CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Irish Affair by Amanda Heartley

Irish Affair

Title // Naslov: Irish Affair

Author // Avtorica: Amanda Heartley

Release Date // Datum izdaje: February 12th 2018 (12. februar 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

WTF do you do when your boyfriend has an affair… with another guy?

Amelia

Fall for someone on the other side of the world, of course, and Garrett seems like the perfect distraction. After months of online face time, I take the plunge and fly over to surprise him. Oh, I surprise him alright, but his cute little wife isn’t quite so pleased to see me.

I’m starting to think it must be something about me.

So, now I’m alone in the middle of Dublin, wondering how it all went so wrong. All the guys I meet turn out to be douchebags. I’m swearing off men-at least, that was my plan until he sat next to me at the bar.

The moment those intense green eyes stray my way, I cave in. The more time I spend with Rory, the more I like him. But in the back of my mind, I’m leery. How is he any different to the rest of the guys I’ve fallen for?

Seems they all let me down eventually.

Rory

I get recognized wherever I go… in Ireland, at least. I’m a famous music star, but I don’t crave the limelight. Just for once, I want to be with someone who likes me, just for me, and not my money or fame.

The moment Amelia flashes that sexy smile at me, I’m hooked on those luscious lips. And, when I learn why she’s in Dublin, I’m determined to show her us Irish guys aren’t all bad.

I like her a lot but breaking down her defenses is harder than I thought. I’m up for the craic with her, and if I can get her to let her guard down, I’ll show her I’m different-that I’m not like all the other guys who’ve hurt her before.

But, maybe I’m no better than them? She has no clue who I really am, and the more time we spend together, the harder it becomes to tell her the truth.

I know I need to be the one who tells her. If she finds out on her own, it’ll break her heart all over again, and that’s the last thing I want to do to this beautiful lass.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Kaj za vraga narediš, če ima tvoj fant afero… z drugim moškim?

Amelia

Zaljubiš se v nekoga drugega na drugem koncu sveta, seveda, in Garrett se zdi kot popolna motnja. Po mesecih pogovarjanja prek spleta, tvegam in ga obiščem na Irskem, da ga presenetim. Oh, in kakšno presenečenje je to bilo, saj njegova žena ni bila ravno navdušena nad mano.

Razmišljam, da je morda kaj narobe z mano.

Sedaj sem sama sredi Dublina in se sprašujem, kako je šlo vse narobe. Vsi fantje, ki sem jih spoznala, so se izkazali, da so kreteni. Končno sklenem dogovor, da se nebom več zapletala z moškimi, ko se on usede zraven mene v baru.

V trenutku, ko se njegove zelene oči srečajo z mojimi, se vdam. Več časa, ko preživim z Roryjem, bolj mi je všeč. Toda še vedno sem pazljiva. Kako je lahko on drugačen od vseh preostalih moških, ki sem jih spoznala?

Izgleda, da me vsi sčasoma razočarajo.

Rory

Prepoznajo me, kamor koli grem… vsaj na Irskem. Sem slavna glasbena zvezda, toda ne želim biti v soju luči. Samo enkrat bi rad bil z nekom, ki me ima rad, samo mene, in ne mojega denarja ali slave.

V trenutku, ko se mi Amelia nasmehne, me njene ustnice začarajo. In ko spoznam, zakaj je v Dublinu, sem odločen, da ji pokažem, da nismo vsi Irci slabi.

Zelo mi je všeč, toda prebiti se čez njene ovire postaja težji oreh kot sem si mislil. Rad bi ji pokazal, da sem drugačen – da nisem tak kot ostali fantje, ki so jo ranili.

Toda mogoče nisem boljši od njih? Nima pojma, kdo sem, in dlje časa, ki ga preživiva skupaj, težje ji je povedati resnico.

Vem, da moram biti jaz tisti, ki ji mora povedati. Če bo to odkrila sama, bo ponovno zlomilo njeno srce in to je zadnja stvar, ki jo želim zanjo.

 

My thoughts:

This is a sexy novella about two people whose lives are completely different. Rory can’t go anywhere without being recognised and Amelia has trouble with finding the right guy.

It was exactly what I needed when I wanted to read something fun and even though it’s my first read by this author and also a novella, I’m sure I’ll be reading her books in the future.

4 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Ta knjiga je v bistvu kratka zgodba o dveh ljudeh, ki živita popolnoma drugačno življenje. Rory ne more iti nikamor ne da bi ga kdo prepoznal in Amelia ima problem kako najti pravega moškega.

Ta knjiga je bila točno to, kar sem v danem trenutku želela, nekaj lahkotnega, zabavnega. Čeprav je bila to moja prva knjiga te avtorice, sem prepričana, da jo bom še brala.

4 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

Advertisements
CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Side Effect by Lulu Jones

Side Effect

Title // Naslov: Side Effect

Author // Avtorica: Lulu Jones

Release Date // Datum izdaje: June 22nd 2018 (22. junij 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Kendall Atherton- a promising psychology student, has been given the most unusual proposition- payment of a whole semester’s tuition fees if she agrees to treat a patient in his home. Maton Lee has been through a traumatic experience, one that sees him confined to his apartment. Vanessa- his desperate mother, just wants to see him get well. But his challenging and rude demeanour is so much more than what Kendall can handle. Defeated and humiliated she vows never to return. But Kendall has already accepted Vanessa’s money and owes it to her to make one more attempt to get through to the broken yet beautiful man.
It’s not long before Kendall is drawn to him, but this is not a normal boy meets girl situation. If anyone discovers she is having an affair with Maton, she will be thrown out of her course. But the last person Kendall expects to expose her is Maton himself. Except Maton doesn’t count on the strength of his feelings for her and when Kendall’s life comes under threat from the same man who preyed upon him, he may just have lost the love of his life.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Kendall Atherton – obetajoča študentka psihologije, je dobila nenavaden predlog – plačilo za cel semester šolnine, če se strinja, da bo zdravila pacienta na domu. Maton Lee je doživel travmatično izkušnjo, tako zaradi katere ostane ujet v lastno stanovanje. Vanessa – njegova obupana mati samo hoče videti, da se stanje izboljša. Toda njegovo nesramno obnašanje je več kot Kendall lahko prenese. Poražena in osramočena si obljubi, da se nikoli ne vrne. Toda Kendall je že sprejela Vanessin denar in ji dolguje, da še zadnjič poskuša prebiti zid okoli srca tega zlomljenega, a privlačnega moškega.
Ne traja dolgo, da se Kendall zbliža z njim, toda to ni normalna ”fant spozna dekle” situacija. Če kdo odkrije, da ima afero z Matonom, bodo jo vrgli iz študija. Toda zadnja oseba, za katero bi Kendall pričakovala, da jo izda, je Maton sam. Toda Maton ne računa na moč svojih čustev do nje in ko je Kendallino življenje ogroženo zaradi istega moškega, ki se je spravil na Matona, je ta morda že izgubil ljubezen svojega življenja.

 

My thoughts:

Okay, so the blurb is way too revealing, we can all agree with that. It’s basically like one of those movie trailers that reveal too much so you don’t have to actually watch the movie.

I don’t know why but lately, in all e-books I have this feeling that’s it’s all happening too soon. For example, in this book, they were basically in love with each other at half of the book, so when he asked her to marry him, I internally cringed. He can’t even get out of the apartment, how does he expect to make this relationship work?? Then suddenly, he can overcome his fear and he goes out easily. Like he never feared anything. How can he do that? Forget his fear so easily?

I think the characters didn’t know what they wanted. Kendall wanted one thing, Maton another. Maton wanted to marry even though he had like a thousand issues but Kendall agreed either way.

The beginning of the book was well written but farther I was reading, the more I felt like the flow is missing. There was no more connection between me as a reader and the text. I just cringed more and more till the end. Also, couple mistakes in the story were present but since it’s an arc maybe they got deleted later.

We got a HFN ending. The man who threatened Maton never get caught, instead we’re told that his focus has shifted and he’s done with Maton. Um, okay? So, you’re just going to be happy the man is not targeting you anymore but you’re not even slightly concerned about your friends? I would have liked this book more if this was solved not that I need to read other books to find out what happened to this man.

3 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Okej, sam povzetek veliko preveč razkrije, s tem se lahko vsi strinjamo. Dejansko me spominja na tiste filmske trailerje, ki vse razkrijejo, tako da ti sploh ni treba gledati filma.

Ne vem zakaj, ampak zadnje čase se pri večini knjig vse dogaja prehitro. Na primer, pri tej knjigi sta si rekla, da se ljubita veliko prehitro, že na polovici knjige. Ko jo je vprašal, ali bi se poročila z njim, sem se notranje zdrznila. Ne more niti iz stanovanja, kako lahko pričakuje, da bo ta zveza funkcionirala? Potem pa kar naenkrat lahko gre ven in premaga svoj strah tako zlahka. Kako mu to uspe? Da pozabi na svoj strah tako zlahka?

Mislim, da glavna junaka še sama ne vesta, kaj bi rada. Kendall hoče eno, Maton drugo. Maton se je želel poročiti čeprav ima milijon stvari za razrešiti toda Kendall je še vedno privolila.

Začetek knjige je bil v redu napisan potem pa dlje kot sem brala, bolj ne tekoče je postajalo branje. Ni bilo več tepovezave med mano kot bralko in tekstom. Bolj in bolj sem se zdrznila, ko sem brala. Pa tudi kar nekaj napak je bilo prisotnih v tekstu ampak ker je to ARC, je bilo to morda kasneje popravljeno.

Konec je začasen. Moški, ki je grozil Matonu, ni bil nikoli ujet, izvemo pa, da je svoj fokus preusmeril na Matonovega najboljšega prijatelja in da je končal z Matonom. Um, ok? Torej boš bil preprosto vesel, da te ne napada več toda niti malo te ne skrbi za prijatelja? Knjiga bi mi bila bolj všeč, če bi se to razrešilo ne pa da moram prebrati naslednje knjige, da izvem, kaj se je zgodilo s tem napadalcem.

3 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Accidental Groom by Dana Mason

Accidental Groom (Accidental Love #1)

Title // Naslov: Accidental Groom

Author // Avtorica: Dana Mason

Release Date // Datum izdaje:  April 2nd 2019 (2. april 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

I’m Mac.

But you already know that, right?

You probably even recognize the sound of my voice…

Because I’m the radio host that wakes most of Sacramento up every morning. The sultry voice that blares out of your speakers when you’re sipping your first coffee of the day, or driving to work, stuck in traffic. I’m the DJ that most of the women in Sacramento lust after.

Everyone knows me, knows my reputation: ladies’ man, bad boy, eternally single commitment-phobe.

I have my own reasons for needing to stay single, my own demons to battle with. Scars that don’t show, but that stop me from getting close to anyone.

Except, after one hell of a drunken accident, I’ve woken up married. To a gorgeous green-eyed girl, Kelley, I only met yesterday in a coffee shop.

A killer hangover later, it turns out that this playboy is off the market.

But there are three problems:

1) I’m married to a girl I met less than twenty-four hours ago.

2) No woman has ever been able to change my ways – who says that Kelley’s going to be any different?

3) Kelley must be the one lady in this city who doesn’t know who I am – and that means she doesn’t know about my past, about the issues that haunt me.

So I might be taken, but the question is… for how long?

 

Povzetek iz zadnje strani:

Ime mi je Mac.

Ampak to že veš, kajne?

Najbrž prepoznaš tudi zven mojega glasu…

Ker sem rajiski voditelj, ki zbudi večino Sacramenta vsako jutro. Čuten glas, ki se sliši iz zvočnikov medtem ko piješ svojo prvo kavo ali na poti v službo, ko si obtičala v prometu. Sem DJ, ki si ga večino žensk v Sacramentu želi.

Vsi me poznajo, poznajo moj sloves: ženskar, bad boy, zaprisežen samec.

Imam svoje razloge zakaj želim ostati samski, svoje demone, s katerimi se soočam. Brazgotine, ki se ne vidijo in ki mi preprečijo, da bi se s kom preveč zbližal.

Razen da se po eni pijani nezgodi, znajdem poročen. S prelepo zelenooko Kelley, ki sem jo spoznal včeraj v kavarni.

Ubijalski maček in že se pokaže, da tale plejboj ni več samski.

Toda obstajajo trije problemi:

1) Poročen sem z dekletom, ki sem jo spoznal še ne štiriindvajset ur nazaj.

2) Nobeni ženski še ni uspelo spremeniti mene – kdo pravi, da bo s Kelley kaj drugače?

3) Kelley je najbrž edina ženska v mestu, ki ne ve, kdo sem – in to pomeni, da ne ve o moji zgodovini, o težavah, ki me mučijo.

Torej morda nisem več samski, toda vprašanje je… za kako dolgo?

 

My thoughts:

The main problem I had with this book is that everything happened too fast. The pace of the writing, the story itself, it made the story feel rushed. I wanted to know more, there were more words than actions.

I mean they basically met and yet they’re planning a trip together. Already?

I feel like the book was meant to be a normal looking novel but the instalove between main characters kind of ruined it for me.

I didn’t feel connected to the characters at all, the first 20 % I even thought of DNF-ing this book. I wasn’t invested in the story, I read through pages without feeling anything. I could have DNF it and I wouldn’t feel absolutely any regret. 

I also found one inconsistency: sometimes they said that they know each other for weeks, sometimes even days. I got the feeling that all story happened in maybe a week time, which is for me way too soon.

3 ”meh” stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Največji problem te knjige je, da se vse dogaja prehitro. Hitrost pisanja, sama zgodba, vse to naredi zgodbo prehitro. Želela sem več, več je bilo besed kot dejanj.

Glavna junaka sta se komaj srečala in že sta načrtovala izlet skupaj. Že?

Mislim, da bi knjiga morala biti povsem normalen roman toda ta instaljubezen je to zame nekako pokvarila.

Nisem se počutila povezano z glavnima junakoma, prvih 20 % sem celo razmišljala, da bi prenehala s knjigo. Zgodba me ni potegnila vase, strani sem brala brez da bi čutila karkoli. Lahko bi prenehala na sredi s knjigo pa ne bi obžalovala ničesar.

Našla sem tudi eno nepravilnost: včasih sta rekla, da se poznata tedne, včasih dneve. Imela sem občutek, da se je celotna zgodba zgodila v mogoče enem tednu, kar je veliko prehitro zame.

3 ”eh” zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

The Wrong Kind of Love by Lexi Ryan

The Wrong Kind of Love (The Boys of Jackson Harbor, #1)

Title // Naslov: The Wrong Kind of Love

Author // Avtorica: Lexi Ryan

Release Date // Datum izdaje:  February 12th 2018 (12. februar 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

You never forget your wedding day. Or the moment your twin sister pukes on your bouquet and confesses she’s pregnant… with your fiancé’s baby.

I wanted to get away, to hide until my heart mended. I found myself in a strange town with a mysterious stranger whose talented mouth and hands almost made me forget it was supposed to be my wedding night.

Afraid to go home to face my broken life, I pretend to be my twin so I can take her job in Jackson Harbor caring for a six-year-old girl. Imagine my surprise when I find out my new boss is my mysterious stranger — Dr. Ethan Jackson.

I never meant for Ethan to discover my secrets. I never meant for them to matter. But the longer I work with him and his sweet daughter, the harder I fall, and the clearer it becomes that I’m not the only one carrying a secret that could tear us apart.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Nikoli ne pozabiš svojega poročnega dne. Ali trenutka, ko ti tvoja sestra dvojčica bruha na tvoj šopek in prizna, da je noseča… z otrokom tvojega zaročenca.

Želela sem oditi, se skriti dokler se ne bo moje srce zopet zacelilo. Znašla sem se v čudnem mestu s skrivnostnim tujcem zaradi katerega talentirana usta in roke sem skoraj pozabila, da bi morala biti moja poročna noč.

Ker sem se bala iti domov in se soočati s posledicami svojega zlomljenega življenja, sem se pretvarjala, da sem dvojčica in prevzela njeno službo v Jackson Harborju, kjer sem skrbela za šestletno deklico. Predstavljaj si, kakšno presenečenje je bilo, ko odkrijem, da je moj novi šef tudi moj skrivnostni tujec  — doktor Ethan Jackson.

Nikoli nisem želela, da Ethan odkrije moje skrivnosti, nikoli nisem želela, da so pomembne. Toda dlje ko delam za njega in njegovo prikupno hčerko, bolj se zaljubljam in očitneje postaja, da nisem edina, ki ima skrivnost, ki bi naju lahko ločila.

 

My thoughts:

Lexi Ryan brings us a story of a single father, a widower and his daughter’s nanny.

Nicole takes place as a nanny after her sister admits she’s pregnant with Nicole’s fiancé’s baby. She met Ethan on her first day in the city, and they sort of hooked up. Well, he had to leave before they did that.

Ethan didn’t expect Nicole to be the newly hired nanny and he certainly didn’t expect the chemistry between them. Ethan had deep issues and most of the time, I was wondering if this book will turn out to be some kind of twisted thriller. We don’t get explanations till the end.

Nicole gets along with Ethan’s daughter pretty well, but she hates lying to Ethan about who she is. I liked her from the beginning because she could have said she’s her sister when Ethan’s mum had an interview with her but she was honest and I respect that. She couldn’t tell Ethan though because of several reasons (don’t want to spoil here 😉 ).

I don’t read a lot of single parent’s stories but I admit, I’m starting to really like them. I truly recommend this book, I’m very curious about other Ethan’s siblings and their stories so I already added the next two on my TBR.

5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Lexi Ryan nam prinese zgodbo o očetu samohranilcu, vdovcu, in varuški njegove hčerke.

Nicole zasede mesto svoje sestre, potem ko ji le-ta prizna, da je noseča z otrokom njenega zaročenca. Ethana v vistvu spozna že prvi dan ob prihodu v mesto in skupaj tudi skoraj spita. No, on je moral oditi preden je naredil tisto 😉

Ethan ni pričakoval, da bo Nicole nova varuška in tudi ni pričakoval take kemije med njima. Ethan je imel kar nekaj težav in večino časa sem se spraševala, ali bo iz te romance nastal nek zakompliciran triler. Razlage dobimo proti koncu knjige.

Nicole se zelo dobro razume z Ethanovo hčerko, čeprav sovraži lagati Ethanu, kdo je. Všeč mi je bila žeod začetka, saj bi lahko že od začetka rekla, da je Veronica (sestra), ko jo je intervjuvala Ethanova mama za službo, a je povedala po resnici, čeprav je potem ne bi zaposlili in to spoštujem. Tudi Ethanu ni smela povedati zaradi večih razlogov (nočem spoilat tukaj 😉 ).

Ne berem veliko knjig o samohranilcih ampak priznam, začenjati jih imeti rada. Res priporočam to knjigo in res me zanima zgodba Ethanovih sorojencev, tako da sem naslednje knjige že dodala na svoj TBR seznam.

5 zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Unchaining You by Vic Tyler

Unchaining You (Only You, #2)

Title // Naslov: Unchaining You

Author // Avtorica: Vic Tyler

Release Date // Datum izdaje:  May 23rd 2019 (23. maj 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: (not found any retailers)

goodreads

Blurb:

If he hates me for what happened 8 years ago, just imagine how he feels now…

Do I feel bad for hooking up with the one who broke my heart?
… No.
Should I feel bad about blackmailing him for a job?
… Probably.

But to be fair, I need the money.

Life’s kind to some people.
Exhibit A: Devon Leo
Hot, brooding loner in high school → hot, brooding, billionaire tech tycoon who’s an international mans!ut.

Exhibit Me: Skylar Kay
Your everyday average nobody → college-dropout, moonlighting-stripper nobody who’s drowning in debt.

The least he can do for breaking my heart is give me a job.
Yeah, the one I blackmailed him for.

I just didn’t think the job was for a position under him.
I’ll have to be careful not to get under him. Again.
Because this time, his reputation isn’t just on the line.
My heart is.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Če me sovraži zaradi tega, kar se je zgodilo 8 let nazaj, je le vprašanje, kako se počuti sedaj…
Se počutim slabo, ker sem spala z moškim, ki mi je zlomil srce?… Ne.
Bi se morala počutiti slabo, ker ga izsiljujem za službo? … Najbrž.

Ampak po resnici povedano, potrebujem denar.

Življenje je prijazno do nekaterih ljudi.

Primer A: Devon Leo
Vroči, mrk samotar v srednji šoli je sedaj vroč, mrk miljarderski tehnološki magnat, ki je ravno tako mednarodni žigolo.

Primer jaz: Skylar Kay
Tvoj vsakodnevni povrečen nihče, ki je sedaj slačipunca, ki ni dokončala šole in se sedaj utaplja v dolgovih.

 

Zadnje, kar lahko naredi v zameno, ker mi je zlomil srce, je to, da mi da delo.

Ja, tisto za katerega sem ga izsiljevala.

Samo nisem si predstavljala, da je to delo delo pod njim.

Morala bom biti previdna, da se ne bom zares znašla pod njim. Ponovno.

.
Ker tokrat ni samo njegov sloves na nitki.

Tudi moje srce je.

 

My thoughts:

The author contacted me on my Goodreads and kindly asked me if I would consider reviewing this book. First I didn’t know what to say because I don’t usually read about strippers but I said yes anyway.

It surprised me how great this book was written.

Yeah, I didn’t like her much that she blackmailed him for the job but at the same time it also makes sense. Devon could still fire her after he got what he wanted but he’s a truly wonderful person so he didn’t do that.

Eli, Devon’s friend, at first kind of gave me the feeling that he was a huge jerk because he nearly forced Devon that he took Sky as her assistant. I didn’t really love him for how he did that (in front of Skylar) but at the end of the book he sounded less like a jerk and I wonder what’s his story. I’m curious and I already added the next book to my TBR.

4.5 stars.

 

ARC provided by an author in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Avtorica me je kontaktirala preko Goodreadsa in me prijazno vprašala, ali bi bila pripravljena prebrati in oceniti knjigo. Najprej nisem ravno vedela, kaj odgovoriti, ker ponavadi ne berem knjig o slačipuncah toda še vseeno sem rekla ja.

Presenetilo me je, kako dobro je knjiga napisana.

Res je, da mi Sky ni bila preveč všeč, ko je izsilila svojo službo toda po drugi strani ima nek smisel. Devon bi jo lahko še vedno odslovil, ko bi dobil od nje, kar je želel toda ker je res dober človek tega ni naredil.

Eli, Devonov prijatelj, mi je na začetku dajal občutek, da je tepec, ker je Devona skoraj prisilil, da je dal službo asistentke Sky. Ni mi bilo všeč, na kakšen način je to naredil (pred Skylar) toda na koncu knjige je izgledal manj kot tepec in dejansko me je njegova zgodba pritegnila. Ker me firbec matra, sem naslednjo knjigo že dodala na svoj TBR.

4,5 zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena iz strani avtorice v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.