CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Blow Me Away by Christina Hovland

Blow Me Away (Mile High Matched, #2)

Title // Naslov: Blow Me Away

Author // Avtorica: Christina Hovland

Release Date // Datum izdaje: February 22nd 2019 (22. februar 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Jase Dvornakov has always loved women, 80’s hair band music, and things that go boom. He used to disarm bombs in the Navy, but he’s back in Denver after a mission overseas went sideways and destroyed his future, including his marriage. Now he arranges flowers in his family’s floral business because flowers don’t explode.

Cookie-baker extraordinaire, Heather Reese, has had one too many rounds of heartache, so she’s sworn off men and prefers to spend her evenings binge-watching game shows. Plus her no-men rule gives her time to focus on her dream come true–Heather’s Cookie Co.–her very own bake shop with an underground following for naughty shaped treats. She refuses to be interested in the hot-shot florist across the street. He is trouble with a capital T. Sexy trouble, but still, a hook-up with Jase is a hard nope.

Desperate to avoid his family’s incessant matchmaking, a fake breakup with the beautiful Heather is just what the florist ordered. If his family believes Heather decimated his heart, they’ll leave him alone. Heather isn’t so keen on the idea, but Jase is determined to make it worth her while. When a pretend breakup becomes the real romance neither was expecting, together they’ll have to decide if it’s finally time to light the fuse on love…

 

Povzetek iz zadnje strani:

Jase Dvornakov je vedno oboževal ženske, glasbo iz 80ih in stvari, ki eksplodirajo. Včasih je deaktiviral bombe za mornarico toda sedaj je nazaj v Denver po misiji, ki se ni izšla in ki je uničila njegovo prihodnost, vključno z njegovim zakonom. Sedaj aranžira rože v cvetočem poslu svoje družine, ker rože ne eksplodirajo.

Mojstrici peke piškotov, Heather Reese, so že prevčkrat zlomili srce zato je moške postavila na stranski tir in raje posveti svoje večere gledanju igralnih šovov. Plus, njen nič-moških pravilo ji je dalo čas, da se fokusira na svoje sanje –Heather’s Cookie Co.– njena lastna pekarna, ki na skrivaj peče zelo poredne sladice. Zanika, da se zanima za vročega cvetličarja na nasprotni strani ceste. On je težava z veliko začetnico. Seksi težava, a še vedno afera za eno noč z njim je en velik ne.

Obupan, da se izogne nenehnim zmenkarijam, ki jih pripravi njegova družina, lažna zveza je točno to, kar si ta cvetličar želi. Če njegova družina verjame, da mu je Heather zlomila srce, ga bodo pustili pri miru. Heather ni ravno navdušena nad idejo toda Jase je odločen, da se ji bo odkupil. Ko lažna zveza postane prava, česar noven od njiju ni pričakoval, se bosta morala odločiti, ali je čas, da prižgeta iskrico ljubezni…

 

My thoughts:

I love Hovland’s writing!

I was expecting a hilarious read and that’s what I got.

It was a delight to read from the first sentence to the last page! His whole family, especially Babushka, are crazy! It is a fun of epic proportions, each chapter an unexpected surprise filled with misunderstood situations, grandma’s weird excapades and penis shaped cookies.

Don’t have a lot to say except that I recommend this book to nayone who loves to laugh during reading!

5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Obožujem knjige te avtorice!

Pričakovala sem zabavno branje in to sem tudi dobila.

Bila je prava knjižna poslastica od prvega stavka do zadnje strani! Njegova cela družina, še posebno Babuška, so nori! Knjiga je zmes epske zabave, vsako poglavje je nepričakovano presenečenje prepleteno z narobe razumljenimi situacijami, babičinimi norimi dogodivščinami in piškoti v obliki penisa.

Nimam veliko za povedati razen da knjigo priporočam vsem, ki se radi smejite med branjem!

5 zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

Advertisements
CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman), YOUNG ADULT / NEW ADULT (mladinsko leposlovje)

Long Live the Beautiful Hearts (Book 2) by Emma Scott

Long Live the Beautiful Hearts (Beautiful Hearts, #2)

Title // Naslov: Long Live the Beautiful Hearts

Author // Avtorica: Emma Scott

Release Date // Datum izdaje: October 14th 2018 (14. oktober 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman, New Adult, mladinsko leposlovje

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Never again would I allow my heart to become the plaything of someone else.
Never again would I let a man (or men) come between me and my goals.
Never again would I love without feeling the fullness of that love in return.
Not until I knew it was real. And if that took me a lifetime to find, so be it.

Those were my vows, and after all that had happened with Connor and Weston, I was determined to keep them. To protect my heart.
And then he came home, and my vows became his promises.

He held my heart in his hands with reverence and care.
He helped me find my soul’s greatest purpose in life.
He loved me with a love so pure and vibrant, I knew I’d never feel anything like it in a hundred lifetimes.
It was real.

Until it wasn’t.
Until it all came crashing down when I discovered the deep love I thought I’d found was nestled in a web of lies—so soft and silken I hadn’t noticed it was there.
Until it was too late.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Nikoli več, ne bom pustila srcu, da postane igrača za nekoga drugega.
Nikoli več ne bom pustila moškemu (ali dvema), da pride med mano in mojimi cilji.
Nikoli več ne bom ljubila brez da bi se počutila tudi sama ljubljeno.
Vsaj ne dokler ne bi vedela, da je resnično. In če za to rabim celo življenje, da to najdem, pa naj bo.

To so bile moje zaobljube in po vsem, kar se je zgodilo s Connorjem in Westonom, sem bila odločena, da se jih držim. Da zaščitim svoje srce.
In potem se je on vrnil in moje obljube so postale njegove obljube.

On je držal moje srce v svojih rokah s spoštovanjem in skrbjo.
On mi je pomagal najti namen v mojem življenju.
On me je ljubil z ljubeznijo, ki je bila tako čista in živa, da sem vedela, da česa takega ne bom znova čutila v stotih življenjih.
Bilo je resnično.

Dokler ni bilo več.
Dokler ni vse šlo k vragu, ko sem ugotovila, da je globoka ljubezen, ki sem jo našla, nameščena v mrežo laži — tako mehko in svilnato, da je nisem opazila.
Dokler ni bilo prepozno.

 

My thoughts:

Book 1 left me with so many emotions and yet, I had to immediately start this book.

In this book, we follow the journey of love between Autumn and Weston, a journey that started with friendship but turned into so much more.

But how can it be true when it is all based on lies?

To know what it is about, you have to first read the first part – Bring Down the Stars (my review is here).

I have to say, just as in the first book, I didn’t particularly liked Connor in this book too. I understand why he did what he did after everything went down and he saw Weston for the first time, but at the same time I think he should be there for him. After everything Weston did for him I would at least expect some kind of gratitude.

Autumn was so strong in this book. I loved how invested she was in her friendship with Weston, how she wanted to help but at the same time not push Weston around.

And Weston, my Weston. What he had to go through is unimaginable. I’m so glad he found the light in his situation and that he and Autumn went through all together.

Emma Scott brings you a very emotional rollercoaster with these two books. I’ve been following her on social media so I know a little of what went behind this story. The Before and After of it. Thank you so much, dear author, for sharing this story of us. It was simply beautiful.

5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Prva knjiga me je pustila s takimi čustvi a še vedno sem takoj po njenem koncu začela z branjem te.

V tej knjigi sledimo poti ljubezni med Autumn in Westonom, poti, ki se je začela z njunim prijateljstvom in prerasla v nekaj več.

Toda kako je lahko nekaj resnično, če je zgrajeno na lažeh?

Da bi zares vedel_a o čem govorim, moraš najprej prebrati prvo knjigo – Bring Down the Stars (moj review najdeš tukaj).

Moram reči, da kot v prvi knjigi, mi tudi v tej ni bil preveč všeč Connor. Razumem, zakaj je naredil, to kar pač je potem ko se je vse spremenilo in je videl prvič Westona toda še vedno sem mnenja, da bi moral biti tam zanj. Po vsem, kar je Weston naredil za Connorja, bi od slednjega pričakovala vsaj neko hvaležnost.

Autumn je bila tako močna. Všeč mi je bilo, kako globoko je bilo njuno prijateljstvo z Westonom, kako mu je želela pomagati brez da bi ga pri tem silila v nekaj, kar sam ne bi želel.

In Weston, moj Weston. Kar je on moral prenesti, se ne da predstavljati. Tako sem vesela, da je našel luč v svoji situaciji in da sta šla čez vse to skupaj z Autumn.

Emma Scott ti v tej knjigi prikaže en vrtiljak čustev. Sledim ji kar nekaj časa tudi na družbenih omrežjih zato malo vem, kaj se je dogajala v ozadju. Prej in Potem. Hvala ti, draga avtorica, da si to zgodbo delila z nami. Bila je preprosto čudovita.

5 stars.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman), YOUNG ADULT / NEW ADULT (mladinsko leposlovje)

Bring Down the Stars by Emma Scott (Book 1)

Bring Down the Stars (Beautiful Hearts, #1)

Title // Naslov: Bring Down the Stars

Author // Avtorica: Emma Scott

Release Date // Datum izdaje: August 19th 2018 (19. avgust 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman, New Adult, mladinsko leposlovje

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

I fell for Connor Drake. I didn’t want to; I fought against it, but I fell in love with him anyway. With his words. With his poetry. With him. The gentleness and beauty of his soul that speaks directly to mine. He writes as if he can feel my heart, hear its cadence and compose the exact right lyrics to accompany every beat and flow.

I’m in love with Connor…so why do I feel an inexplicable pull to his best friend, Weston? Grouchy, sullen, brooding Weston Turner, who could cut you down with a look. Fiercely intelligent with a razor sharp wit and acid tongue, he’s the exact opposite of Connor in every way, and yet there’s electricity in the air between us. The thorny barbs Weston wraps around himself can’t keep me away.

But the more time I spend with these men, the more tangled and confused my emotions become. When they both sign up for the Army Reserves during a time of increasing strife in the Middle East, I fear I’ll never unravel my own heart that sometimes feels as if it will tear straight down the middle…for both of them.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Zaljubila sem se v Connorja Draka. Tega nisem hotela; borila sem se proti temu ampak še vseeno sem se zaljubila. V njegove besede. V njegovo poezijo. V njega. Nežnost in lepota njegove duše je nagovarjala mojo. Piše kot bi videl v moje srce, slišal njegov ritem in napisal točno pravo besedilo, ki bi spremljalo vsak utrip.

Zaljubljena sem v Connorja…toda zakaj čutim neraložljivo privlačnost do njegovega najboljšega prijatelja Westona? Siten in čemeren Weston Turner, ki te lahko poreže že s pogledom. Neizmerno pameten z ostrim smislom za humor in zbadljivim jezikom, je popolno naprotje Connorja, a vendar je med nama elektrika. Trni, s katerimi se je obdal, me ne morejo obdržati stran od njega.

Toda več časa, kot ga preživim s tema moškima, bolj zapletena in zmedena so moja čustva. Ko se oba prijavita v vojsko v času povečanih sporov na Bližnjem Vzhodu, se bojim, da ne bom nikoli razvozlala svoje srce, ki se včasih počuti kot da se bo raztrgalo direktno na dvoje… za oba moška.

 

My thoughts:

Oh, wow.

I knew I was getting an emotional story but this… Wow. No words.

I am not really a fan of love triangles,in fact, I don’t even know if I ever read one but this author really wrote it well.

Autumn meets two guys. She sees Connor first but Weston is the one who first talks to her. But when Connor tells him he found her cute Weston backs off. I think it’s because he feels like he owes it to Connor after everything he and his family did to him. When Connor starts to pursue Autumn, he feels helpless. Autumn wants romance and Connor… well, he sucks at it. So Weston helps him. Tells him what he needs to say and do.

And so the tangle of lies begins.

I fell in love with Weston. He was wounded in the past and all he wanted was happiness for people around him.  For his family, his best friend, the girl he liked. Because he felt Connor could give her what he never could. He was wrong, of course. His vulnerability made him much more likable than Connor.

To be honest, I didn’t particularly like Connor. Okay, yeah, he and his family helped Weston a lot but at the same time, I feel like he didn’t even realise how his actions affected Weston and Autumn. There were times when I didn’t believe Connor kind act, I kept waiting for the ”you owe me because I did this and that for you and your family so back off and do that” bomb. It didn’t happen, thankfully, but still… the actions speak louder than words and Connor’s actions were actions that put him in a better light, he was selfish. Meanwhile, it was Weston’s words that moved me.

Autumn figured it out that something is going on. After all, Connor was completely different in person than he was in letters. But the men put her worries to rest with more lies. I still think she could have figured all out somehow…

Anyway, a very touching story with ah unexpected ending… that continues in the next book so I started it immediately after finishing this one.

5 emotional stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Oh, wow.

Vedela sem, da je pred mano izredno čustvena zgodba ampak tole… Wow. Brez besed.

Nisem ravno navdušena nad ljubezenskimi trikotniki, v bistvu, sploh ne vem, če sem kdaj jih brala, ampak tegale je avtorica izredno dobro napisala. 

Autumn spozna dva fanta. Connorja vidi prvega vendar je Weston tisti, s katerim prvič spregovori. Toda ko mu Connor pove, da mu je všeč, se Weston umakne. Mislim, da zato, ker se mu zdi, da mu dolguje po vsem, kar je Connor in njegova družina naredila za Westona. Ko se Connor začne zanimati za Autumn, se počuti nemočnega. Autumn si želi romantike in Connor… no, on je pri tem zanič. Zato mu Weston pomaga. Pove mu, kaj naj reče in naredi.

In tako se začne mreža laži.

Zaljubila sem se v Westona. Bil je ranjen v preteklosti in vse, kar si želi, je sreča za ljudi okoli sebe. Za svojo družino, najboljšega prijatelja, dekle, ki mu je všeč. Ker misli, da ji bo Connor lahko dal, kar ji sam ne more dati. Seveda se je motil. Njegova ranljivost ga je naredila veliko bolj všečnega kot Connorja.

Po resnici povedano mi Connor ni bil pretirano všeč. Okej, ja, njegova družina je ogromno pomagala Westonu toda po drugi strani se mi zdi, da se sploh ni zavedel, kako njegova dejanja vplivajo na Weston in Autumn. Bili so trenutki,  ko nisem verjela Connorjevi neizmerni prijaznosti. Čakala sem na tisto ”dolguješ mi, ker sem naredil to in ono za tvojo družino zato se umakni” mino. Na srečo se ni zgodila, a še vedno… dejanja govorijo glasneje kot besede in Connorjeva dejanja so bila bolj dejanja, ki so njega postavila v boljšo luč, bil je sebičen. Medtem, so bila Westonove besede tiste, ki so se me dotaknile.

Autumn je ugotovila, da se nekaj dogaja. Konec koncev je bil Connor popolnoma drugačen v živo kot na papirju. Toda fanta sta njene skrbi dala na stran s še več lažmi. Mislim pa, da bi še vedno lahko nekako ugotovila…

Kakorkoli, zelo ganljiva zgodba z nepričakovanim koncem… ki se nadaljuje v naslednji knjigi, ki sem jo začela takoj po koncu te.

5 čustvenih zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

London’s Late Night Scandal by Anabelle Bryant

London's Late Night Scandal (Midnight Secrets, #3)

Title // Naslov: London’s Late Night Scandal

Author // Avtorica: Anabelle Bryant

Release Date // Datum izdaje: September 24th 2019 (24. september 2019)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Chief Officer of the Society for the Intellectually Advanced, Lord Matthew Strathmore, Earl of Whittingham, takes his position very seriously. Not only does it distract him from the painful aftermath of a gunshot wound to the leg, earned most honorably, it is important work. So he feels duty-bound to question esteemed scientist Lord Talbot about a suspect article. Matthew dashes from London to Oxfordshire, despite wretched weather that only exacerbates his injury, reminding him he is far from the dashing gentleman he once was…
 
Theodosia, Lord Talbot’s granddaughter, has inherited his gift for inquiry, enjoying her pursuits safely away from the artifice of London society. But her identity as the true author of Talbot’s article is about to be exposed. And if Matthew expects a dour bluestocking, surprises abound. Not only do Theodosia’s botanical concoctions soothe his leg, he’s clearly attracted by her delicate beauty. But dare she hope for more? It will take an urgent trip to London for both to discover how passion and lasting love can ignite under the cover of darkness…

 

Povzetek iz zadnje strani:

Direktor Družbe za intelektualno napredne, lord Matthew Strathmore, grof Whittinghamski, svoje delo vzame karseda resno. Ne samo, da ga zamoti od boleče rane kot posledice streljanja, ki si jo je zaslužil na pošten način, to je zanj pomembno delo. Tako da se počuti dolžnega, da se prevprašuje o članku,  ki ga je spisal cenjeni lord Talbot. Matthew zbeži iz Londona v Oxfordshire, kljub slabemu vremenu, ki le še poslabša njegovo poškodbo, spominjajoč ga na postavnega džentlemana, ki je včasih bil…

Theodosia, vnukinja lord Talbota, je podedovala njegov dar za raziskovanje in uživa svoje aktivnosti daleč stran od umetne londonske družbe. Toda njena identiteta kot pravi avtor Talbotovega članka je ogrožena. In če Matthew pričakuje mrko izobraženo žensko, ga čaka presenečenje. Ne samo, da Theodosijine botanične spretnosti pomagajo njegovi nogi, je tudi očaran nad njeno lepoto. Toda ali ona lahko upa o kaj več? Potreben bo nujen izlet v London, da bosta oba spoznala strast in ljubezen, ki se lahko prižge v temi…

 

My thoughts:

My first read by this author.

I have to be honest, I was thinking about DNF-ing it most of the time.

I don’t know why is this happening to me for the last couple reads I got from NetGalley but I know for sure why this one didn’t work for me.

While it sounds exactly what I like to read (wounded hero, an intelligent heroine), this book focuses more on her worries over her grandfather than the romance itself.

I got the feeling that the author put quite a research into this story because everything was described into details. Everything.

There were some parts that didn’t intrigue me that much so I just skimmed the sentences.

The romance took around 10 % of the whole book. Maybe less. I like to be connected to the MCs, I like to see their relationship progress.

This book really didn’t suit me at all. I know the author probably took time with this book but it just didn’t work for me.

3 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Prva knjiga te avtorice.

Realno, sem že premišljevala, da bi jo pustila, ker mi stil pisanja ni bil všeč.

Čeprav obožujem knjige z ranjenim junakom in inteligentno junakinjo, se je ta knjiga bolj fokusirala na skrbi junakinjo za njenega dedka kot na romanco samo. 

Imela sem občutek, da je avtorica se res poglobila v zgodbo, saj je bilo vse opisano v detajlih. Vse.

Bili so tudi deli, ki me niso tako zanimalo, tako da sem samo preletela vrstice.

Romanca je obsegala vsega 10 % cele knjige. Morda manj. Sama se rada počutim povezano z junaki in vidim, kako se njun odnos razvija.

Ta knjiga mi ni ugajala. Vem, da si je avtorica najbrž res vzela čas za njo ampak meni preprosto ni bila všeč.

3 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

How to Love a Duke in Ten Days by Kerrigan Byrne

How to Love a Duke in Ten Days by Kerrigan Byrne

Title // Naslov: How to Love a Duke in Ten Days

Author // Avtorica: Kerrigan Byrne

Release Date // Datum izdaje: August 27th 2019 (27. avgust 2019)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Famed and brilliant, Lady Alexandra Lane has always known how to look out for to herself. But nobody would ever expect that she has darkness in her past—one that she pays a blackmailer to keep buried. Now, with her family nearing bankruptcy, Alexandra strikes upon a solution: Get married to one of the empire’s most wealthy eligible bachelors. Even if he does have the reputation of a devil.

LOVE TAKES NO PRISONERS

Piers Gedrick Atherton, the Duke of Redmayne, is seeking revenge and the first step is securing a bride. Winning a lady’s hand is not so easy, however, for a man known as the Terror of Torcliff. Then, Alexandra enters his life like a bolt of lightning. When she proposes marriage, Piers knows that, like him, trouble haunts her footsteps. But her gentleness, sharp wit, independent nature, and incredible beauty awakens every fierce desire within him. He will do whatever it takes to keep her safe in his arms.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Slavna in briljantna Lady Alexandra Lane je vedno vedela, da mora paziti nase. Toda nihče ne bi pričakoval, da ima temačno preteklost – tako, za katero plačuje izsiljevalcu, da bi jo pustila zakopano. Sedaj, ko njeni družini grozi bankrot, se Alexandra spomni rešitve: poroka z najbolj premožnim samcem v kraljestvu. Čeprav ima sloves hudiča.

Piers Gedrick Atherton, vojvoda Redmaynski, išče maščevanje in prvi korak je zagotoviti si nevesto. Očarati žensko pa ni tako lahko za nekoga, ki je znan kot Strah Torcliffa. Potem pa v njegovo življenje kot strela vstopi Alexandra. Ko predlaga zakon, Piers ve, da tudi njo lovi preteklost. Toda njena nežnost, oster smisel za humor, neodvisna narava in  neverjetna lepota prebudi vsako poželenje znotraj njega. Naredil bo vse, da bi jo zaščitil.

 

My thoughts:

I have read one Kerrigan Byrne book by now and loved it but this was the first time I actually got her ARC. I was so excited when I got it!

The prologue of this book contains some heavy stuff (spoiler on my Goodreads) which made me pause reading for a couple days because it was so well written, so emotional I just needed some time for myself. So beware, this may be something you don’t like in your books but I promise you that’s the only time you’ll see this in this book.

But what follows is a beautiful story between two wounded souls.

Alexandra is quirky in her own way, extremely smart (I truly enjoyed when they tested how smart each other is) but haunted by the past and therefore very careful with her interactions with other people. 

As for Piers, I have read many, many historical romances but I have never met such a thoughtful, caring, kind person as he is. There are a lot of adjectives that could describe him and yet, it wouldn’t do his character justice. He’s scarred on the outside (just what I like in my HRs 😉 ) but unbelievably nice even though he’s the Terror of Torcliff. I’m so glad Alexandra looked beyond the surface and found how big his heart truly is.

The only minuses I found in this book are a few grammatical errors (dots missing at the end of the sentences, and she’s called Ariande) but since there’s a little less than seven days till the release, I’m sure this will be fixed. I also found that this book was for me maybe a little too long? Like so much happened in this book that just…wow.

Kerrigan Byrne writes to feed your soul, it’s like this book was exactly what I needed yet didn’t know I want. I have never encountered in books a marriage that will have to go through so much obstacles, a journey filled with love, laughs, passion, fear, sorrow and everything in between.

Guys, you need to read this book, period.

4.5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Zaenkrat sem prebrala eno knjigo od Kerrigan Byrne in sicer Cestnega razbojnika ampak to je prvič, da sem dobila njen ARC. To je bil lep dan, ko sem ga dobila!

Prolog te knjige vsebuje težke stvari (spoiler najdeš na mojem Goodreadsu), zaradi katere sem se morala ustaviti in nehati z branjem za par dni, ker so bile tako natančno opisane, tako čustvene, da sem rabila čas zase. Tako da pozor, to je morda nekaj, kar ti ni všeč v knjigah toda lahko ti obljubim, da je to edinkrat, da boš o tem brala v tej knjigi.

Kar sledi je čudovita zgodba med dvema ranjenima dušama.

Alexandra je zabavna, na svoj način čudaška (na prisrčen način), neizmerno pametna (res sem se zabavala, ko sta testirala njuno pamet drug na drugem) toda lovi jo preteklost zaradi katere je zelo previdna v interakcijah z drugimi ljudmi. 

Kar se tiče Piersa, prebrala sem veliko, veliko zgodovinskih romanc pa nisem še srečala tako pozornega, skrbečega, prijaznega človeka kot je on. Veliko je pridevnikov, ki bi ga lahko opisali pa še vedno ne bi zajela bistva njegovega karakterja. Ranjen je na zunaj (točno to, kar imam rada v knjigah 😉 ) toda neverjetno ljubeč čeprav je Strah Torcliffa. Tako sem vesela, da je Alexandra videla, kako veliko je njegovo srce.

Edini minusi, ki sem jih našla, je nekaj slovničnih napak (par pik manjka na koncu stavkov in pa enkrat je Alexandra napisana kot Ariande) toda glede na to, da je še manj kot en teden do izdaje knjige v tujini, sem prepričana, da bo to popravljeno. Ta knjiga se mi je zdela tudi kanček predolga, ker se res veliko zgodi v njej, da sem bila na koncu že kar tako… wow.

Kerrigan Byrne piše tako, da nahrani tvojo dušo. Kot da je bila ta knjiga točno to, kar sem potrebovala pa vendar nisem vedela, da si želim. Nisem še srečala v knjigah zakona, ki bi šel čez toliko ovir, potovanje, prekrito z ljubeznijo, smehom, strastjo, strahom, bolečino in vsem vmes.

Ljudje, to knjigo morate prebrat in pika.

4.5 zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.