CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Side Effect by Lulu Jones

Side Effect

Title // Naslov: Side Effect

Author // Avtorica: Lulu Jones

Release Date // Datum izdaje: June 22nd 2018 (22. junij 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Kendall Atherton- a promising psychology student, has been given the most unusual proposition- payment of a whole semester’s tuition fees if she agrees to treat a patient in his home. Maton Lee has been through a traumatic experience, one that sees him confined to his apartment. Vanessa- his desperate mother, just wants to see him get well. But his challenging and rude demeanour is so much more than what Kendall can handle. Defeated and humiliated she vows never to return. But Kendall has already accepted Vanessa’s money and owes it to her to make one more attempt to get through to the broken yet beautiful man.
It’s not long before Kendall is drawn to him, but this is not a normal boy meets girl situation. If anyone discovers she is having an affair with Maton, she will be thrown out of her course. But the last person Kendall expects to expose her is Maton himself. Except Maton doesn’t count on the strength of his feelings for her and when Kendall’s life comes under threat from the same man who preyed upon him, he may just have lost the love of his life.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Kendall Atherton – obetajoča študentka psihologije, je dobila nenavaden predlog – plačilo za cel semester šolnine, če se strinja, da bo zdravila pacienta na domu. Maton Lee je doživel travmatično izkušnjo, tako zaradi katere ostane ujet v lastno stanovanje. Vanessa – njegova obupana mati samo hoče videti, da se stanje izboljša. Toda njegovo nesramno obnašanje je več kot Kendall lahko prenese. Poražena in osramočena si obljubi, da se nikoli ne vrne. Toda Kendall je že sprejela Vanessin denar in ji dolguje, da še zadnjič poskuša prebiti zid okoli srca tega zlomljenega, a privlačnega moškega.
Ne traja dolgo, da se Kendall zbliža z njim, toda to ni normalna ”fant spozna dekle” situacija. Če kdo odkrije, da ima afero z Matonom, bodo jo vrgli iz študija. Toda zadnja oseba, za katero bi Kendall pričakovala, da jo izda, je Maton sam. Toda Maton ne računa na moč svojih čustev do nje in ko je Kendallino življenje ogroženo zaradi istega moškega, ki se je spravil na Matona, je ta morda že izgubil ljubezen svojega življenja.

 

My thoughts:

Okay, so the blurb is way too revealing, we can all agree with that. It’s basically like one of those movie trailers that reveal too much so you don’t have to actually watch the movie.

I don’t know why but lately, in all e-books I have this feeling that’s it’s all happening too soon. For example, in this book, they were basically in love with each other at half of the book, so when he asked her to marry him, I internally cringed. He can’t even get out of the apartment, how does he expect to make this relationship work?? Then suddenly, he can overcome his fear and he goes out easily. Like he never feared anything. How can he do that? Forget his fear so easily?

I think the characters didn’t know what they wanted. Kendall wanted one thing, Maton another. Maton wanted to marry even though he had like a thousand issues but Kendall agreed either way.

The beginning of the book was well written but farther I was reading, the more I felt like the flow is missing. There was no more connection between me as a reader and the text. I just cringed more and more till the end. Also, couple mistakes in the story were present but since it’s an arc maybe they got deleted later.

We got a HFN ending. The man who threatened Maton never get caught, instead we’re told that his focus has shifted and he’s done with Maton. Um, okay? So, you’re just going to be happy the man is not targeting you anymore but you’re not even slightly concerned about your friends? I would have liked this book more if this was solved not that I need to read other books to find out what happened to this man.

3 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Okej, sam povzetek veliko preveč razkrije, s tem se lahko vsi strinjamo. Dejansko me spominja na tiste filmske trailerje, ki vse razkrijejo, tako da ti sploh ni treba gledati filma.

Ne vem zakaj, ampak zadnje čase se pri večini knjig vse dogaja prehitro. Na primer, pri tej knjigi sta si rekla, da se ljubita veliko prehitro, že na polovici knjige. Ko jo je vprašal, ali bi se poročila z njim, sem se notranje zdrznila. Ne more niti iz stanovanja, kako lahko pričakuje, da bo ta zveza funkcionirala? Potem pa kar naenkrat lahko gre ven in premaga svoj strah tako zlahka. Kako mu to uspe? Da pozabi na svoj strah tako zlahka?

Mislim, da glavna junaka še sama ne vesta, kaj bi rada. Kendall hoče eno, Maton drugo. Maton se je želel poročiti čeprav ima milijon stvari za razrešiti toda Kendall je še vedno privolila.

Začetek knjige je bil v redu napisan potem pa dlje kot sem brala, bolj ne tekoče je postajalo branje. Ni bilo več tepovezave med mano kot bralko in tekstom. Bolj in bolj sem se zdrznila, ko sem brala. Pa tudi kar nekaj napak je bilo prisotnih v tekstu ampak ker je to ARC, je bilo to morda kasneje popravljeno.

Konec je začasen. Moški, ki je grozil Matonu, ni bil nikoli ujet, izvemo pa, da je svoj fokus preusmeril na Matonovega najboljšega prijatelja in da je končal z Matonom. Um, ok? Torej boš bil preprosto vesel, da te ne napada več toda niti malo te ne skrbi za prijatelja? Knjiga bi mi bila bolj všeč, če bi se to razrešilo ne pa da moram prebrati naslednje knjige, da izvem, kaj se je zgodilo s tem napadalcem.

3 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

Advertisements
CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Accidental Groom by Dana Mason

Accidental Groom (Accidental Love #1)

Title // Naslov: Accidental Groom

Author // Avtorica: Dana Mason

Release Date // Datum izdaje:  April 2nd 2019 (2. april 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

I’m Mac.

But you already know that, right?

You probably even recognize the sound of my voice…

Because I’m the radio host that wakes most of Sacramento up every morning. The sultry voice that blares out of your speakers when you’re sipping your first coffee of the day, or driving to work, stuck in traffic. I’m the DJ that most of the women in Sacramento lust after.

Everyone knows me, knows my reputation: ladies’ man, bad boy, eternally single commitment-phobe.

I have my own reasons for needing to stay single, my own demons to battle with. Scars that don’t show, but that stop me from getting close to anyone.

Except, after one hell of a drunken accident, I’ve woken up married. To a gorgeous green-eyed girl, Kelley, I only met yesterday in a coffee shop.

A killer hangover later, it turns out that this playboy is off the market.

But there are three problems:

1) I’m married to a girl I met less than twenty-four hours ago.

2) No woman has ever been able to change my ways – who says that Kelley’s going to be any different?

3) Kelley must be the one lady in this city who doesn’t know who I am – and that means she doesn’t know about my past, about the issues that haunt me.

So I might be taken, but the question is… for how long?

 

Povzetek iz zadnje strani:

Ime mi je Mac.

Ampak to že veš, kajne?

Najbrž prepoznaš tudi zven mojega glasu…

Ker sem rajiski voditelj, ki zbudi večino Sacramenta vsako jutro. Čuten glas, ki se sliši iz zvočnikov medtem ko piješ svojo prvo kavo ali na poti v službo, ko si obtičala v prometu. Sem DJ, ki si ga večino žensk v Sacramentu želi.

Vsi me poznajo, poznajo moj sloves: ženskar, bad boy, zaprisežen samec.

Imam svoje razloge zakaj želim ostati samski, svoje demone, s katerimi se soočam. Brazgotine, ki se ne vidijo in ki mi preprečijo, da bi se s kom preveč zbližal.

Razen da se po eni pijani nezgodi, znajdem poročen. S prelepo zelenooko Kelley, ki sem jo spoznal včeraj v kavarni.

Ubijalski maček in že se pokaže, da tale plejboj ni več samski.

Toda obstajajo trije problemi:

1) Poročen sem z dekletom, ki sem jo spoznal še ne štiriindvajset ur nazaj.

2) Nobeni ženski še ni uspelo spremeniti mene – kdo pravi, da bo s Kelley kaj drugače?

3) Kelley je najbrž edina ženska v mestu, ki ne ve, kdo sem – in to pomeni, da ne ve o moji zgodovini, o težavah, ki me mučijo.

Torej morda nisem več samski, toda vprašanje je… za kako dolgo?

 

My thoughts:

The main problem I had with this book is that everything happened too fast. The pace of the writing, the story itself, it made the story feel rushed. I wanted to know more, there were more words than actions.

I mean they basically met and yet they’re planning a trip together. Already?

I feel like the book was meant to be a normal looking novel but the instalove between main characters kind of ruined it for me.

I didn’t feel connected to the characters at all, the first 20 % I even thought of DNF-ing this book. I wasn’t invested in the story, I read through pages without feeling anything. I could have DNF it and I wouldn’t feel absolutely any regret. 

I also found one inconsistency: sometimes they said that they know each other for weeks, sometimes even days. I got the feeling that all story happened in maybe a week time, which is for me way too soon.

3 ”meh” stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Največji problem te knjige je, da se vse dogaja prehitro. Hitrost pisanja, sama zgodba, vse to naredi zgodbo prehitro. Želela sem več, več je bilo besed kot dejanj.

Glavna junaka sta se komaj srečala in že sta načrtovala izlet skupaj. Že?

Mislim, da bi knjiga morala biti povsem normalen roman toda ta instaljubezen je to zame nekako pokvarila.

Nisem se počutila povezano z glavnima junakoma, prvih 20 % sem celo razmišljala, da bi prenehala s knjigo. Zgodba me ni potegnila vase, strani sem brala brez da bi čutila karkoli. Lahko bi prenehala na sredi s knjigo pa ne bi obžalovala ničesar.

Našla sem tudi eno nepravilnost: včasih sta rekla, da se poznata tedne, včasih dneve. Imela sem občutek, da se je celotna zgodba zgodila v mogoče enem tednu, kar je veliko prehitro zame.

3 ”eh” zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

The Wrong Kind of Love by Lexi Ryan

The Wrong Kind of Love (The Boys of Jackson Harbor, #1)

Title // Naslov: The Wrong Kind of Love

Author // Avtorica: Lexi Ryan

Release Date // Datum izdaje:  February 12th 2018 (12. februar 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

You never forget your wedding day. Or the moment your twin sister pukes on your bouquet and confesses she’s pregnant… with your fiancé’s baby.

I wanted to get away, to hide until my heart mended. I found myself in a strange town with a mysterious stranger whose talented mouth and hands almost made me forget it was supposed to be my wedding night.

Afraid to go home to face my broken life, I pretend to be my twin so I can take her job in Jackson Harbor caring for a six-year-old girl. Imagine my surprise when I find out my new boss is my mysterious stranger — Dr. Ethan Jackson.

I never meant for Ethan to discover my secrets. I never meant for them to matter. But the longer I work with him and his sweet daughter, the harder I fall, and the clearer it becomes that I’m not the only one carrying a secret that could tear us apart.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Nikoli ne pozabiš svojega poročnega dne. Ali trenutka, ko ti tvoja sestra dvojčica bruha na tvoj šopek in prizna, da je noseča… z otrokom tvojega zaročenca.

Želela sem oditi, se skriti dokler se ne bo moje srce zopet zacelilo. Znašla sem se v čudnem mestu s skrivnostnim tujcem zaradi katerega talentirana usta in roke sem skoraj pozabila, da bi morala biti moja poročna noč.

Ker sem se bala iti domov in se soočati s posledicami svojega zlomljenega življenja, sem se pretvarjala, da sem dvojčica in prevzela njeno službo v Jackson Harborju, kjer sem skrbela za šestletno deklico. Predstavljaj si, kakšno presenečenje je bilo, ko odkrijem, da je moj novi šef tudi moj skrivnostni tujec  — doktor Ethan Jackson.

Nikoli nisem želela, da Ethan odkrije moje skrivnosti, nikoli nisem želela, da so pomembne. Toda dlje ko delam za njega in njegovo prikupno hčerko, bolj se zaljubljam in očitneje postaja, da nisem edina, ki ima skrivnost, ki bi naju lahko ločila.

 

My thoughts:

Lexi Ryan brings us a story of a single father, a widower and his daughter’s nanny.

Nicole takes place as a nanny after her sister admits she’s pregnant with Nicole’s fiancé’s baby. She met Ethan on her first day in the city, and they sort of hooked up. Well, he had to leave before they did that.

Ethan didn’t expect Nicole to be the newly hired nanny and he certainly didn’t expect the chemistry between them. Ethan had deep issues and most of the time, I was wondering if this book will turn out to be some kind of twisted thriller. We don’t get explanations till the end.

Nicole gets along with Ethan’s daughter pretty well, but she hates lying to Ethan about who she is. I liked her from the beginning because she could have said she’s her sister when Ethan’s mum had an interview with her but she was honest and I respect that. She couldn’t tell Ethan though because of several reasons (don’t want to spoil here 😉 ).

I don’t read a lot of single parent’s stories but I admit, I’m starting to really like them. I truly recommend this book, I’m very curious about other Ethan’s siblings and their stories so I already added the next two on my TBR.

5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Lexi Ryan nam prinese zgodbo o očetu samohranilcu, vdovcu, in varuški njegove hčerke.

Nicole zasede mesto svoje sestre, potem ko ji le-ta prizna, da je noseča z otrokom njenega zaročenca. Ethana v vistvu spozna že prvi dan ob prihodu v mesto in skupaj tudi skoraj spita. No, on je moral oditi preden je naredil tisto 😉

Ethan ni pričakoval, da bo Nicole nova varuška in tudi ni pričakoval take kemije med njima. Ethan je imel kar nekaj težav in večino časa sem se spraševala, ali bo iz te romance nastal nek zakompliciran triler. Razlage dobimo proti koncu knjige.

Nicole se zelo dobro razume z Ethanovo hčerko, čeprav sovraži lagati Ethanu, kdo je. Všeč mi je bila žeod začetka, saj bi lahko že od začetka rekla, da je Veronica (sestra), ko jo je intervjuvala Ethanova mama za službo, a je povedala po resnici, čeprav je potem ne bi zaposlili in to spoštujem. Tudi Ethanu ni smela povedati zaradi večih razlogov (nočem spoilat tukaj 😉 ).

Ne berem veliko knjig o samohranilcih ampak priznam, začenjati jih imeti rada. Res priporočam to knjigo in res me zanima zgodba Ethanovih sorojencev, tako da sem naslednje knjige že dodala na svoj TBR seznam.

5 zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Million Dollar Devil By Katy Evans

Million Dollar Devil (Million Dollar, #1)

Title // Naslov: Million Dollar Devil

Author // Avtorica: Katy Evans

Release Date // Datum izdaje:  May 28th 2019 (28. maj 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Heir apparent to her father’s company, Lizzy Banks needs a man. The perfect man. But when the rich “fundbabies” she usually rubs shoulders with prove impossible to hire, she takes a chance on a raw beast of a man salvaged from the wreckage of a bar brawl.

James Rowan earns a modest income as a YouTube daredevil, but he can’t refuse Lizzy’s million dollar deal. As she polishes his rough edges, creating a sophisticated gentleman fit for the highest circles of society, not only does she bring out the perfect man—it’s like she’s making the man of her dreams. How can she resist?

Though Lizzy loves seeing James in his clothes—and out of them—he isn’t the kind of man you bring home to Daddy. Her father’s disapproval and the pressure of the campaign have her eyeing the straight and narrow, but Lizzy’s finding it awfully hard to resist the devil on her shoulder…

 

Povzetek iz zadnje strani:

Dedinja očetovega podjetja, Lizzy Banks potrebuje moškega. Popolnega moškega. Toda ko je bogatune visoke družbe, s katerimi se ponavadi srečuje, nemogoče najeti, da to možnost surovemu moškemu, ki ga izvleče iz barskega pretepa.

James Rowan svoj denar služi kot drznež na YouTubu, toda še vedno ne more zavrniti Lizzyjinega miljonskega posla. Ko lošči njegov videz ter iz njega naredi prefinjenega gentlemana, ki se lahko kosa z visokimi krogi družbe, ne samo, da iz njega naredi popolnega moškega – izgleda da si naredi tudi moškega njenih sanj. Kako se lahko upre?

Čeprav Lizzy rada vidi Jamesa v njegovih oblačilih – in izven njih – on ni take vrste moški, ki bi ga lahko predstavila očetu. Očetovo nestrinjanje in pritisk kampanje vpliva tudi na Lizzy in ta se še težje upre hudiču na njeni rami.

 

My thoughts:

When I first saw the blurb, I was like ”This I have to read”. It reminded me of the movies The Makeover (starring Julia Stiles – love it!!!) and another movie that was about a guy who is homeless (I think) and steal watches (??? and I can’t find it anywhere so if you know the title please tell me!!!). Anyway, in both cases, there was a complete makeover and the guy turned out hot. Of course.

The book wasn’t so bad but it wasn’t good either. Couple things that bothered me:

For one, how was Lizzy always thinking that she made him that way, she made him desirable, gorgeous and hot. She made him sophisticated. I get where that came from but it gets annoying if she thinks that he’s nothing without her. I mean, yeah, maybe he’s not great for your circle but he’s still a great person??

I also know that she changed a lot about him just so he could fit in her circle but I still kind of hated her when she was forcing him to smoke even though he refused to do that.

I reach into the humidor, where I keep a stash of my father’s favourite cigars for those rare, once-every-few-months evenings when he comes over for dinner. I offer the box to him.

He shakes his head. ”Quit smoking when I was eighteen.”

”To smoke is human; to smoke cigars is divine.” I take one out, open his jacket, and stuff one in the inside pocket.

Like bitch, if he doesn’t smoke, he doesn’t smoke. There are a lot of people who don’t, no need to force them just to fit in.

When I was reading this and other similar moments, where she talked about dad in the same line, it looked to me like she wanted to turn James to be exactly like her dad.

In one moment, even her friendship was weird. I think her friend despised James because he was a ”nobody” which was mentioned when that same friend found out James is not really a rich man but rather a common one.

I also wished that text messages would be in italics or in other way separated from the rest of the text because sometimes I couldn’t distinguish between what was a text message and what was just a normal line in a book.

3.5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

My thoughts:

Ko sem prvič prebrala povzetek, sem želela prebrati to knjigo. Spominjala me je na film The Makeover (v glavni vlogi igra Julia Stiles – fenomenalen film!!!) in še en film, ki je bil nekoč na HBOju in je o brezdomcu (se mi zdi) in krade ure (??? nisem sigurna, nikjer ga ne najdem tako da če veš naslov prosim povej!!). V glavnem, v obeh primerih oba tipa dobita popolno preobrazbo.

Knjiga ni bila slaba ni pa bila najboljša. Nekaj stvari me je motilo.

Za začetek, kako je Lizzy razmišljala, da je zaradi nje takšen, zaradi nje, si ga ženske bolj želijo, je prekrasen in oh in sploh. Da ga je ona naredila prefinjenega. Logično mi je iz kje izhaja tako mnenje, ampak mi je šlo pa počasi na živce, če misli, da brez nje ni nič. Mislim, ja, mogoče ni popoln za tvojo družbo ampak še vedno je prekrasna oseba?

Vem tudi, da je spremenila ogromno stvari na njem (mogoče celo preveč), samo zato, da bi se lahko vključil v njeno družbo ampak še vedno sem jo sovražila, ko mu je začela vsiljevati kajenje, čeprav jo je ta zavrnil. 

(odstavek ni preveden)

I reach into the humidor, where I keep a stash of my father’s favourite cigars for those rare, once-every-few-months evenings when he comes over for dinner. I offer the box to him.

He shakes his head. ”Quit smoking when I was eighteen.”

”To smoke is human; to smoke cigars is divine.” I take one out, open his jacket, and stuff one in the inside pocket.

Mislim, halo, če noče kaditi pač noče kaditi. Obstaja veliko ljudi, ki tega ne počnejo, ni potrebe, da se jih sili samo zato, da se bodo lahko vključili v družbo.

Ko sem brala take trenutke, ko se je zraven v istem odstavku omenjalo še očeta, sem dobila bolj občutek, da hoče iz Jamesa narediti očeta.

V knjigi tudi ni bilo najbolj razvidno, kdaj je zapisano sms sporočilo in kdaj navaden tekst. To bi bilo lahko v poševnem tisku.

3,5 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman), SPORTS ROMANCE (športni roman)

The Friend Zone by Sariah Wilson

The Friend Zone

Title // Naslov: The Friend Zone

Author // Avtorica: Sariah Wilson

Release Date // Datum izdaje:  June 11th 2019 (11. junij 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman, Sports Romance, športni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon 

goodreads

Blurb:

Disgraced college quarterback Logan Hunt was on his way to NFL stardom when he messed up big-time. Now the Texas star player with a bad temper has a new option: Seattle’s EOL College—as in End of the Line, to his fellow misfit recruits. It’s Logan’s last chance. If he can follow the rules. No parties, no fighting, no swearing, and oh, no dating the coach’s daughter, Jess. Simple. Yeah, right. For Logan, there has never been a rule he’s more tempted to break.

The deal is “just friends.” The pretty, confident, and fiercely smart math whiz is fine with pizza, tutoring, and keeping Logan in line. But the closer Jess gets, the more receptive she is to his warm heart and spirit—not to mention his irresistible off-field passes. With defenses down, they’re both heading into the danger zone.

It’s more than thrilling. It’s love. It’s also a game changer that could sideline Logan’s NFL goals—and more important, a future with Jess. But dreams are worth fighting for, right?

 

Povzetek iz zadnje strani:

Osramočeni podajalec Logan Hunt je bil na poti do slave državne nogometne lige, ko je zavozil na veliko. Sedaj ima teksaški zvezdniški igralec s slabim temperamentom novo možnost: EOL kolidž v Seattlu. Njegovo zadnjo možnost. Če se lahko drži pravil. Nič zabav, nič pretepanja, nič preklinjanja in oh, nič zmenkov s trenerjevo hčerko Jess. Preprosto. Pa ja. Za Logana ni bilo pravila, ki bi ga bolj mamilo h kršenju.

Dogovor je ”samo prijatelja”. Lepa, samozavestna in neizmerno pametna matematična genijalka je v redu s pico, tutorstvom in s tem, da Logana drži znotraj meja. Toda bližje, ko mu Jess postaja, bolj dovzetna je na njegovo srce in dušo – da ne omenja njegovega neustavljivega šarma. Z zrušenimi zidovi se oba podajata na nevarno območje.

Gre za več kot vznemirjenje. Gre za ljubezen. Ravno tako pa lahko to za vedno potisne na rob Loganove cilje o državni nogometni ligi – in še bolj pomembno, njegovo prihodnost z Jess. Toda za sanje se je vredno boriti, kajne?

 

My thoughts:

I’ve been sitting on this book for days, maybe weeks because I didn’ know what to write in the review. There’s nothing much to say. I loved it until the end.

Logan was such a fun, sweet, caring character. He knew what was on the line when their feelings started to be much more than just friends. They both did.

It was one of the things I loved about this book. That they didn’t start a relationship even though it could destroy his career but that they tried to fight against those feelings.

I always love when one character wants to get some boy/girl and then the other character helps him/her get what they want. In this case, Jess wanted a guy named Ben, a guy who is completely different than Logan. Of course, Logan helps her trying to get Ben but in the process, they both fell for each other.

4.5 stars because there may be some things left to improve.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Knjigo sem končala že dneve, morda tedne nazaj pa še vedno nisem napisala ocene, ker preprosto ne vem, kaj bi napisala. Knjiga je bila v redu napisana.

Logan je tak zabaven, prijazen glavni junak. Vedel je, v kaj se spušča, ko je začel gojiti čustva do Jess. Oba sta se zavedala, kaj se lahko zgodi.

To je bila ena od stvari, ki mi je bila v knjigi všeč. Da nista začela zveze, čeprav bi to lahko uničilo Loganovo kariero, ampak da sta se upirala svojim čustvom.

Všeč mi je, kadar eden izmed junakov želi dobiti neko osebo in ji pri tem pomaga drugi junak. V tem primeru je Jess želela Bena, fanta, ki ne bi mogel biti bolj drugačen od Logana. Logan ji pri tem pomaga, vendar se med njima (Loganom in Jess) začneta spletati čustva.

4,5 zvezdice, ker bi nekatere stvari lahko bile boljše (napisane).

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.