Beauty (moj review najdeš tukaj)!!!

Torej knjiga nadaljuje Evino pot po tem, ko ga je zapustila. Želela je nazaj k Dimtriju, da bi zaščitila Naza – to razumem, čeprav sem prepričana, da bi Naz lahko nudil zaščito obema). Na žalost se znajde na krovu z vohunom. Sedaj, ne vem kako je pri tebi ampak osebno bi mi bilo ljubše, če ne bi že vnaprej vedela, da je vohun (povzetek je malo spoiler-ish), ker bi bila moja bralna izkušnja drugačna – na njega ne bi gledala tudi kot na junaka. Naredil je nekaj groznih stvari in ko so razložene (in ko seveda že veš, da je vohun) mu zlahka oprostiš.

Naz je jezen (nič novega, kajne?) in gre za njo, da jo dobi nazaj. ponovno se srečata na Portugalskem (in njuno srečanje je zelo hitro, res nisem pričakovala tako lahke združitve) in skupaj začneta načrtovati, kako uničiti Dimitrija. S tem se zgodba zaključi (huh, ja, za tako dolgo knjigo in z mojim upajmo da ne preveč spoiler revjujem).

Todaaaaaa…

To nerada rečem ampak OMG, TA KONEC. Naredila je nekaj skrajno neumnega. Res neumnega, okj? Ko sem brala, kaj je naredila, sem rekla ”NEEEEEEEEE, NE NAREDI TEGA, KAKO NEUMNA PA SI?”. Moj obraz je zgledal nekako takole: 

Rezultat iskanja slik za why would you meme

S tem rečenim, bila si opozorjena. Saj knjiga je super z ne toliko akcije kot ta prva knjiga (ne v seksualnem smislu 😉 ) toda želim si, da povzetek ne bi bil tako odkrivajoč in njena dejanja tako neumna. Plus, ko sem brala povzetek, je malo namigovalo na ljubezenski trikotnik ali menage – nič od tega ni notri (me ne bi motilo, samo ne bi pričakovala po prvi knjigi) …

3.5 zvezdic.

Res me zanima, kako se njuna zgodba zaključi tako da se veselim zadnjega dela, čeprav ne maram trilogij.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

May Flowers by Mari Carr

May Flowers

Title // Naslov: May Flowers

Author // Avtorica: Mari Carr

Release Date // Datum izdaje: August 21st 2018 (21. avgust 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon 

goodreads

Blurb:

The last thing Lochlan wanted in a new assistant was some inexperienced, gorgeous, submissive blonde. However, a promise to a friend ensures that’s exactly what he’s stuck with. 

May knows she’s out of her league, not only in her new job, but with her boss. He makes her want things she’s never considered—kinky, sensual, wicked things. 

When trouble at home shows Lochlan more about her life than May wants him to see, there’s no stopping the sexy protector suddenly determined to claim not only her body, but her heart as well.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Zadnja stvar, ki jo Lochlan želi za novo asistentko je neizkušena, prelepa, podrejena blondinka. A obljuba prijateljici zagotovi, da bo z njo ostal še nekaj časa.

May ve, da je njena služba in njen šef izven njenih meja. Zaradi njega si želi stvari o katerih prej ni nikoli razmišljala — nore, čutne stvari.

Ko težave doma Lochlanu pokažejo več o njenem življenju kot bi May želela, nič ne bo ustavilo tega seksi zaščitnika, ki si naenkrat želi ne le njnega telesa, ampak tudi srca.

 

My thoughts:

The writing kept me engaged in the book but all these BDSM elements kind of bored me. Maybe because I don’t read such books? (Yes, I do realize I requested this book on NetGalley and read the blurb but that was like a year ago so I think I wanted to read books like this one at that time but not anymore.)

Anyway, the heroine wants to take care of her family and doesn’t want any help from the hero, while all he wants is to protect her. Basically, typical BDSM book, I guess.

A big plus for me is that the whole book doesn’t revolve around bondage but it actually shows how close his family is and what a great character May is.

4 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Stil pisanja me je prepričal, toda BDSM elementi pa ravno ne. Mogoče zato, ker ne berem takih knjig? (In ja, se zavedam, da sem za to knjigo zaprosila na NetGalleyu ampak to je bilo približno leto nazaj, kar pomeni, da sem očitno to želela takrat brati sedaj pa ravno ne.)

Kakorkoli, glavna junakinja želi poskrbeti za svojo družino sama in ne želi pomoči medtem ko vse, kar junak želi pa je, da jo zaščiti. V glavnem, tipična BDSM knjiga, bi rekla.

Velik plus v celotni knjigi je definitvno to, da se zgodba ne suče samo okoli vezanja in tega ampak dejansko pokaže kako blizu je glavni junak s svojo družino in kako dobra junakinja je May.

4 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Vicious by L.J. Shen

Title // Naslov: Vicious (Pogubna ljubezen)

Author // Avtorica: L.J. Shen

Release Date // Datum izdaje: March 27th 2018 (27. marec 2018), pri nas je izšla letos (2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

                                                                                                    Knjigarna Felix  (Slovenian edition)

goodreads

Blurb:

Emilia

They say love and hate are the same feelings experienced under different circumstances, and it’s true.

The man who comes to me in my dreams also haunts me in my nightmares.

He is a brilliant lawyer.

A skilled criminal.

A beautiful liar.

A bully and a savior, a monster and a lover.

Ten years ago, he made me run away from the small town where we lived. Now, he came for me in New York, and he isn’t leaving until he takes me with him.

 

Vicious

She is a starving artist.

Pretty and evasive like cherry blossom.

Ten years ago, she barged into my life unannounced and turned everything upside down.

She paid the price.

Emilia LeBlanc is completely off-limits, my best friend’s ex-girlfriend. The woman who knows my darkest secret, and the daughter of the cheap Help we hired to take care of our estate.

That should deter me from chasing her, but it doesn’t.

So she hates me. Big fucking deal.

She better get used to me.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Emilia
Moški, ki me obiskuje v sanjah, me prav tako preganja v morah.
Je izvrsten odvetnik.
Izurjen zločinec.
Čudovit lažnivec.
Ustrahovalec in rešitelj, pošast in ljubimec.
Pred desetimi leti sem morala pobegniti iz mesteca, v katerem sem živela. Zdaj je prispel v New York in ne bo odšel, dokler me ne bo vzel s sabo.

Vicious
Ona je umetnica brez ficka.
Lepa in izmuzljiva kot češnja v cvetu.
Pred desetimi leti je nenapovedano vdrla v moje življenje in vse postavila na glavo.
Plačala je ceno.
Emilia LeBlanc je nekdanja punca mojega najboljšega prijatelja. Ženska, ki pozna mojo najtemnejšo skrivnost.
To bi me moralo odvrniti od lova, ampak me ne.
Pa kaj, če me sovraži.
Se bo že navadila name.

 

 

My thoughts:

I already read Dirty Headlines by her and LOVED it! I have a couple of her books on my app but I haven’t read them yet (I know, I know). I found this book a couple months ago on NetGalley even though it’s been released like two years ago. So hint: if you look through thousand ARCs there, you can find a hidden treasure 😉

Back to the book.

I had a feeling since the beginning that Vicious secretly liked Emilia. His actions said so. But he was also a bully to her, hiding behind his own pain. He was a domineering, bossy, angry boy who wanted to hurt her. Deep down though there was love.

Emilia was portrayed as a naive, sensitive but overall a happy kid, who in ten years just wanted to help her sister. She didn’t have other choice – and Vicious wouldn’t let her – but to work for him.

I loved this push and pull between them but sometimes I wish Emilia was stronger and she wouldn’t forgive him that quick. Honestly, the hero annoyed me at times because he was so demanding. That’s why I am contemplating between 4 and 5 stars, so I’ll give this book 4.5 stars. I need to read about other HotHoles, like asap.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Prebrala sem že Dirty Headlines in ljudje, morate začeti brati knjige te pisatreljice! Imam tudi nekaj njenih knjig na svoji aplikaciji ampak jih še nisem prebrala (saj vem, saj vem). To knjigo sem našla na NetGalley par mescev nazaj, čeprav je izšla v tujini pred dvema letoma, letos pa tudi pri nas. Torej nasvet: če pregledaš miljon ARCov na tisti strani, boš morda našla kakšen skrit zaklad 😉

Nazaj h knjigi.

Imela sem občutek, da ima Vicious na skrivaj rad Emilio. Njegova dejanja tako pravijo. Toda bil je tudi verbalno nasilen do nje, skrival se je pred lastno bolečino. Bil je oblastniški, gospodovalen in jezen fant, ki jo je želel raniti. Globoko pod vsem tem pa se je skrivala ljubezen.

Emilia je prikazna kot naivna, občutljiva a nasplošno srečno dekle, ki po desetih letih od srednje šole želi le pomagati svoji sestri. Ni imela druge izbire – in Vicious ji tudi ni dal nobene – kot da dela zanj.

Všeč mi je bil ta push&pull med njima toda včasih sem si želela, da bi bila Emilia močnejša. Po resnici povedano mi je šel glavni junak včasih na jetra, ker je bil tako zahteven. Zato se ne morem odločiti med 4 in 5 zvezdicami, zatorej 4.5 stars. Res moram prebrati knjige še o ostalih junakih, čimprej.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.