CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Dangerous Desires by J.T. Geissinger

Dangerous Desires (Dangerous Beauty, #2)

Title // Naslov: Dangerous Desires

Author // Avtorica: J. T. Geissinger

Release Date // Datum izdaje: August 20th 2019 (20. avgust 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

With Nasir’s life on the line, Eva makes a deal with the devil. She slips away to return to Dimitri, the mob boss who held her captive for years, only to step into a new world of trouble. Abducted by one of Dimitri’s most cunning adversaries, Eva finds herself an unwitting pawn in a dangerous game of cat and mouse.

When Eva disappears, Naz is prepared to do anything to find her. Tracking her to the remote regions of Portugal is just the beginning of the hunt. Bewitched by Eva’s beauty, the darkly seductive spy who abducted her now has more than business on his mind, but the only way for the trio to defeat Dimitri is to work together…despite the explosive desires threatening to consume them.

With a game so deadly and the stakes so high, Naz and Eva’s love will be tested in ways neither of them could foresee…or perhaps survive.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Z Nasirjevim življenjem na vrvici, Eva sklene dogovor s hudičem. Izmuzne se, da bi se vrnila k Dimitriju, mafijskemu vodji, ki jo je proti njeni vollji zadržal leta in leta, vendar stopi v nov svet težav. Ugrabljena iz strani Dimitrijevega enega najbolj pretkanih sovražnikov, se Eva znajde kot nenamerna figurica v nevarni igri mačke in miši.

Ko Eva izgine, je Naz pripravljen narediti karkoli, da bi jo našel. Izslediti jo v najbolj oddaljene kraje Portugalske je le začetek lova. Začaran z Evino lepoto, temačno privlačni vohun, ki jo je ugrabil, ima po ta novem več kot posel v mislih toda edini način, da premagajo Dimitrija je, da trojica združi moči…kljub eksplozivnimu poželenju med njimi.

S tako nevarno igro in visokimi vložki, bo Nazova in Evina ljubezen na preizkušnji na več načinov, ki jih noben od njiju ne predvidi…ali preživi.

 

My thoughts:

Okay, first a fair warning: This is not a standalone book and you cannot start this series with this book, you need to read the first one – Dangerous Beauty (my review here)!!!

So the book follows Eva’s journey after she left him. She wanted to go back to Dimitri because she wanted to protect Naz – I can understand that even though I’m sure Naz could offer protection to both of them. Unfortunately, she finds herself on the boat with the spy. Now, I don’t know about you but personally, I’d prefer if I didn’t know beforehand that he was a spy (the blurb is a little spoiler-ish) because then my reading experience would be different – if I didn’t see him as a hero too. He did some terrible things but when it’s explained (and of course, when you know he’s a spy) you easily forgive him.

Naz is pissed (what else, right?) and went to get her back. They reunite in Portugal (and the reunion is quite quick, I so wasn’t expecting such an easy reunion) and they are planning to destroy Dimitri. We’re left with that (huh, yes, for such a long book and me basically saying it all without – hopefully – spoil everything).

Buuuuuut….

I hate to say this but OMG, THAT ENDING. She did something so stupid, I’m pretty sure some readers would call her action TSTL. It’s THAT stupid, okay? Like when I was reading what she did I was like ”NOOOOOOOOOOOOO, DON’T DO THAT, HOW STUPID ARE YOU?”. I’m pretty sure I looked like this: 

Rezultat iskanja slik za why would you meme

With that said, you have been warned. It was a great read with not much action as the first book (I mean suspense and that not the sexual kind 😉 ) but I wish the blurb wouldn’t be so revealing and her action(s) wouldn’t be so stupid. Also, when I read the blurb it kind of hinted like there might be a twisted love triangle or a menage – there’s thankfully none of that (not that I mind it – I just wouldn’t expect it after the first book) …

3.5 stars.

I am curious how their story concludes so I’m looking forward to the final part even though trilogies with the same MCs are so not my cup of tea.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Okej, najprej opozorilo: To ni samostojna knjiga in s to knjigo se nikakor ne začne te serije ampak moraš začeti s prvo knjigo – Dangerous Beauty (moj review najdeš tukaj)!!!

Torej knjiga nadaljuje Evino pot po tem, ko ga je zapustila. Želela je nazaj k Dimtriju, da bi zaščitila Naza – to razumem, čeprav sem prepričana, da bi Naz lahko nudil zaščito obema). Na žalost se znajde na krovu z vohunom. Sedaj, ne vem kako je pri tebi ampak osebno bi mi bilo ljubše, če ne bi že vnaprej vedela, da je vohun (povzetek je malo spoiler-ish), ker bi bila moja bralna izkušnja drugačna – na njega ne bi gledala tudi kot na junaka. Naredil je nekaj groznih stvari in ko so razložene (in ko seveda že veš, da je vohun) mu zlahka oprostiš.

Naz je jezen (nič novega, kajne?) in gre za njo, da jo dobi nazaj. ponovno se srečata na Portugalskem (in njuno srečanje je zelo hitro, res nisem pričakovala tako lahke združitve) in skupaj začneta načrtovati, kako uničiti Dimitrija. S tem se zgodba zaključi (huh, ja, za tako dolgo knjigo in z mojim upajmo da ne preveč spoiler revjujem).

Todaaaaaa…

To nerada rečem ampak OMG, TA KONEC. Naredila je nekaj skrajno neumnega. Res neumnega, okj? Ko sem brala, kaj je naredila, sem rekla ”NEEEEEEEEE, NE NAREDI TEGA, KAKO NEUMNA PA SI?”. Moj obraz je zgledal nekako takole: 

Rezultat iskanja slik za why would you meme

S tem rečenim, bila si opozorjena. Saj knjiga je super z ne toliko akcije kot ta prva knjiga (ne v seksualnem smislu 😉 ) toda želim si, da povzetek ne bi bil tako odkrivajoč in njena dejanja tako neumna. Plus, ko sem brala povzetek, je malo namigovalo na ljubezenski trikotnik ali menage – nič od tega ni notri (me ne bi motilo, samo ne bi pričakovala po prvi knjigi) …

3.5 zvezdic.

Res me zanima, kako se njuna zgodba zaključi tako da se veselim zadnjega dela, čeprav ne maram trilogij.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

Advertisements
CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

May Flowers by Mari Carr

May Flowers

Title // Naslov: May Flowers

Author // Avtorica: Mari Carr

Release Date // Datum izdaje: August 21st 2018 (21. avgust 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon 

goodreads

Blurb:

The last thing Lochlan wanted in a new assistant was some inexperienced, gorgeous, submissive blonde. However, a promise to a friend ensures that’s exactly what he’s stuck with. 

May knows she’s out of her league, not only in her new job, but with her boss. He makes her want things she’s never considered—kinky, sensual, wicked things. 

When trouble at home shows Lochlan more about her life than May wants him to see, there’s no stopping the sexy protector suddenly determined to claim not only her body, but her heart as well.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Zadnja stvar, ki jo Lochlan želi za novo asistentko je neizkušena, prelepa, podrejena blondinka. A obljuba prijateljici zagotovi, da bo z njo ostal še nekaj časa.

May ve, da je njena služba in njen šef izven njenih meja. Zaradi njega si želi stvari o katerih prej ni nikoli razmišljala — nore, čutne stvari.

Ko težave doma Lochlanu pokažejo več o njenem življenju kot bi May želela, nič ne bo ustavilo tega seksi zaščitnika, ki si naenkrat želi ne le njnega telesa, ampak tudi srca.

 

My thoughts:

The writing kept me engaged in the book but all these BDSM elements kind of bored me. Maybe because I don’t read such books? (Yes, I do realize I requested this book on NetGalley and read the blurb but that was like a year ago so I think I wanted to read books like this one at that time but not anymore.)

Anyway, the heroine wants to take care of her family and doesn’t want any help from the hero, while all he wants is to protect her. Basically, typical BDSM book, I guess.

A big plus for me is that the whole book doesn’t revolve around bondage but it actually shows how close his family is and what a great character May is.

4 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Stil pisanja me je prepričal, toda BDSM elementi pa ravno ne. Mogoče zato, ker ne berem takih knjig? (In ja, se zavedam, da sem za to knjigo zaprosila na NetGalleyu ampak to je bilo približno leto nazaj, kar pomeni, da sem očitno to želela takrat brati sedaj pa ravno ne.)

Kakorkoli, glavna junakinja želi poskrbeti za svojo družino sama in ne želi pomoči medtem ko vse, kar junak želi pa je, da jo zaščiti. V glavnem, tipična BDSM knjiga, bi rekla.

Velik plus v celotni knjigi je definitvno to, da se zgodba ne suče samo okoli vezanja in tega ampak dejansko pokaže kako blizu je glavni junak s svojo družino in kako dobra junakinja je May.

4 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Vicious by L.J. Shen

Title // Naslov: Vicious (Pogubna ljubezen)

Author // Avtorica: L.J. Shen

Release Date // Datum izdaje: March 27th 2018 (27. marec 2018), pri nas je izšla letos (2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

                                                                                                    Knjigarna Felix  (Slovenian edition)

goodreads

Blurb:

Emilia

They say love and hate are the same feelings experienced under different circumstances, and it’s true.

The man who comes to me in my dreams also haunts me in my nightmares.

He is a brilliant lawyer.

A skilled criminal.

A beautiful liar.

A bully and a savior, a monster and a lover.

Ten years ago, he made me run away from the small town where we lived. Now, he came for me in New York, and he isn’t leaving until he takes me with him.

 

Vicious

She is a starving artist.

Pretty and evasive like cherry blossom.

Ten years ago, she barged into my life unannounced and turned everything upside down.

She paid the price.

Emilia LeBlanc is completely off-limits, my best friend’s ex-girlfriend. The woman who knows my darkest secret, and the daughter of the cheap Help we hired to take care of our estate.

That should deter me from chasing her, but it doesn’t.

So she hates me. Big fucking deal.

She better get used to me.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Emilia
Moški, ki me obiskuje v sanjah, me prav tako preganja v morah.
Je izvrsten odvetnik.
Izurjen zločinec.
Čudovit lažnivec.
Ustrahovalec in rešitelj, pošast in ljubimec.
Pred desetimi leti sem morala pobegniti iz mesteca, v katerem sem živela. Zdaj je prispel v New York in ne bo odšel, dokler me ne bo vzel s sabo.

Vicious
Ona je umetnica brez ficka.
Lepa in izmuzljiva kot češnja v cvetu.
Pred desetimi leti je nenapovedano vdrla v moje življenje in vse postavila na glavo.
Plačala je ceno.
Emilia LeBlanc je nekdanja punca mojega najboljšega prijatelja. Ženska, ki pozna mojo najtemnejšo skrivnost.
To bi me moralo odvrniti od lova, ampak me ne.
Pa kaj, če me sovraži.
Se bo že navadila name.

 

 

My thoughts:

I already read Dirty Headlines by her and LOVED it! I have a couple of her books on my app but I haven’t read them yet (I know, I know). I found this book a couple months ago on NetGalley even though it’s been released like two years ago. So hint: if you look through thousand ARCs there, you can find a hidden treasure 😉

Back to the book.

I had a feeling since the beginning that Vicious secretly liked Emilia. His actions said so. But he was also a bully to her, hiding behind his own pain. He was a domineering, bossy, angry boy who wanted to hurt her. Deep down though there was love.

Emilia was portrayed as a naive, sensitive but overall a happy kid, who in ten years just wanted to help her sister. She didn’t have other choice – and Vicious wouldn’t let her – but to work for him.

I loved this push and pull between them but sometimes I wish Emilia was stronger and she wouldn’t forgive him that quick. Honestly, the hero annoyed me at times because he was so demanding. That’s why I am contemplating between 4 and 5 stars, so I’ll give this book 4.5 stars. I need to read about other HotHoles, like asap.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Prebrala sem že Dirty Headlines in ljudje, morate začeti brati knjige te pisatreljice! Imam tudi nekaj njenih knjig na svoji aplikaciji ampak jih še nisem prebrala (saj vem, saj vem). To knjigo sem našla na NetGalley par mescev nazaj, čeprav je izšla v tujini pred dvema letoma, letos pa tudi pri nas. Torej nasvet: če pregledaš miljon ARCov na tisti strani, boš morda našla kakšen skrit zaklad 😉

Nazaj h knjigi.

Imela sem občutek, da ima Vicious na skrivaj rad Emilio. Njegova dejanja tako pravijo. Toda bil je tudi verbalno nasilen do nje, skrival se je pred lastno bolečino. Bil je oblastniški, gospodovalen in jezen fant, ki jo je želel raniti. Globoko pod vsem tem pa se je skrivala ljubezen.

Emilia je prikazna kot naivna, občutljiva a nasplošno srečno dekle, ki po desetih letih od srednje šole želi le pomagati svoji sestri. Ni imela druge izbire – in Vicious ji tudi ni dal nobene – kot da dela zanj.

Všeč mi je bil ta push&pull med njima toda včasih sem si želela, da bi bila Emilia močnejša. Po resnici povedano mi je šel glavni junak včasih na jetra, ker je bil tako zahteven. Zato se ne morem odločiti med 4 in 5 zvezdicami, zatorej 4.5 stars. Res moram prebrati knjige še o ostalih junakih, čimprej.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

The Hotter They Come by Roxanne D. Howard

The Hotter They Come (Romancing the Seas, #1)

Title // Naslov: The Hotter They Come

Author // Avtorica: Roxanne D. Howard

Release Date // Datum izdaje: September 11th 2018 (11. september 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Captain Jack Spencer owns and runs a whale watching company, Ahoy, Matey. When his business takes off, a jealous rival wants him and his company gone. Jack has no idea the delectable Piper Goldhirsch is tasked with scuttling everything he’s worked for – he’s too caught up in their magnetic attraction and her web of lies.

​Piper Goldhirsch, head reporter for the tabloid TV show Business Buster, is all work and no play. When she and the all too tempting Jack Spencer have a one-night stand that turns out to be the greatest sex of her life, she is haunted by the powerful magic between them. Sent undercover to expose his whale watching business, she is torn between her assignment and the first man she has ever wanted. With her happiness on the line, Piper has only one choice.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Kapitan Jack Spencer ima v lasti in vodi podjetje za ogled kitov, Ahoy, Matey. Ko njegov posel zacveti, se ga ljubosumni nasprotnik želi znebiti. Jack ne ve, da ima očarljiva Piper Goldhirsch nalogo, da uniči, vse, kar je ustvaril – preveč je zaposlen z njuno medsebojno privlačnostjo in mrežo laži.

​Piper Goldhirsch, glavna novinarka za tabloidni TV šov Business Buster, je samo delo in nič zabave. Ko imata ona in privlačni Jack Spencer avanturo za eno noč, ki se izkaže za najboljši seks njenega življenja, jo začne mogočna magija med njima loviti. Poslana pod krinko, da razkrije njegov posel opazovanja kitov, se znajde na precepu med njeno nalogo in prvim moškim, ki ga je kdajkoli želela. Z njeno srečo na nitki, ima Piper le eno možnost.

 

My thoughts:

Here’s the thing, I loved how this story started – masquerade ball? I’m in. But their one night stand was honestly cringe worthy. It all happened too fast (before the sex I mean), it lacked details and suddenly they started having sex. Like I need to feel the chemistry first, you know? Reading the sex part made me cringe and I just didn’t feel connected to the characters at that point.

I know I’m repeating myself from book to book but this one was short also. Too short. In fact, when I requested this book I didn’t even know it has less than 100 pages! I didn’t check on Goodreads. The story continues in the second book which -again- has less than 100 pages. I was not impressed with this and I was and still am pissed at an author to do that. Why not make one book with a decent amount of pages? Is it the need to make more money? Or the ”cliffhanger” so readers would want to know how their story continues?

I hate cliffhangers, especially if I am not warned in advance there is one (some books have that mentioned on NetGalley, this one didn’t). I would overlook the pacing of this book and give it 4 stars but this ending pissed me so much I am giving it 3 stars. I will not continue with this story, I am not interested in what happens to them and I will check the next time for cliffhangers if I’ll read a book by this author.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Stvar je taka, všeč mi je bil začetek zgodbe – ples v maskah? Štej me zraven. Toda njuna aferica za eno noč me ni navdušila. Vse se je dogajalo prehitro (pred samim seksom), manjkale so podrobnosti in kar naenkrat sta seksala. Najprej moram občutiti kemijo med njima, a veš? Ko sem brala o tem, se preprosto nisem čutila povezano z junakoma.

Vem, da se ponavljam od knjige do knjige toda tudi ta je bila kratka. Prekratka. V bistvu, ko sem zaprosila za ARC nisem vedela, da ima manj kot 100 strani! Valda nisem preverila na Goodreadsu. Zgodba se nadaljuje v drugi knjigi, ki ima -ponovno- manj kot 100 strani. To me ni pritegnilo in še vedno sem jezna na avtorico, da je to naredila. Zakaj ne bi naredila spodobne knjige s primernim številom strani? Je morda kriva potreba po več zaslužla? Ali cliffhanger, zato da bodo bralci želeli izvedeti, kako se njuna zgodba konča?

Sovražim cliffhangerje, še posebno, če na njih nisem že vnaprej opozorjena (nekatere knjige imajo vsaj opombo na NetGalleyu, ta ga ni imela). Spregledala bi hitrost zgodbe in ji dala 4 zvezdice ampak me je konec tako razjezil, da ji dajem 3. S to zgodbo ne bom nadaljevala, ne zanima me kaj se zgodi z junakoma in drugič bom dvakrat preverila, da ni cliffhangerjem, če bom brala še kakšno knjigo te avtorice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Ride with the SEAL by Leslie North

Ride with the SEAL (Norse Security, #1)

Title // Naslov: Ride with the SEAL

Author // Avtorica: Leslie North

Release Date // Datum izdaje: May 24th 2018 (24. maj 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

When ex-SEAL Camden Thursday enters the garage at two in the morning, he’s intent on grand theft auto. Instead he’s confronted with more than a hot car — there’s a sexy mechanic too. His high school crush, wrench in hand, projects a “Dangerous Curves Ahead” warning far more tempting than any joy ride, but Camden isn’t here to try the road less traveled. He’s here to jack a car and prove he can do more than manipulate computer code for the black ops service he works for: Norse Security. So while Camden is looking to get physical on this job, he was hoping for someone to punch, not someone to plunder…

Everly Knight is the baddest bad girl in town. As the daughter of a mobster and a name in the auto industry for hot cars, she could rest on her laurels and let her reputation proceed her. However, Everly has a deep dark secret: she wants nothing more than a shiny, new, legal garage all of her own. She’s just a few thousand away from cashing in and figures that one last illegal car theft could finance her legal dreams. That is until the geek from her past shows up as a hunky hero; letting Everly see that it’s possible to become more than just a tough girl.

Camden may be all muscle, but it’s Everly who can stall the entire operation. She holds him hostage and offers an ultimatum: Take her on the ride or find himself a sitting duck for the mob. It’s not a hard choice when the bombshell revs his engine. But with warring goals and secret missions, they’ll find themselves fighting for their futures and racing toward a love they never saw coming.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Ko nekdanji marinec Camden Thursday vstopi v garažo ob dveh zjutraj, je njegov namen kraja avta. Toda sooči se z ne samo lepim avtom – tam je tudi seksi mehankarka. Njegova srednješolska ljubezen, s frnacoskim ključem v roki predstavlja veliko večjo grožnjo in ga veliko bolj zanima kot katerakoli vožnja toda Camden ni tukaj da bi zašel na tisto pot. Njegov namen je ukrasti avto in dokazati, da lahko naredi več kot manipulira računalniške kode za Norse Security, kjer je zaposlen.

Everly Knight je najslabša punca v mestu. Kot hčerka mafijca in kot znano ime v avtomobilski industriji za vroče avtomobile, bi lahko počivala na lovorikah in pustila, da njen ugled govori zase. Toda Everly ima temačno skrivnost: ničesar si ne želi bolj kot sijočo, novo, zakonito garažo samo zase. Je le nekaj tisočakov stran od svojih sanj in zadnja nezakonita kraja avta bi lahko financirala njene zakonite sanje. Dokler se ne pojavi piflar iz njene preteklosti kot postaven mišičnjak.

Camdena so morda same mišice toda Everly je tista, ki lahko uniči celotno operacijo. Vzame ga kot talca in mu da ultimat: ali jo vzame zraven na vožnjo ali pa se znajde kot vaba za mafijo. Odločitev ni težka, ko Everly užge motor. Toda s spornimi cilji in skrivnimi misijami, se bosta znašla pred borbo za njuno prihodnost in proti dirki za ljubezen, ki je nista pričakovala.

 

My thoughts:

I adored the battle of wills in this story!

He was a geek in high school who turned out to be a hot ex-SEAL. She’s the girl who always got in problems. She’s also connected to the mob. In order to prove herself worthy of a new, just her garage she decided to steal a car from her dad’s garage. He wants to prove to the other colleagues in the company where he works, that he’s not just the brain but the muscle too.

When their dreams collide, they have to work together to escape the wrath of the mob. Naturally, it doesn’t go without obstacles… and heat between them!

While I loved the action and their sizzling attraction, I was hoping for more drama. It seemed like everything resolved quickly, so in the end, I was surprised I read this book in a matter of hours. The ending seemed to be a little rushed.

4 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Obožujem to vojno volj v tej zgodbi!

On je bil piflar v srednji šoli in je sedaj postaven nekdanji marinec. Ona je punca, ki se je vedno znašla v težavah. Ona je tudi povezana z mafijo. V želji, da bi se dokazala, da je vredna nove, popolnoma svoje garaže. ukrade avto izpred garaže svojega očeta. On želi le dokazati drugim, da ni samo pamet ekipe, kjer dela, ampak tudi moč.

Ko se njune sanje prekrijejo, morata začeti delati skupaj, da bi pobegnila pred jezo mafijcev. Seveda ne gre brez težav… in vročine med njima!

Čeprav mi je bila všeč akcija in njuna kemija, sem pogrešal več dramatičnih prizorov. Zdelo se mi je, da se je vse hitro rešilo tako da sem bila na koncu kar malo presenečena, ko sem knjigo prebrala v nekaj urah. Konec je bil tudi sam po sebi narejen bolj na hitro.

4 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

No Prince Charming by Angel Payne & Victoria Blue

No Prince Charming (Secrets of Stone #1)

Title // NaslovNo Prince Charming

Authors // Avtorici: Angel Payne & Victoria Blue

Release Date // Datum izdaje: November 21st 2017 (21. november 2017)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Once upon a time, there was a girl who dressed up and went to a big party at the palace. When she was there, she met a prince. They danced and fell in love…

Damn good line. Too bad I don’t believe a word of it anymore.

My name is Claire Montgomery, and I’m not a princess. I’m a fighter. I worked hard to earn my place on the emergency image repair team for one of the biggest public relations companies in the country. We’ve been called to the renowned Chicago headquarters of Stone Global Corporation, where it’s our job to clean up a heap of the Stone family’s filthiest laundry. Our success will be the biggest victory of my career. I’m on my game. I’m ready.

Why doesn’t ready include a contingency plan for Killian Stone?

 

Povzetek iz zadnje strani:

Nekoč, pred davnimi časi se je deklo obleklo in šlo na veliko zabavo v palači. Ko je prišla tja, je spoznala princa. Plesala sta in se zaljubila…

Prekleto dober rek. Škoda, ker tem besedam ne verjamem več. Trdo delam, da si zaslužim mesto v reševalni ekipi, ki popravlja podobo v eni izmed največjih družb na področju odnosov z javnostjo v državi. Poklicali so nas v prenovljene prostore mednarodne korporacije Stone v Chicagu, kjer je naše delo počistiti umazano perilo družine Stone. Naš uspeh bo naša največja zmaga v zgodovini. Pripravljena sem na igro.

Toda zakaj nisem pripravljena na Killiana Stona?

 

My thoughts:

I have never before read any book by Angel Payne or Victoria Blue. So I started this book with no expectations.

I expected this to be some sort of retelling of Cinderella.

It was. Sort of.

I loved the writing and the story but what I hated was a HFN ending. I didn’t know the story actually continues in the second book! I am curious how their story progresses even though I hate cliffhangers.

4.5 stars for the unexpected ending.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Nisem še brala del teh avtoric, tako da nisem vedela, kaj naj pričakujem, ko sem začela s to knjigo.

Pričakovala sem moderno verzijo Pepelke.

Dobila sem jo. Nekako.

Všeč mi je bil stil pisanja in sama zgodba ampak ni mi bil všeč začasen konec. Sploh nisem vedela, da se zgodba nadaljuje v naslednji knjigi! Res me zanima, kako se njuna zgodba naprej odvija, čeprav sovražim cliffhangerje.

4,5 zvezdic za nepričakovan konec.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

The Perfect Catch by Cassidy Carter

The Perfect Catch: Based on the Hallmark Channel Original Movie

Title // Naslov: The Perfect Catch

Author // Avtorica: Cassidy Carter

Release Date // Datum izdaje: March 27th 2018 (27. marec 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

In the small town of Parker Falls, Jessica Parker spends her time serving pie and coming up with ideas to save the failing diner she inherited from her grandfather. A single mom to eight-year-old Wesley, she has enough to keep her busy well into the future. But when her old high school love, Chase Taynor, unexpectedly pops up, Jess finds herself thinking not of the future but of her past with the handsome professional baseball player.

After a few bad pitches leave his dream career in limbo, Chase slides back home to Parker Falls…although the town may not be as safe as he’d expected. As Jess and Chase reconnect, old feelings return in a major-league way.

With the possibility that Chase could return to the baseball diamond at any time, will their reunion be worth the risk to their hearts? Or will it be déjà vu all over again, with Chase choosing the limelight over the woman he loved before the fame?

 

Povzetek iz zadnje strani:

V majhnem mestecu Parker Falls, Jessica Parker preživlja svoj čas s strežbo pite in ustvarjanjem idej o reševanju svoje propadajoče okrepčevalnice, ki jo je podedovala po svojem dedku. Kot mati samohranilka osemletnemu Wesleyu, ima dovolj zapolnjen čas še za daleč vnaprej. Toda ko se njena stara srednješolska ljubezen Chase Taynor prikaže, Jess začne razmišljati ne o prihodnosti pač pa o preteklosti s perivlačnim igralcem bejzbola.

Po nekaj slabih udarcih in s kariero na nitki, se Chase vrne nazaj v Parker Falls…čeprav mesto ni tako varno kot je pričakoval. Ko se Jess in Chase ponovno srečata, stara čustva ponovno pridejo na plan.

Z možnostjo, da se lahko Chase vrne na bejbolska igrišča vsak čas, bo njuna ponovna združitev predstavljala grožnjo njunima srcema? Ali pa bo to ponoven déjà vu, ko bo Chase raje izbral soj luči kot pa žensko, ki jo je ljubil pred slavo?

 

My thoughts:

This book was a little bit different than what I usually read. It was a very sweet small-town romance. I love small town romances even though that one was pretty clean. It was about old high school sweethearts and second chances.

Chase came home to recover after his career took an unexpected turn. He visited his parents and reconciled with Jess, who is now a single mother. He gets along well with her son too.

What I missed was more romance. Even though it was really cheesy – definitely like a Hallmark movie – I was hoping for more connection between MCs. The sparks were definitely there though.

I would watch this as a movie but as for a book, it went a little slow for more in the middle of the book.

3.5 – 4 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Ta knjiga se je malo razlikovala od knjig, ki jih običajno berem. Gre se o romanci v malem mestu. Take obožujem čeprav se v tej ni kaj pretirano ljubezenskega dogajalo. Gre se o srednješolski ljubezni in drugih možnostih.

Chase je prišel domov potem ko njegova kariera doživi preobrat. Obišče svoje starše, pri tem pa naleti na Jess, mati samohranilko, s katero ponovno vzpostavi odnos. Dobro se razume tudi z njenim sinom

Kar sem pogrešala je predvsem več romantike. Čeprav gre za zelo pocukrano zgodbo – vsekakor značilnost Hallmark filmov – sem upala na več stikov med glavnima junakoma. Vsaj iskrice so bile tam.

To zgodbo bi gledala na filmskem platnu ampak kot knjiga pa se mi je malo vlekla, vsaj na sredini.

3.5 – 4 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

YOUNG ADULT / NEW ADULT (mladinsko leposlovje)

In Harmony by Emma Scott

In Harmony

Title // Naslov: In Harmony

Author // Avtorica: Emma Scott

Release Date // Datum izdaje: February 13th 2018 (13. februar 2018)

Genre // Žanr: Young Adult/New Adult, mladinsko leposlovje

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

At seventeen, Willow Holloway’s life was torn apart. The happy, driven girl is gone, and she is left wracked by post-traumatic stress her body remembers even if she does not. When her father suddenly uproots the family from their posh penthouse in New York City to the tiny town of Harmony, Indiana, Willow becomes more untethered and lost under the weight of her secret. On a whim, she auditions for a part in the community theater’s production of Hamlet and unexpectedly wins the role of Ophelia—the girl who is undone by madness, and her love of Hamlet…

Isaac Pearce is from the ‘wrong side of the tracks.’ The town bad boy. Girls pine for his attention and guys are in awe of him. That he’s an acting prodigy only adds to his charisma. Isaac utterly disappears into his characters; the stage is the only place he feels safe from his own traumatic home life. He wants nothing more than to escape to Broadway or Hollywood and leave Harmony behind for good.

No one can play Hamlet but Isaac, and when the director pairs him with Willow in acting class, they clash again and again—neither willing to open their hearts to anyone. But clashing leads to breaking, breaking leads to the spilling of terrible secrets, and soon Isaac and Willow find Shakespeare’s words mirroring their lives. When they are cruelly torn apart, neither know how this play will end—with madness and heartache? Or healing, love, and the discovery of who they are truly meant to be.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Pri sedemnajstih je življenje Willow Holloway razpadlo. S prijazno, zagnano punco je bilo konec in na njenem mestu je ostalo telo, ki ga pretresa posttravmatski stres, čeprav se ga sama ne spomni. Ko njen oče družino preseli iz glamuroznega New Yorka v majhno mestece Harmony v Indiani, Willow postane osvobojena in izgubljena pod težo svoje skrivnosti. Iz kaprice se prijavi na vlogo v Hamletu na produkciji skupnostnega gledališča in nepričakovano dobi vlogo Ophelie — dekleta, ki jo vodi norost, in ljubezen do Hamleta…

Isaac Pearce je iz ”napačne strani mesta”. Bad boy mesta. Punce se borijo za njegovo pozornost in fantje ga občudujejo. Da je igralski genij še doda k njegovemu šarmu. Isaac se popolnoma izgubi v svojih vlogah; oder je edini kraj, kjer se počuti varnega pred svojim travmatskim življenjem doma. Ničesar si ne želi bolj kot pobegniti na Broadway ali v Hollywood in zapustiti Harmony za seboj za vedno.

Nihče ne more odigrati Hamleta kot Isaac, in ko ga direktor združi z Willow v igralskem razredu, se njuna svetova trčita—nihče si ne želi odpreti svojega srca drugemu. Toda trčenje vodi do zloma in zlom vodi do pripovedovanja strašnih skrivnosti in kmalu Shakespearove besede zrcalijo njuni življenji. Ko sta kruto ločena, noben od njiju ne ve, kako se bo ta igra končala – z norostjo ali strtim srcom? Ali z ozdravitvijo, ljubeznijo in odkritjem, kaj naj bi zares postala.

 

My thoughts:

Wow, what a remarkable story.

Even though Willow changes school in the middle of the senior year, she thinks of it as something good. She comes to Harmony to heal after a traumatic event. Full of secrets, without friends and with a family that doesn’t understand her she auditions for Hamlet to lose herself in the hundred-year-old words.

In school, she finds drawn to a town bad boy, Isaac. He’s the quiet boy that doesn’t talk much but is well known for his role in theater’s plays.

Isaac is broken too, in his own way. He sees something in Willow, something they have in common.

When they both get parts in Hamlet, they started to get to know each other and with that comes the secrets, the past and a wonderful story about two lost souls.

I truly recommend this well-written story because you will get lost in this story too. I read Hamlet in high school and I got to know more about the meaning of the words in this book. I was so pulled to the story, I cried at the end of it. It’s a story full of emotions, heartache but also love.

4,5 ”The love was there first” stars.

(I wanted to know more about Isaac’s story, why he didn’t talk for less than a year that’s why half star less…)

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Wow, kako prekrasna zgodba.

Čeprav Willow zamenja šolo na sredi zadnjega letnika, na to spremembo gleda kot na nekaj pozitivnega. V Harmony pride se ozdravit po travmatskem dogodku. Polna skrivnosti, brez prijateljev in z družino, ki je ne razume, se prijavi na vlogo v Hamletu, da bi se izgubila med več sto let starimi besedami.

V šoli jo privlači mestni bad boy, Isaac. Je tihe narave, ki ne govori veliko toda je znan po svojih vlogah v mestnem gledališču.

Isaac je tudi zlomljen, na svoj način. V Willow vidi nekaj kar jima je skupnega.

Ko oba dobita vlogo v Hamletu, se začneta spoznavati in na plan pridejo skrivnosti, zgodovina pa tudi prekrasna zgodba o dveh ranjenih dušah.

Knjigo zares priporočam, ker se boš tudi sama izgubila v njej. Hamleta sem prebrala v srednji šoli, pa vendar sem njegov pomen dojela šele s pomočjo te knjige. Zgodba me je tako pritegnila, da sem na koncu jokala. Gre za zgodbo polno čustev, zlomljenih src a tudi in predvsem ljubezni.

4,5 ”Ljubezen je bila prva” zvezdic.

(Želela sem izveddeti več o Isaacovi zgodbi, zakaj ni govoril manj kot eno leto zato pol zvezdice manj..)

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Tangle by Adriana Locke

Tangle (Dogwood Lane, #2)

Title // Naslov: Tangle

Author // Avtorica: Adriana Locke

Release Date // Datum izdaje: July 2nd 2019 (2. julij 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

That cream-filled, caramel-topped doughnut should have been hers. Still, Haley Raynor can’t deny that the pastry thief with the dreamy blue eyes looks even more delicious. But moving in on a handsome devil like Trevor Kelly is bad news for a die-hard romantic like Haley. Trevor doesn’t believe in love. She does. Giving in to a fling and Trevor’s irresistible charms can’t end well. Can it? What can it hurt to give it a shot?

Girls always fall for Trevor, and in the end, he always ends up looking like a bad-boy cad. Still, spending some time with Haley and her smart-talking, kissable mouth sounds pretty perfect. Besides, he’s only going to be in Dogwood Lane for one week. How much trouble could they possibly get into?

The only answer? A “no falling in love” contract. All Trevor and Haley have to do is follow the rules and resist the attraction sizzling between them…before their hearts get completely tangled up in temptation.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Ta s kremo polnjen, polit s karamelo krof bi moral biti njen. Toda Haley Raynor ne more zanikati, da je njegov tat s sanjskimi modrimi očmi še slajši od krofa. Toda začeti romanco z Trevojem Kellyjem je slabo za Haley. Trevor ne verjame v ljubezen. Ona pa. Prepustiti se aferi in Trevorjevemu šarmu ne pomeni nič dobrega. Ali pač? Bi jo lahko prizadelo, če bi mu dala možnost?

Punce vedno padajo na Trevorja in na koncu vedno on izpade kot bedak. Toda preživljanje časa s Haley in njenimi poljuba vrednimi usti se sliši popolno. Poleg tega pa bo v Dogwood Lanu le dober teden. V kakšne težave pa lahko zapade v tako kratkem času?

Edina rešitev? Pogodba o ”nezaljubljenosti”. Vse, kar morata Trevor in Haley storiti je slediti pravilom in se upreti privlačnosti, ki tli med njima… preden se njuni srci popolnoma prepleteta v skušnjavi.

 

My thoughts:

Wow. My second book of the Dogwood Lane series and I loved it.

We follow quite a journey between Haley, a huge romantic at heart and Trevor, the anti-romantic. Making a contract between them seemed like an easy solution until they started to have feelings for each other.

But Trevor didn’t want that because he lived so far away, so how could he make this work? This long-distance relationship?

Haley knew she couldn’t develop feelings. She always did in the past and she was always hurt.

This book is a great summer read. With witty banter, hilarious side characters (hello, Penn, nice to see you again) and the wonderful people of Dogwood Lane, you’ll fall in love with this series. I was also excited to meet again the characters of the previous book – Tumble.

4.5 stars.

 

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Wow. Moja druga knjiga iz serije Dogwood Lane in bila mi je kar všeč.

V knjigi sledimo potovanju Haley, zapriseženemu romantiku po srcu in Trevorju, popolnemu antiromantiku. Pogodba med njima se zdi kot preprosta rešitev dokler ne začenjata razvijati čustev drug do drugega.

Toda Trevor si tega ne želi, ker živi daleč stran torej kako bi lahko njuna romanca uspela? 

Haley je vedela, da ne sme gojiti čustev. Ko jih je v preteklosti, je na koncu bila ona tista, ki jo je to najbolj prizadelo.

Knjiga je primerna za poletno branje. Z duhivitimi pogovori, smešnimi stranskimi junaki in prekrasnimi ljudmi mesta Dogwood Lane, se boš zaljubila v to serijo. Veselilo me je tudi ponovno srečati junake iz prve knjige – Tumble.

4,5 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Irish Affair by Amanda Heartley

Irish Affair

Title // Naslov: Irish Affair

Author // Avtorica: Amanda Heartley

Release Date // Datum izdaje: February 12th 2018 (12. februar 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

WTF do you do when your boyfriend has an affair… with another guy?

Amelia

Fall for someone on the other side of the world, of course, and Garrett seems like the perfect distraction. After months of online face time, I take the plunge and fly over to surprise him. Oh, I surprise him alright, but his cute little wife isn’t quite so pleased to see me.

I’m starting to think it must be something about me.

So, now I’m alone in the middle of Dublin, wondering how it all went so wrong. All the guys I meet turn out to be douchebags. I’m swearing off men-at least, that was my plan until he sat next to me at the bar.

The moment those intense green eyes stray my way, I cave in. The more time I spend with Rory, the more I like him. But in the back of my mind, I’m leery. How is he any different to the rest of the guys I’ve fallen for?

Seems they all let me down eventually.

Rory

I get recognized wherever I go… in Ireland, at least. I’m a famous music star, but I don’t crave the limelight. Just for once, I want to be with someone who likes me, just for me, and not my money or fame.

The moment Amelia flashes that sexy smile at me, I’m hooked on those luscious lips. And, when I learn why she’s in Dublin, I’m determined to show her us Irish guys aren’t all bad.

I like her a lot but breaking down her defenses is harder than I thought. I’m up for the craic with her, and if I can get her to let her guard down, I’ll show her I’m different-that I’m not like all the other guys who’ve hurt her before.

But, maybe I’m no better than them? She has no clue who I really am, and the more time we spend together, the harder it becomes to tell her the truth.

I know I need to be the one who tells her. If she finds out on her own, it’ll break her heart all over again, and that’s the last thing I want to do to this beautiful lass.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Kaj za vraga narediš, če ima tvoj fant afero… z drugim moškim?

Amelia

Zaljubiš se v nekoga drugega na drugem koncu sveta, seveda, in Garrett se zdi kot popolna motnja. Po mesecih pogovarjanja prek spleta, tvegam in ga obiščem na Irskem, da ga presenetim. Oh, in kakšno presenečenje je to bilo, saj njegova žena ni bila ravno navdušena nad mano.

Razmišljam, da je morda kaj narobe z mano.

Sedaj sem sama sredi Dublina in se sprašujem, kako je šlo vse narobe. Vsi fantje, ki sem jih spoznala, so se izkazali, da so kreteni. Končno sklenem dogovor, da se nebom več zapletala z moškimi, ko se on usede zraven mene v baru.

V trenutku, ko se njegove zelene oči srečajo z mojimi, se vdam. Več časa, ko preživim z Roryjem, bolj mi je všeč. Toda še vedno sem pazljiva. Kako je lahko on drugačen od vseh preostalih moških, ki sem jih spoznala?

Izgleda, da me vsi sčasoma razočarajo.

Rory

Prepoznajo me, kamor koli grem… vsaj na Irskem. Sem slavna glasbena zvezda, toda ne želim biti v soju luči. Samo enkrat bi rad bil z nekom, ki me ima rad, samo mene, in ne mojega denarja ali slave.

V trenutku, ko se mi Amelia nasmehne, me njene ustnice začarajo. In ko spoznam, zakaj je v Dublinu, sem odločen, da ji pokažem, da nismo vsi Irci slabi.

Zelo mi je všeč, toda prebiti se čez njene ovire postaja težji oreh kot sem si mislil. Rad bi ji pokazal, da sem drugačen – da nisem tak kot ostali fantje, ki so jo ranili.

Toda mogoče nisem boljši od njih? Nima pojma, kdo sem, in dlje časa, ki ga preživiva skupaj, težje ji je povedati resnico.

Vem, da moram biti jaz tisti, ki ji mora povedati. Če bo to odkrila sama, bo ponovno zlomilo njeno srce in to je zadnja stvar, ki jo želim zanjo.

 

My thoughts:

This is a sexy novella about two people whose lives are completely different. Rory can’t go anywhere without being recognised and Amelia has trouble with finding the right guy.

It was exactly what I needed when I wanted to read something fun and even though it’s my first read by this author and also a novella, I’m sure I’ll be reading her books in the future.

4 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Ta knjiga je v bistvu kratka zgodba o dveh ljudeh, ki živita popolnoma drugačno življenje. Rory ne more iti nikamor ne da bi ga kdo prepoznal in Amelia ima problem kako najti pravega moškega.

Ta knjiga je bila točno to, kar sem v danem trenutku želela, nekaj lahkotnega, zabavnega. Čeprav je bila to moja prva knjiga te avtorice, sem prepričana, da jo bom še brala.

4 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Side Effect by Lulu Jones

Side Effect

Title // Naslov: Side Effect

Author // Avtorica: Lulu Jones

Release Date // Datum izdaje: June 22nd 2018 (22. junij 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Kendall Atherton- a promising psychology student, has been given the most unusual proposition- payment of a whole semester’s tuition fees if she agrees to treat a patient in his home. Maton Lee has been through a traumatic experience, one that sees him confined to his apartment. Vanessa- his desperate mother, just wants to see him get well. But his challenging and rude demeanour is so much more than what Kendall can handle. Defeated and humiliated she vows never to return. But Kendall has already accepted Vanessa’s money and owes it to her to make one more attempt to get through to the broken yet beautiful man.
It’s not long before Kendall is drawn to him, but this is not a normal boy meets girl situation. If anyone discovers she is having an affair with Maton, she will be thrown out of her course. But the last person Kendall expects to expose her is Maton himself. Except Maton doesn’t count on the strength of his feelings for her and when Kendall’s life comes under threat from the same man who preyed upon him, he may just have lost the love of his life.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Kendall Atherton – obetajoča študentka psihologije, je dobila nenavaden predlog – plačilo za cel semester šolnine, če se strinja, da bo zdravila pacienta na domu. Maton Lee je doživel travmatično izkušnjo, tako zaradi katere ostane ujet v lastno stanovanje. Vanessa – njegova obupana mati samo hoče videti, da se stanje izboljša. Toda njegovo nesramno obnašanje je več kot Kendall lahko prenese. Poražena in osramočena si obljubi, da se nikoli ne vrne. Toda Kendall je že sprejela Vanessin denar in ji dolguje, da še zadnjič poskuša prebiti zid okoli srca tega zlomljenega, a privlačnega moškega.
Ne traja dolgo, da se Kendall zbliža z njim, toda to ni normalna ”fant spozna dekle” situacija. Če kdo odkrije, da ima afero z Matonom, bodo jo vrgli iz študija. Toda zadnja oseba, za katero bi Kendall pričakovala, da jo izda, je Maton sam. Toda Maton ne računa na moč svojih čustev do nje in ko je Kendallino življenje ogroženo zaradi istega moškega, ki se je spravil na Matona, je ta morda že izgubil ljubezen svojega življenja.

 

My thoughts:

Okay, so the blurb is way too revealing, we can all agree with that. It’s basically like one of those movie trailers that reveal too much so you don’t have to actually watch the movie.

I don’t know why but lately, in all e-books I have this feeling that’s it’s all happening too soon. For example, in this book, they were basically in love with each other at half of the book, so when he asked her to marry him, I internally cringed. He can’t even get out of the apartment, how does he expect to make this relationship work?? Then suddenly, he can overcome his fear and he goes out easily. Like he never feared anything. How can he do that? Forget his fear so easily?

I think the characters didn’t know what they wanted. Kendall wanted one thing, Maton another. Maton wanted to marry even though he had like a thousand issues but Kendall agreed either way.

The beginning of the book was well written but farther I was reading, the more I felt like the flow is missing. There was no more connection between me as a reader and the text. I just cringed more and more till the end. Also, couple mistakes in the story were present but since it’s an arc maybe they got deleted later.

We got a HFN ending. The man who threatened Maton never get caught, instead we’re told that his focus has shifted and he’s done with Maton. Um, okay? So, you’re just going to be happy the man is not targeting you anymore but you’re not even slightly concerned about your friends? I would have liked this book more if this was solved not that I need to read other books to find out what happened to this man.

3 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Okej, sam povzetek veliko preveč razkrije, s tem se lahko vsi strinjamo. Dejansko me spominja na tiste filmske trailerje, ki vse razkrijejo, tako da ti sploh ni treba gledati filma.

Ne vem zakaj, ampak zadnje čase se pri večini knjig vse dogaja prehitro. Na primer, pri tej knjigi sta si rekla, da se ljubita veliko prehitro, že na polovici knjige. Ko jo je vprašal, ali bi se poročila z njim, sem se notranje zdrznila. Ne more niti iz stanovanja, kako lahko pričakuje, da bo ta zveza funkcionirala? Potem pa kar naenkrat lahko gre ven in premaga svoj strah tako zlahka. Kako mu to uspe? Da pozabi na svoj strah tako zlahka?

Mislim, da glavna junaka še sama ne vesta, kaj bi rada. Kendall hoče eno, Maton drugo. Maton se je želel poročiti čeprav ima milijon stvari za razrešiti toda Kendall je še vedno privolila.

Začetek knjige je bil v redu napisan potem pa dlje kot sem brala, bolj ne tekoče je postajalo branje. Ni bilo več tepovezave med mano kot bralko in tekstom. Bolj in bolj sem se zdrznila, ko sem brala. Pa tudi kar nekaj napak je bilo prisotnih v tekstu ampak ker je to ARC, je bilo to morda kasneje popravljeno.

Konec je začasen. Moški, ki je grozil Matonu, ni bil nikoli ujet, izvemo pa, da je svoj fokus preusmeril na Matonovega najboljšega prijatelja in da je končal z Matonom. Um, ok? Torej boš bil preprosto vesel, da te ne napada več toda niti malo te ne skrbi za prijatelja? Knjiga bi mi bila bolj všeč, če bi se to razrešilo ne pa da moram prebrati naslednje knjige, da izvem, kaj se je zgodilo s tem napadalcem.

3 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Accidental Groom by Dana Mason

Accidental Groom (Accidental Love #1)

Title // Naslov: Accidental Groom

Author // Avtorica: Dana Mason

Release Date // Datum izdaje:  April 2nd 2019 (2. april 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

I’m Mac.

But you already know that, right?

You probably even recognize the sound of my voice…

Because I’m the radio host that wakes most of Sacramento up every morning. The sultry voice that blares out of your speakers when you’re sipping your first coffee of the day, or driving to work, stuck in traffic. I’m the DJ that most of the women in Sacramento lust after.

Everyone knows me, knows my reputation: ladies’ man, bad boy, eternally single commitment-phobe.

I have my own reasons for needing to stay single, my own demons to battle with. Scars that don’t show, but that stop me from getting close to anyone.

Except, after one hell of a drunken accident, I’ve woken up married. To a gorgeous green-eyed girl, Kelley, I only met yesterday in a coffee shop.

A killer hangover later, it turns out that this playboy is off the market.

But there are three problems:

1) I’m married to a girl I met less than twenty-four hours ago.

2) No woman has ever been able to change my ways – who says that Kelley’s going to be any different?

3) Kelley must be the one lady in this city who doesn’t know who I am – and that means she doesn’t know about my past, about the issues that haunt me.

So I might be taken, but the question is… for how long?

 

Povzetek iz zadnje strani:

Ime mi je Mac.

Ampak to že veš, kajne?

Najbrž prepoznaš tudi zven mojega glasu…

Ker sem rajiski voditelj, ki zbudi večino Sacramenta vsako jutro. Čuten glas, ki se sliši iz zvočnikov medtem ko piješ svojo prvo kavo ali na poti v službo, ko si obtičala v prometu. Sem DJ, ki si ga večino žensk v Sacramentu želi.

Vsi me poznajo, poznajo moj sloves: ženskar, bad boy, zaprisežen samec.

Imam svoje razloge zakaj želim ostati samski, svoje demone, s katerimi se soočam. Brazgotine, ki se ne vidijo in ki mi preprečijo, da bi se s kom preveč zbližal.

Razen da se po eni pijani nezgodi, znajdem poročen. S prelepo zelenooko Kelley, ki sem jo spoznal včeraj v kavarni.

Ubijalski maček in že se pokaže, da tale plejboj ni več samski.

Toda obstajajo trije problemi:

1) Poročen sem z dekletom, ki sem jo spoznal še ne štiriindvajset ur nazaj.

2) Nobeni ženski še ni uspelo spremeniti mene – kdo pravi, da bo s Kelley kaj drugače?

3) Kelley je najbrž edina ženska v mestu, ki ne ve, kdo sem – in to pomeni, da ne ve o moji zgodovini, o težavah, ki me mučijo.

Torej morda nisem več samski, toda vprašanje je… za kako dolgo?

 

My thoughts:

The main problem I had with this book is that everything happened too fast. The pace of the writing, the story itself, it made the story feel rushed. I wanted to know more, there were more words than actions.

I mean they basically met and yet they’re planning a trip together. Already?

I feel like the book was meant to be a normal looking novel but the instalove between main characters kind of ruined it for me.

I didn’t feel connected to the characters at all, the first 20 % I even thought of DNF-ing this book. I wasn’t invested in the story, I read through pages without feeling anything. I could have DNF it and I wouldn’t feel absolutely any regret. 

I also found one inconsistency: sometimes they said that they know each other for weeks, sometimes even days. I got the feeling that all story happened in maybe a week time, which is for me way too soon.

3 ”meh” stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Največji problem te knjige je, da se vse dogaja prehitro. Hitrost pisanja, sama zgodba, vse to naredi zgodbo prehitro. Želela sem več, več je bilo besed kot dejanj.

Glavna junaka sta se komaj srečala in že sta načrtovala izlet skupaj. Že?

Mislim, da bi knjiga morala biti povsem normalen roman toda ta instaljubezen je to zame nekako pokvarila.

Nisem se počutila povezano z glavnima junakoma, prvih 20 % sem celo razmišljala, da bi prenehala s knjigo. Zgodba me ni potegnila vase, strani sem brala brez da bi čutila karkoli. Lahko bi prenehala na sredi s knjigo pa ne bi obžalovala ničesar.

Našla sem tudi eno nepravilnost: včasih sta rekla, da se poznata tedne, včasih dneve. Imela sem občutek, da se je celotna zgodba zgodila v mogoče enem tednu, kar je veliko prehitro zame.

3 ”eh” zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

The Wrong Kind of Love by Lexi Ryan

The Wrong Kind of Love (The Boys of Jackson Harbor, #1)

Title // Naslov: The Wrong Kind of Love

Author // Avtorica: Lexi Ryan

Release Date // Datum izdaje:  February 12th 2018 (12. februar 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

You never forget your wedding day. Or the moment your twin sister pukes on your bouquet and confesses she’s pregnant… with your fiancé’s baby.

I wanted to get away, to hide until my heart mended. I found myself in a strange town with a mysterious stranger whose talented mouth and hands almost made me forget it was supposed to be my wedding night.

Afraid to go home to face my broken life, I pretend to be my twin so I can take her job in Jackson Harbor caring for a six-year-old girl. Imagine my surprise when I find out my new boss is my mysterious stranger — Dr. Ethan Jackson.

I never meant for Ethan to discover my secrets. I never meant for them to matter. But the longer I work with him and his sweet daughter, the harder I fall, and the clearer it becomes that I’m not the only one carrying a secret that could tear us apart.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Nikoli ne pozabiš svojega poročnega dne. Ali trenutka, ko ti tvoja sestra dvojčica bruha na tvoj šopek in prizna, da je noseča… z otrokom tvojega zaročenca.

Želela sem oditi, se skriti dokler se ne bo moje srce zopet zacelilo. Znašla sem se v čudnem mestu s skrivnostnim tujcem zaradi katerega talentirana usta in roke sem skoraj pozabila, da bi morala biti moja poročna noč.

Ker sem se bala iti domov in se soočati s posledicami svojega zlomljenega življenja, sem se pretvarjala, da sem dvojčica in prevzela njeno službo v Jackson Harborju, kjer sem skrbela za šestletno deklico. Predstavljaj si, kakšno presenečenje je bilo, ko odkrijem, da je moj novi šef tudi moj skrivnostni tujec  — doktor Ethan Jackson.

Nikoli nisem želela, da Ethan odkrije moje skrivnosti, nikoli nisem želela, da so pomembne. Toda dlje ko delam za njega in njegovo prikupno hčerko, bolj se zaljubljam in očitneje postaja, da nisem edina, ki ima skrivnost, ki bi naju lahko ločila.

 

My thoughts:

Lexi Ryan brings us a story of a single father, a widower and his daughter’s nanny.

Nicole takes place as a nanny after her sister admits she’s pregnant with Nicole’s fiancé’s baby. She met Ethan on her first day in the city, and they sort of hooked up. Well, he had to leave before they did that.

Ethan didn’t expect Nicole to be the newly hired nanny and he certainly didn’t expect the chemistry between them. Ethan had deep issues and most of the time, I was wondering if this book will turn out to be some kind of twisted thriller. We don’t get explanations till the end.

Nicole gets along with Ethan’s daughter pretty well, but she hates lying to Ethan about who she is. I liked her from the beginning because she could have said she’s her sister when Ethan’s mum had an interview with her but she was honest and I respect that. She couldn’t tell Ethan though because of several reasons (don’t want to spoil here 😉 ).

I don’t read a lot of single parent’s stories but I admit, I’m starting to really like them. I truly recommend this book, I’m very curious about other Ethan’s siblings and their stories so I already added the next two on my TBR.

5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Lexi Ryan nam prinese zgodbo o očetu samohranilcu, vdovcu, in varuški njegove hčerke.

Nicole zasede mesto svoje sestre, potem ko ji le-ta prizna, da je noseča z otrokom njenega zaročenca. Ethana v vistvu spozna že prvi dan ob prihodu v mesto in skupaj tudi skoraj spita. No, on je moral oditi preden je naredil tisto 😉

Ethan ni pričakoval, da bo Nicole nova varuška in tudi ni pričakoval take kemije med njima. Ethan je imel kar nekaj težav in večino časa sem se spraševala, ali bo iz te romance nastal nek zakompliciran triler. Razlage dobimo proti koncu knjige.

Nicole se zelo dobro razume z Ethanovo hčerko, čeprav sovraži lagati Ethanu, kdo je. Všeč mi je bila žeod začetka, saj bi lahko že od začetka rekla, da je Veronica (sestra), ko jo je intervjuvala Ethanova mama za službo, a je povedala po resnici, čeprav je potem ne bi zaposlili in to spoštujem. Tudi Ethanu ni smela povedati zaradi večih razlogov (nočem spoilat tukaj 😉 ).

Ne berem veliko knjig o samohranilcih ampak priznam, začenjati jih imeti rada. Res priporočam to knjigo in res me zanima zgodba Ethanovih sorojencev, tako da sem naslednje knjige že dodala na svoj TBR seznam.

5 zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Unchaining You by Vic Tyler

Unchaining You (Only You, #2)

Title // Naslov: Unchaining You

Author // Avtorica: Vic Tyler

Release Date // Datum izdaje:  May 23rd 2019 (23. maj 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: (not found any retailers)

goodreads

Blurb:

If he hates me for what happened 8 years ago, just imagine how he feels now…

Do I feel bad for hooking up with the one who broke my heart?
… No.
Should I feel bad about blackmailing him for a job?
… Probably.

But to be fair, I need the money.

Life’s kind to some people.
Exhibit A: Devon Leo
Hot, brooding loner in high school → hot, brooding, billionaire tech tycoon who’s an international mans!ut.

Exhibit Me: Skylar Kay
Your everyday average nobody → college-dropout, moonlighting-stripper nobody who’s drowning in debt.

The least he can do for breaking my heart is give me a job.
Yeah, the one I blackmailed him for.

I just didn’t think the job was for a position under him.
I’ll have to be careful not to get under him. Again.
Because this time, his reputation isn’t just on the line.
My heart is.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Če me sovraži zaradi tega, kar se je zgodilo 8 let nazaj, je le vprašanje, kako se počuti sedaj…
Se počutim slabo, ker sem spala z moškim, ki mi je zlomil srce?… Ne.
Bi se morala počutiti slabo, ker ga izsiljujem za službo? … Najbrž.

Ampak po resnici povedano, potrebujem denar.

Življenje je prijazno do nekaterih ljudi.

Primer A: Devon Leo
Vroči, mrk samotar v srednji šoli je sedaj vroč, mrk miljarderski tehnološki magnat, ki je ravno tako mednarodni žigolo.

Primer jaz: Skylar Kay
Tvoj vsakodnevni povrečen nihče, ki je sedaj slačipunca, ki ni dokončala šole in se sedaj utaplja v dolgovih.

 

Zadnje, kar lahko naredi v zameno, ker mi je zlomil srce, je to, da mi da delo.

Ja, tisto za katerega sem ga izsiljevala.

Samo nisem si predstavljala, da je to delo delo pod njim.

Morala bom biti previdna, da se ne bom zares znašla pod njim. Ponovno.

.
Ker tokrat ni samo njegov sloves na nitki.

Tudi moje srce je.

 

My thoughts:

The author contacted me on my Goodreads and kindly asked me if I would consider reviewing this book. First I didn’t know what to say because I don’t usually read about strippers but I said yes anyway.

It surprised me how great this book was written.

Yeah, I didn’t like her much that she blackmailed him for the job but at the same time it also makes sense. Devon could still fire her after he got what he wanted but he’s a truly wonderful person so he didn’t do that.

Eli, Devon’s friend, at first kind of gave me the feeling that he was a huge jerk because he nearly forced Devon that he took Sky as her assistant. I didn’t really love him for how he did that (in front of Skylar) but at the end of the book he sounded less like a jerk and I wonder what’s his story. I’m curious and I already added the next book to my TBR.

4.5 stars.

 

ARC provided by an author in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Avtorica me je kontaktirala preko Goodreadsa in me prijazno vprašala, ali bi bila pripravljena prebrati in oceniti knjigo. Najprej nisem ravno vedela, kaj odgovoriti, ker ponavadi ne berem knjig o slačipuncah toda še vseeno sem rekla ja.

Presenetilo me je, kako dobro je knjiga napisana.

Res je, da mi Sky ni bila preveč všeč, ko je izsilila svojo službo toda po drugi strani ima nek smisel. Devon bi jo lahko še vedno odslovil, ko bi dobil od nje, kar je želel toda ker je res dober človek tega ni naredil.

Eli, Devonov prijatelj, mi je na začetku dajal občutek, da je tepec, ker je Devona skoraj prisilil, da je dal službo asistentke Sky. Ni mi bilo všeč, na kakšen način je to naredil (pred Skylar) toda na koncu knjige je izgledal manj kot tepec in dejansko me je njegova zgodba pritegnila. Ker me firbec matra, sem naslednjo knjigo že dodala na svoj TBR.

4,5 zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena iz strani avtorice v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

 

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Million Dollar Devil By Katy Evans

Million Dollar Devil (Million Dollar, #1)

Title // Naslov: Million Dollar Devil

Author // Avtorica: Katy Evans

Release Date // Datum izdaje:  May 28th 2019 (28. maj 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Heir apparent to her father’s company, Lizzy Banks needs a man. The perfect man. But when the rich “fundbabies” she usually rubs shoulders with prove impossible to hire, she takes a chance on a raw beast of a man salvaged from the wreckage of a bar brawl.

James Rowan earns a modest income as a YouTube daredevil, but he can’t refuse Lizzy’s million dollar deal. As she polishes his rough edges, creating a sophisticated gentleman fit for the highest circles of society, not only does she bring out the perfect man—it’s like she’s making the man of her dreams. How can she resist?

Though Lizzy loves seeing James in his clothes—and out of them—he isn’t the kind of man you bring home to Daddy. Her father’s disapproval and the pressure of the campaign have her eyeing the straight and narrow, but Lizzy’s finding it awfully hard to resist the devil on her shoulder…

 

Povzetek iz zadnje strani:

Dedinja očetovega podjetja, Lizzy Banks potrebuje moškega. Popolnega moškega. Toda ko je bogatune visoke družbe, s katerimi se ponavadi srečuje, nemogoče najeti, da to možnost surovemu moškemu, ki ga izvleče iz barskega pretepa.

James Rowan svoj denar služi kot drznež na YouTubu, toda še vedno ne more zavrniti Lizzyjinega miljonskega posla. Ko lošči njegov videz ter iz njega naredi prefinjenega gentlemana, ki se lahko kosa z visokimi krogi družbe, ne samo, da iz njega naredi popolnega moškega – izgleda da si naredi tudi moškega njenih sanj. Kako se lahko upre?

Čeprav Lizzy rada vidi Jamesa v njegovih oblačilih – in izven njih – on ni take vrste moški, ki bi ga lahko predstavila očetu. Očetovo nestrinjanje in pritisk kampanje vpliva tudi na Lizzy in ta se še težje upre hudiču na njeni rami.

 

My thoughts:

When I first saw the blurb, I was like ”This I have to read”. It reminded me of the movies The Makeover (starring Julia Stiles – love it!!!) and another movie that was about a guy who is homeless (I think) and steal watches (??? and I can’t find it anywhere so if you know the title please tell me!!!). Anyway, in both cases, there was a complete makeover and the guy turned out hot. Of course.

The book wasn’t so bad but it wasn’t good either. Couple things that bothered me:

For one, how was Lizzy always thinking that she made him that way, she made him desirable, gorgeous and hot. She made him sophisticated. I get where that came from but it gets annoying if she thinks that he’s nothing without her. I mean, yeah, maybe he’s not great for your circle but he’s still a great person??

I also know that she changed a lot about him just so he could fit in her circle but I still kind of hated her when she was forcing him to smoke even though he refused to do that.

I reach into the humidor, where I keep a stash of my father’s favourite cigars for those rare, once-every-few-months evenings when he comes over for dinner. I offer the box to him.

He shakes his head. ”Quit smoking when I was eighteen.”

”To smoke is human; to smoke cigars is divine.” I take one out, open his jacket, and stuff one in the inside pocket.

Like bitch, if he doesn’t smoke, he doesn’t smoke. There are a lot of people who don’t, no need to force them just to fit in.

When I was reading this and other similar moments, where she talked about dad in the same line, it looked to me like she wanted to turn James to be exactly like her dad.

In one moment, even her friendship was weird. I think her friend despised James because he was a ”nobody” which was mentioned when that same friend found out James is not really a rich man but rather a common one.

I also wished that text messages would be in italics or in other way separated from the rest of the text because sometimes I couldn’t distinguish between what was a text message and what was just a normal line in a book.

3.5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

My thoughts:

Ko sem prvič prebrala povzetek, sem želela prebrati to knjigo. Spominjala me je na film The Makeover (v glavni vlogi igra Julia Stiles – fenomenalen film!!!) in še en film, ki je bil nekoč na HBOju in je o brezdomcu (se mi zdi) in krade ure (??? nisem sigurna, nikjer ga ne najdem tako da če veš naslov prosim povej!!). V glavnem, v obeh primerih oba tipa dobita popolno preobrazbo.

Knjiga ni bila slaba ni pa bila najboljša. Nekaj stvari me je motilo.

Za začetek, kako je Lizzy razmišljala, da je zaradi nje takšen, zaradi nje, si ga ženske bolj želijo, je prekrasen in oh in sploh. Da ga je ona naredila prefinjenega. Logično mi je iz kje izhaja tako mnenje, ampak mi je šlo pa počasi na živce, če misli, da brez nje ni nič. Mislim, ja, mogoče ni popoln za tvojo družbo ampak še vedno je prekrasna oseba?

Vem tudi, da je spremenila ogromno stvari na njem (mogoče celo preveč), samo zato, da bi se lahko vključil v njeno družbo ampak še vedno sem jo sovražila, ko mu je začela vsiljevati kajenje, čeprav jo je ta zavrnil. 

(odstavek ni preveden)

I reach into the humidor, where I keep a stash of my father’s favourite cigars for those rare, once-every-few-months evenings when he comes over for dinner. I offer the box to him.

He shakes his head. ”Quit smoking when I was eighteen.”

”To smoke is human; to smoke cigars is divine.” I take one out, open his jacket, and stuff one in the inside pocket.

Mislim, halo, če noče kaditi pač noče kaditi. Obstaja veliko ljudi, ki tega ne počnejo, ni potrebe, da se jih sili samo zato, da se bodo lahko vključili v družbo.

Ko sem brala take trenutke, ko se je zraven v istem odstavku omenjalo še očeta, sem dobila bolj občutek, da hoče iz Jamesa narediti očeta.

V knjigi tudi ni bilo najbolj razvidno, kdaj je zapisano sms sporočilo in kdaj navaden tekst. To bi bilo lahko v poševnem tisku.

3,5 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman), SPORTS ROMANCE (športni roman)

The Friend Zone by Sariah Wilson

The Friend Zone

Title // Naslov: The Friend Zone

Author // Avtorica: Sariah Wilson

Release Date // Datum izdaje:  June 11th 2019 (11. junij 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman, Sports Romance, športni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon 

goodreads

Blurb:

Disgraced college quarterback Logan Hunt was on his way to NFL stardom when he messed up big-time. Now the Texas star player with a bad temper has a new option: Seattle’s EOL College—as in End of the Line, to his fellow misfit recruits. It’s Logan’s last chance. If he can follow the rules. No parties, no fighting, no swearing, and oh, no dating the coach’s daughter, Jess. Simple. Yeah, right. For Logan, there has never been a rule he’s more tempted to break.

The deal is “just friends.” The pretty, confident, and fiercely smart math whiz is fine with pizza, tutoring, and keeping Logan in line. But the closer Jess gets, the more receptive she is to his warm heart and spirit—not to mention his irresistible off-field passes. With defenses down, they’re both heading into the danger zone.

It’s more than thrilling. It’s love. It’s also a game changer that could sideline Logan’s NFL goals—and more important, a future with Jess. But dreams are worth fighting for, right?

 

Povzetek iz zadnje strani:

Osramočeni podajalec Logan Hunt je bil na poti do slave državne nogometne lige, ko je zavozil na veliko. Sedaj ima teksaški zvezdniški igralec s slabim temperamentom novo možnost: EOL kolidž v Seattlu. Njegovo zadnjo možnost. Če se lahko drži pravil. Nič zabav, nič pretepanja, nič preklinjanja in oh, nič zmenkov s trenerjevo hčerko Jess. Preprosto. Pa ja. Za Logana ni bilo pravila, ki bi ga bolj mamilo h kršenju.

Dogovor je ”samo prijatelja”. Lepa, samozavestna in neizmerno pametna matematična genijalka je v redu s pico, tutorstvom in s tem, da Logana drži znotraj meja. Toda bližje, ko mu Jess postaja, bolj dovzetna je na njegovo srce in dušo – da ne omenja njegovega neustavljivega šarma. Z zrušenimi zidovi se oba podajata na nevarno območje.

Gre za več kot vznemirjenje. Gre za ljubezen. Ravno tako pa lahko to za vedno potisne na rob Loganove cilje o državni nogometni ligi – in še bolj pomembno, njegovo prihodnost z Jess. Toda za sanje se je vredno boriti, kajne?

 

My thoughts:

I’ve been sitting on this book for days, maybe weeks because I didn’ know what to write in the review. There’s nothing much to say. I loved it until the end.

Logan was such a fun, sweet, caring character. He knew what was on the line when their feelings started to be much more than just friends. They both did.

It was one of the things I loved about this book. That they didn’t start a relationship even though it could destroy his career but that they tried to fight against those feelings.

I always love when one character wants to get some boy/girl and then the other character helps him/her get what they want. In this case, Jess wanted a guy named Ben, a guy who is completely different than Logan. Of course, Logan helps her trying to get Ben but in the process, they both fell for each other.

4.5 stars because there may be some things left to improve.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Knjigo sem končala že dneve, morda tedne nazaj pa še vedno nisem napisala ocene, ker preprosto ne vem, kaj bi napisala. Knjiga je bila v redu napisana.

Logan je tak zabaven, prijazen glavni junak. Vedel je, v kaj se spušča, ko je začel gojiti čustva do Jess. Oba sta se zavedala, kaj se lahko zgodi.

To je bila ena od stvari, ki mi je bila v knjigi všeč. Da nista začela zveze, čeprav bi to lahko uničilo Loganovo kariero, ampak da sta se upirala svojim čustvom.

Všeč mi je, kadar eden izmed junakov želi dobiti neko osebo in ji pri tem pomaga drugi junak. V tem primeru je Jess želela Bena, fanta, ki ne bi mogel biti bolj drugačen od Logana. Logan ji pri tem pomaga, vendar se med njima (Loganom in Jess) začneta spletati čustva.

4,5 zvezdice, ker bi nekatere stvari lahko bile boljše (napisane).

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Off Limits by Nicole R. Locker

Off Limits

Title // Naslov: Off Limits

Author // Avtorica: Nicole R. Locker

Release Date // Datum izdaje:  April 30th 2019 (30. april 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: AmazonB&N

goodreads

Blurb:

It’s the cardinal rule of the Girl Code: never date a friend’s ex. Laynie Duluth knows that Gideon Roth is completely off limits. After all, he and her best friend, Priya, dated for two years back in college. And there’s no statute of limitations on the rules of Girl Code. Problem is, somebody forgot to tell Gideon.

When Laynie wakes up in Gideon’s hotel room bed, wrapped up in a naked, deliciously attractive Gideon after a night of explosive, earth-shattering, mind-blowing sex, she knows she’s got to fess up and come clean with Priya. 

Only that’s not easy knowing what she knows about her best friend, and it becomes even harder when she learns Priya might just have a secret of her own to come clean about.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Glavno pravilo prijateljstva: nikoli ne hodi s prijateljičinim bivšim. Laynie Duluth ve, da je Gideon Roth prepovedan. Konec koncev, on in njena najboljša prijateljica Priya sta hodila dve leti, ko sta bili na faksu. In na to pravilo ni zastaralnega roka. Problem pa je, ker je nekdo to pozabil omeniti Gideonu.

Ko se Laynie zbudi v Gideonovi hotelski postelji, ovita v golega, privlačnega Gideona po eksplozivnem, dih jemajočem seksu, ve, da mora priznati Priyi, kaj je storila.

Toda to ni lahko, ker jo pozna in postane še težje, ko ugotovi, da ima Priya svoje skrivnosti, o katerih se mora izpovedati.

 

My thoughts:

I loved that this was a romance between slightly older MCs than I am used to (mid 30s). I don’t have much to say but the secret Priya had was obvious from the start. I mean, how could Laynie not realise what was Priya hiding?

So yeah, 4 stars because this book could be much shorter if Laynie came clean to Priya since the beginning when she was seeing Gideon so all that fuss was basically for nothing.

But as for the book, writing is good, it’s a short and easy read with great chemistry between characters.

I also missed more details about people in general, how they look etc. I feel like the brother was just a name added in the book but I can’t remember how he looks like. I missed seeing the connection between him and her sister.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Všeč mi je bilo, da se je romanca odvijala med malo starejšima junakoma kot sem jih vajena (sredina 30h). Nimam veliko za povedati kot to, da je Priyina skrivnost očitna že od samega začetka. Mislim, kako se Laynie ni zavedala, kaj Priya skriva?

Torej ja, 4 zvezdice, ker bi ta knjiga dejansko lahko bila veliko krajša, če bi že od začetka povedala Priyi, da hodi z Gideonom tako da vsa ta zmeda in sekiranje je bilo za brezveze.

Kar se tiče knjige, stil pisanja super, zgodba je kar kratka in lahkotna z odlično kemijo med junakoma.

Pogrešala sem tudi več podrobnosti o ljudeh na splošno, kako izgledajo ipd. Občutek sem imela, da je bil brat le ime dodano v knjigo, ne morem pa se spomniti kako približno naj bi izgledal. Pogrešala sem to vez med njim in njegovo sestro.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

 

HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

One Night for Seduction by Erica Ridley

One Night for Seduction (Wicked Dukes Club #1)

Title // Naslov: One Night for Seduction

Author // Avtorica: Erica Ridley

Release Date // Datum izdaje:  April 16th 2019 (16. april 2019)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon 

goodreads

Blurb:

When the Wicked Duke dares the Duke of Colehaven to find a suitor for an unmanageable ward, Cole immediately accepts. He’s on a winning streak, and besides, how unmarriageable can a pretty young lady be? He appoints himself bodyguard and duenna, only to discover his own desires may be the greatest danger of all.

Supposed wallflower Diana Middleton lives a double life, bringing dishonest businessmen to justice. Shaking off a meddling duke should be child’s play. Yet the more they lock horns, the more she wants to lock lips. Her scandalous secrets would derail his political career. But surely there’s no harm in one little seduction…

 

Povzetek iz zadnje strani:

Ko zviti vojvoda izzove vojvodo Colehavna, da najde snubca za neobvladljivo varovanko, Cole nemudoma sprejme. Trenutno zmaguje, poleg tega pa, kako nezrela za zakon pa sploh je lahko prijetna mlada gospodična? Sam se imenuje za njenega telesnega stražarja in gardedamo, le da odkrije, da je njegovo hrepenenje lahko najnevarnejše od vsega.

Diana Middleton živi dvojno življenje, s tem ko prinaša nepoštene poslovneže pred roko pravice. Znebiti se vojvode, ki se stalno vmešuje, bo mačji kašelj. Toda bolj kot se kregata, bolj se krešejo iskrice. Njene škandalozne skrivnosti bi lahko uničile njegovo politično kariero. Toda najbrž ni nič narobe, če se malo prepustita skušnjavi…

 

My thoughts:

I already read books by Erica Ridley so I knew she doesn’t disappoint. She didn’t this time either.

Colehaven wants Diana married but the problem is, she doesn’t want to. If she’s married, she couldn’t do what she loves – which is making the life of the common people easier by visiting dishonest people who are selling things above their price. That’s why she’s always in the background at the balls. Literally, her gowns are the same colour as the wallpaper so nobody would notice her.

I love how this story progressed and that they each had goals they wanted to achieve. I also love how different Colehaven was from the typical rogues, he was actually nice to everyone.

But even though the writing and the story make me give this book 5 stars, there was something missing. See, Colehaven made a bet and at some moment, Diana found out about it but yet, there was no questioning whether Colehaven loves her for who she is or because he wants to win. He did drop the bet but not once does it say that Diana knows, the bet is no longer going around. That’s what I was missing in this story. So, I’m kind of thinking of 4.5 stars to 5 stars. It’s not a big deal, I know, but I wish this was explained.

 

ARC provided by an author and her Review Crew in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Knjige te avtorice sem že brala tako da sem vedela, da me ne bo razočarala. Tudi sedaj me ni.

Colehaven želi videti Diano poročeno toda ona se noče poročiti. Če bo poročena, ne bo mogla opravljati dela, ki ga obožuje in sicer zagotavljati lažjega življenja običajnim ljudem s tem ko obiskuje nepoštene ljudi, ki prodajajo svoje izdelke po višji ceni kot je pričakovano. Zato se na plesih zlije z ozadjem. Dobesedno, njene obleke so iste barve kot tapete zato da je ne bi nihče opazil.

Všeč mi je, kako se je zgodba odvijala in da sta oba imela svoje cilje, ki sta jih želela doseči. Všeč mi je bilo tudi kako drugačen je bil Colehaven od ostalih pripadnikov visoke družbe, saj je bil dejansko prijazen do vseh ljudi ne glede na sloj.

Toda čeprav bi aradi dobrega pisanja in zgodbe dala 5 zvezdic, je ena stvar, ki mi je manjkala. Colehaven je namreč sklenil stavo in v nekem trenutku Diana za to stavo udi izve ampak še vedno ni bilo nobenega dvoma v to, ali Colehaven ljubi njo, takšno, kakršna je, ali zato, ker si želi zmage. Res je, da je opustil stavo ampak niti enkrat ni napisano, da Diana ve za to, da stava ni več veljavna. To sem pogrešala v zgodbi. Zato malo opletam med 4,5 zvezdice in 5 zvezdic. Ni velike razlike ampak upala sem, da bi bilo to razloženo.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena iz strani avtorice in njene skupine Review Crew v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

 

 

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Wrong Bed, Right Girl by Rebecca Brooks

Wrong Bed, Right Girl

Title // Naslov: Wrong Bed, Right Girl

Author // Avtorica: Rebecca Brooks

Release Date // Datum izdaje:  May 13th 2019  (13. maj 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon B&N

goodreads

Blurb:

Falling head-first into the wrong woman’s bed was not how Reed Bishop’s night was supposed to go. Now a gorgeous, half-naked ballet dancer was threatening his manhood…with a book. He can’t blame her. 
It wasn’t how it seemed—he was just doing his job, tracking down his lead informant, who, unfortunately, took off, leaving him to figure out what to do with her friend. Staying in her apartment was no longer safe.
And that’s how he got himself into this mess.

Now she’s sleeping in his bed while he tosses and turns on the couch.
There are pink tights in his bathroom.
Pointe shoes next to his boots.
He swears he won’t touch her like that…but he can’t ignore his fantasies.

As a tattooed, muscled DEA Agent, Reed’s seen some things. Drug dealers, murderers…He can’t let Talia get close. Even though she’s made it clear they’re both fighting the same hunger. And he definitely can’t use his handcuffs on her…no matter how much she begs.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Pasti z glavo naprej v posteljo napačne ženske ni bilo ravno tako, kakor si je Reed Bishop zamislil svojo noč. Sedaj prekrasna, na pol gola balerina grozi njegovi moškosti… s knjigo. Ne more je ravno kriviti.

Ni bilo tako kakor je izgledalo – Reed je le opravljal svoje delo, lovil glavno obveščevalko, ki je na žalost izginila, njega pa pustila, da naj sam ugotovi, kaj naj z njeno prijateljico. Ostati v stanovanju ni bilo več varno.

In tako se je znašel v tej zmešnjavi.

Sedaj spi v njegovi postelji medtem ko se sam obrača na kavču.

Roza pajkice so v njegovi kopalnici.

Baletni copatki zraven njegovih škornjev.

Obljubil si je, da se je ne bo dotaknil… toda ne more ignorirati svojih fantazij.

Kot potetovirani, mišičasti agent Urada proti drogam, Reed je videl stvari. Prekupčevalce drog, morilce… Talii zato ne sme pustiti blizu. Čeprav se bojujeta za iste stvari. In vsekakor na njej ne sme uporabiti svojih lisic… ne glede na to, koliko prosi za to.

My thoughts:

I already read one book by this author – Wrong Bed, Right Roommate (Jessie’s story) – and loved it. It was really funny!

So when I saw this book on NetGalley, I immediately requested it. I was approved so I knew I had to read this book asap.

Rebecca Brooks writes really good. The writing got me hooked since the beginning. At first, I thought it would like the previous book because the first couple lines of the blurb reminded me of it, but then it turned completely different.

Reed was exactly the type of hero I love to read about. Reserved, moody, grumpy. You name it. His heart was broken in the past so he kept walls around his heart, he didn’t want anyone to get close to him.

Talia is his complete opposite. She’s messy, loud, honest.

In this book, opposites really attract. I loved how attentive Reed was. I loved Talia for bringing the best out of Reed and for keeping him on his toes.

It was a perfect read, honestly. 5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Prebrala sem že eno knjigo te avtorice – Wrong Bed, Right Roommate (Jessijina zgodba) – in bila mi je res všeč. Res je bila smešna!

Ko sem videla to knjigo na NetGalleyu, sem takoj zaprosila zanjo. Prošnja mi je bila odobrena tako da sem že takrat vedela, da se jo moram lotiti čim prej.

Rebecca Brooks piše odlično. Njeno pisanje me je potegnilo v knjigo že od samega začetka. Sprva sem mislila, da bo knjiga podobna prejšnji, saj je bilo nekaj vrstic povzetka na mah podobnih prejšnji knjigi, ampak na koncu se je izkazalo, da si knjigi en bi mogli biti bolj različni.

Reed je točno tak tip glavnega junaka, o katerem najraje berem. Drži se sam zase, je bolj trmast, na trenutke čemeren. Kar si zamisliš, on to je. Njegovo srce je bilo zlomljeno v preteklosti zato ima postavljene zidove okoli svojega srca in ne spusti nobenega blizu.

Talia je njegovo popolno nasprotje. Je glasna, za sabo pusti nered, odkrita.

V tej knjigi se naspotja res privlačijo. Všeč mi je bilo, kako pozoren je bil Reed. Všeč mi je bilo, kako je Talia iz njega izvabila le najboljše.

Bilo je res popolno branje zato 5 zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

Her Wicked Earl by Lisa Torquay

Her Wicked Earl: Series Imperious Lords 1 cover

Title // Naslov: Her Wicked Earl

Author // Avtorica: Lisa Torquay

Release Date // Datum izdaje: March 28th 2019 (28. marec 2019)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon 

goodreads

Blurb:

AN ORPHANED MISS WHO WOULD NOT SETTLE FOR LESS
 
Otilia Kendall is an orphaned miss brought up by her uncle and aunt, the late Earl and Countess of Thornton. Never having met her father, she learned the hard way that love, or marriage aren’t in her future. Tired of receiving demeaning propositions from the ton gents, she is decided to make her own way in the world. But then the domineering—and handsome as the devil—new Earl takes over. He puts a dowry to her and carts her to London to marry her off. She wants none of it but has no choice. In close contact with the man, it is becoming impossible not to make a fool of herself—yet again!
 
AN ARROGANT LORD WHO COULD NOT STAY AWAY FROM HER
 
Edmund, the hot-blooded new Earl, is stunned by the poise of the very grown up debutante he once met. Weary of women interested only in his title, he shuns any idea of love. It is getting hard to ignore the little miss–together with some other hard parts of his anatomy. The temptation of her is eating at him, and making him crave the woman to distraction. Their simmering passion is about to burst. And to the blazes with propriety.
 
AND LOVE STRUGGLING TO UNITE THEM

 

Povzetek iz zadnje strani:

OSIROTELA GOSPODIČNA, KI SE NE BO ZADOVOLJILA Z MANJ
 
Otilia Kendall je osirotela gospodična, ki sta jo vzgojila stric in teta, pokojna grof in grofica Thorntonska. Ker ni nikoli poznala očeta, že od malega ve, da ljubezen in zakon nista v njeni prihodnosti. Sita ponižujočih predlogov moških visoke družbe, je odločena, da si bo sama izborila pot v svet. Toda potem gospodovalen – in lep kot hudič – novi grof prevzame položaj. Njej da doto in jo odpelje v London, da bi jo poročil. Ona se s tem ne strinja toda nima izbire. Skoraj nemogoče se je ponovno osramotiti, ko pa je tako blizu njemu. 
 
AROGANTNI LORD, KI SE JI NE MORE UPRETI
 
Edmund, vročekrvni novi grof, je presenečen nad eleganco zelo odrasle debutantke, ki jo je nekoč srečal. Naveličan žensk, ki jih zanima le njegov naslov, se izogiba vsaki ideji ljubezni. Težko pa je ignorirati gospodično. Skušnjava ga žre in po njej hrepeni tako možno, da se ne more zbrati. Njuna vedno bolj vroča strast bo kmalu izbruhnila na površje. Pa naj gre nekam spodobnost.
IN LJUBEZEN, KI SE JU TRUDI ZDRUŽITI

 

My thoughts:

Wow, it’s such a change when you’re reading a book for 14 days and then you get a book in your hands (or well, on Kindle app) and you can’t put it down so you read it in a day. 

I was hooked from the beginning. Edmund and Otilia’s chemistry was scorching hot! I loved how Otilia stood up for herself even though what Earl says, that goes. But at the same time she did this on purpose once she knew how affected Edmund was by her actions.

Edmund was this domineering man, who thought he could just give orders to anyone. I’m glad Otilia put him in his place.

At first, when I saw the cover I was thinking if this book will be good because I admit, I totally judge a book by its cover. To be honest, the cover looks average. But since I already know that good cover doesn’t mean a good book just like average cover doesn’t mean a bad book, I gave it a chance. But mostly what makes me want this book was the blurb. It promises heat, spicy moments and a beautiful story. So of course, I was in! It was exactly what I needed.

A major thank you to the author who contacted me on Goodreads. This book was exactly my cup of tea and I’m so glad you gave me the chance and send me an ARC. I’m truly honored and flattered. I’m definitely reading your other books too!

5 stars.

 

ARC provided by an author in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Wow, kakšna sprememba, ko bereš knjigo 14 dni in ko dobiš v roke (no, na Kindle app) knjigo, ki je ne moreš odložiti zato jo prebereš v enem dnevu.

Že od začetka me je knjiga pritegnila. Njuna kemija je bila zelo vroča! Všeč mi je bilo, kako se je Otilia postavila zase, čeprav to, kar grof reče, to tudi velja. Hkrati pa je to delala tudi zanalašč, ko je videla kako vpliva na grofa.

Edmund je gospodovalen moški, ki misli, da lahko vsakomur daje ukaze. Vesela sem, da ga je Otilia postavila na svoje mesto.

Najprej ko sem videla naslovnico sem mislila, da ta knjiga ne bo nič posebnega, ker priznam, sodim knjigo po platnici. Ta naslovnica mi deluje povprečna.. Toda ker se tudi zavedam, da dobra naslovnica ne pomeni dobre knjige kot tudi povprečna naslovnica ne pomeni nujno slabe knjige, sem ji dala šanso. Kar pa me je v večini prepričalo, pa je bil povzetek iz zadnje strani. Obljublja vroče trenutke in prekrasno zgodbo. Logično, da sem jo prebrala! Bila je točno to, kar sem potrebovala.

Ogromna zahvala gre seveda avtorici, ki me je kontaktirala na Goodreadsu, Ta knjiga je bila točno po mojem okusu in vesela sem, da mi je dala šanso in mi poslala ARC. Res sem počaščena in laska mi, da me je izbrala. Vsekakor berem tvoje nadaljnje knjige!

5 zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena s strani avtorice v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

 

 

 

HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

Rogue Most Wanted by Janna MacGregor

Rogue Most Wanted (The Cavensham Heiresses #5)

Title // Naslov: Rogue Most Wanted

Author // Avtorica: Janna MacGregor

Release Date // Datum izdaje: June 25th 2019 (25. junij 2019)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon B&N

goodreads

Blurb:

SHE NEEDS TO MARRY SOMEONE

Lady Theodora Worth needs to marry fast in order to keep her estate. It’s been her heart and home for years, and she’ll not lose it to anyone. There’s just one problem—as a woman who was raised in isolation by her grandfather, she’s completely incapable of pouring a cup of tea, never mind wooing a man. She’ll need a little matchmaking help from her sprightly next-door neighbor in order to find a convenient husband…

IT’S JUST NOT GOING TO BE HIM

Lord William Cavensham’s heart was broken years ago, and since that day he vowed to never love again. But his spirited Great Aunt Stella is determined he’ll marry or not inherit a single penny from her. And she’s got just the woman in mind—her beautiful and completely hapless next-door neighbor, Thea…

Thea and Will agree there’s no sense in marrying each other. Will wholeheartedly believes he’s incapable of love, and Thea refuses to marry the first man she’s practically met. But Will may be the rogue Thea wants the most after all…

 

Povzetek iz zadnje strani:

ONA SE MORA POROČITI Z NEKOM

Lady Theodora Worth se mora hitro poročiti, če želi obdržati posestvo. Bil je njeno srce in dom leta in ne bo ga izgubila. Obstaja le en problem – kot ženska, ki je odraščala v izolaciji s svojim dedkom, je popolnoma nezmožna natočiti čaj, kaj šele osvojiti moškega. Potrebovala bo nekaj pomoči od njene živahne sosede pri iskanju primernega moža…

TODA TO NE BO ON

Srce lorda Williama Cavenshama je bilo zlomljeno leta nazaj in od takrat se je zaobljubil, da ne bo nikdar več ljubil. Toda njegova odločna stara teta Stella si je zadala, da se bo poročil ali pa ne bo podedoval niti centa od nje. In ima popolno žensko v mislih – svojo lepo in popolnoma ubogo sosedo Theo…

Thea in Will se strinjata, da ni potrebe, da se poročita. Will verjame, da je nezmožen ljubiti, Thea pa se noče poročiti s prvim moškim, ki ga je srečala. Toda morda je ravno Will moški, ki si ga Thea najbolj želi…

 

My thoughts:

You know that moment in a book when you know you’re hooked on the story? Yeah, well here I was waiting for that moment…and waiting….and waiting. I’ll be honest, the first 40 % of the book really dragged. I didn’t feel the chemistry between characters, to me they looked more like friends than lovers. I was reading the first half of the book for ages. Every time I thought I read like ten percent more, I looked at the bottom of the page and was a little disappointed that I only read one percent. I was even thinking about quitting the book.

But I didn’t. Because this was my first Janna MacGregor’s book and I was determined to finish it.

But oh boy, was I tempted to quit it.

I really expected more from this book.  I can’t even remember half of the book.

Also, the newspaper’s sections were sometimes quite annoying and unnecessary.

I don’t consider myself an expert in history but I have read a lot of historical romances so reading about them being together in a room (even though they were friends) unchaperoned or without the door open, left me quite itchy. Weren’t things like this considered as a step closer to the altar? (I’m seriously asking)

It’s an ARC so I won’t go into details that there were grammatical errors because I’m sure the book will be edited before publishing.

I’m just not happy with this book. At the end of it, if asking me about my opinion I can say just ”meh”. It took me two weeks to read it. I just wish the book hooked me from the beginning and that it wasn’t so slow.

3 ”meh” stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Veš tisti trenutek, ko te zgodba kar posrka vase in veš, da jo moraš še naprej brati? Ja, no, tukaj sem čakala na ta trenutek… in čakala… in čakala. Po resnici povedano prvih 40 % knjige se je vleklo. Nisem čutila neke kemije med glavnima junakoma, meni sta bolj zgledala kot prijatelja. Prvo polovico knjige sem brala mesece (metaforično gledano seveda). Vsakič, ko sem mislila, da sem prebrala že deset odstotkov in sem pogledala na dno strani, sem bila kar malce razočarana, ko sem videla, da sem se premaknila le za dobršen odstotek. Razmišljala sem tudi o prenehanju branja.

Ampak nisem. Ker je to moja prva knjiga te avtorice in sem bila odločena, da jo končam.

Ampak kako me je matralo, da bi prenehala…

Res sem pričakovala več od knjige. Sploh se ne spomnim o čem se je šlo v njej.

Odseki iz časopisa so bili na trenutke nadležni in nepotrebni.

Sebe nikakor ne štejem kot poznavalca zgodovine, sem pa prebrala ogromno zgodovinskih romanov in ko sem brala, kako sta skupaj v sobi (čeprav sta bila prijatelja) brez gardedame ali odprtih vrat, me je kar zmotilo. A ne pomeni to že en korak bližje oltarju v tistih časih? (resno sprašujem)

Gre za ARC tako, da se ne bom spuščala v to, da ima knjiga par slovničnih napak, ker sem prepričana, da bo šla čez roke urednika oziroma lektorja pred oddajo.

Preprosto nisem zadovoljna s knjigo. Če bi me sedaj povprašali po mnenju, bi rekla le ”meh”. Brala sem jo dva tedna. Želim si le, da bi me knjiga posrkala vase že na začetku in da ne bi vse potekalo tako počasi.

3 ”meh” zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman), SUSPENSE

Dangerous Beauty by J.T. Geissinger

Dangerous Beauty (Dangerous Beauty, #1)

Title // Naslov: Dangerous Beauty

Author // Avtorica: J. T. Geissinger

Release Date // Datum izdaje: March 26th 2019 (26. marec 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman / Suspense

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

For Nasir, former Special Ops military man and bodyguard, his new job seems like an easy-money gig: trail a Russian mobster’s runaway wife in Mexico, enjoy the sun, observe, and report. Just one rule: don’t get too close. But it’s all Naz can do not to watch the alluring dancer’s every move. A closer look is irresistible—especially when she’s in trouble.

Evalina escaped to the island getaway to live an untraceable life—as far away from the past as she can get. But Eva can’t ignore the dark, muscled stud who rescues her from a drug gang. He says he’s an ex-cop on vacation. When providence throws them together time and again, Eva thinks it’s all a beautiful coincidence. Now she’s giving in to a strange new sensation: trust.

But Naz has a mission to accomplish and a secret to keep. Eva has her share of secrets, too. And as the heat flares between them, Naz knows that trust could become the most dangerous impulse of all.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Za Nasirja, nekdanjega vojaka posebnih operacij in varnostnika, nova služba izgleda kot na hitro pridobljen denar: sledi pobegli ženi ruskega mafijca v Mehiko, se sonči, opazuj in poročaj. Le eno pravilo obstaja: ne približaj se. Toda to je vse, kar Naz zmore. Pogled od blizu je neizogiben – še posebno, če se znajde v nevarnosti.

Evalina je pobegnilana otok, da bi živela neizsledljivo življenje – čim dlje stran kolikor premore. Toda Eva ne more ignorirati temnega, mišičastega moškega, ki jo reši pred ulično tolpo. Pravi, da je nekdanji policaj na počitnicah. Ko ju usoda kar naprej daje skupaj, si Eva misli, da je vse le srečno naključje. Sedaj seprepusti novemu občutku: zaupanju.

Toda Naz ima misijo, ki jo mora doseči in skrivnost, ki jo namerava obdržati. Eva ima svoje skrivnosti. In ko vročina med njima narašča, se Naz začne zavedati, da bi zaupanje lahko postalo najbolj nevaren impulz do sedaj.

 

My thoughts:

It has been a long time since I have read suspense. This book has me on the edge of my seat, I just couldn’t put it down!

Nasir is on a mission. He’s watching Eva but he’s never too close. Until one day Eva realizes someone is watching her and tries to lose him in the small streets on the island. Problem is, she finds herself surrounded with guys from a gang. Thankfully, Nasir helps her and soon they find themselves some sort of friends.

Keep your friends close and your enemies closer? More like keep your mission close. After all, that way Nasir can watch her without her being suspicious.

But Eva then tells him her secrets and he found out that his mission may not be that black and white as he thought he was. In order to escape the terrible game in which they starred as pawns, Nasir must risk everything if he wants Eva for himself.

This story is full of love, humor, and suspense and I strongly recommend it. Now, I was a little surprised when I found out on Goodreads that the story actually continues in the second book. I would appreciate if I knew that in advance when I requested in on NetGalley so I’ll give a half star less. But the book is truly wonderfully written and if I haven’t requested it I would never know this amazingly written story. I can’t wait for the second book, I’m really curious about what will happen next.

My first book by this author, by the way.

4.5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Že dolgo časa je odkar sem brala bolj napete romane, ki vključujejo še več akcije kot romantike. Te knjige kar nisem mogla nehati brati, tako dobro je napisana!

Nasir je na misiji. Opazuje Evo vendar se ji nikoli ne približa. Dokler se nekega dne Eva ne zave, da jo nekdo opazuje in mu skuša pobegniti v uličicah mesta. Na žalost se znajde obkoljena z moškimi, ki pripadajo tolpi. Na srečo pa jo reši Nasir in kmalu postaneta neke vrste prijatelja.

Imej prijatelje blizu in sovražnike še bližje? Bolj imej misijo še bližje. Konec koncev, tako jo lahko Nasir opazuje brez da bi ta se tega zavedala.

Toda Eva mu potem pove svoje skrivnosti in on odkrije, da njegova misija le ni taka, kotje zgledala na prvi pogled. V želji, da bi pobegnila strašni igri v kateri sama nastopata kot figurici, mora Nasir žrtvovati vse, če želi Evo le zase.

Zgodba je polna ljubezni, humorja in napetosti in jo močno priporočam. Bila sem nekoliko presenečena, ko sem na Goodreadsu odkrila, da se zgodba nadaljuje v drugi knjigi. Tega nisem vedela, ko sem zaprosila za knjigo na NetGalleyu zato dajem pol zvezdice manj. Toda knjiga je res čudovito napisana in če ne bi zaprosila zanjo, ne bi nikoli poznala te prekrasno napisane knjige. Komaj čakam na drugi del, res me zanima, kako se njuna zgodba odvije.

Moja prva knjiga te avtorice ampak vsekakor ne zadnja.

4,5 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Tumble by Adriana Locke

Tumble (Dogwood Lane, #1)

Title // Naslov: Tumble

Author // Avtorica: Adriana Locke

Release Date // Datum izdaje: February 26th 2019 (26. februar 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

 

Blurb:

After being burned by her dream job in New York City, sports journalist Neely Kimber suddenly finds herself jobless and paying a long-overdue visit to her hometown in Tennessee. Her plan? Relax, reset, and head back up the corporate ladder. There’s just one unexpected step. Neely’s back in Dogwood Lane for barely a day when she sees the man she ran from nine years ago: the bad boy next door who was her first kiss, her first love, and her first heartbreak.

Devoted single dad Dane Madden knows he hurt Neely in the worst way. He’s got a lot to make up for. And as passionate as their reconnection is, it’s a lot to hope for. Having her back in his arms feels so right. But falling in love all over again with a woman who wants to live a world away is bound to go so wrong.

What’s it going to take for Neely to give him—and Dogwood Lane—just one more chance?

 

Povzetek iz zadnje strani:

Po tem, ko izgubi svojo sanjsko službo v New Yorku, se športna novinarka Neely Kimber znajde brez službe in na zapoznelem obisku v domačem mestu v okraju Tennessee. Njen načrt? Sprostiti se, resetirati in se ponovno povzpeti po družbeni lesvici. Obstaja le en nepričakovan problem. Neely je doma komaj en dan v mestu Dogwood Lane, ko sreča moškega od katerega je zbežala pred devetimi leti: fanta, ki je bil njen prvi poljub, prva ljubeen in ki ji je zlomil srce.

Predani samohranilec Dane Madden ve, da je ranil Neely na najslabši možen način. Veliko se ima za odkupiti. Njuna strastna združitev obljublja upanje. To, da jo ima ponovno v svojem objemu, se čuti prav. Toda ponovno se zaljubiti v žensko, ki želi biti na drugem koncu sveta, lahko vodi le k zlomljenemu srcu.

Kaj se bo moralo zgoditi, da bo Neely dala njemu – in mestu Dogwood Lane – še eno priložnost?

 

My thoughts:

I’m a fan of small town romances and I really loved this one. Heroine came back into town after she lost her dream job, only to find a man she never forgot right in front of her not only a day after she came home.

I liked the side characters in this story: friends Penn and Matt, Claire, Grace etc. I love how connected they were to each other, how they made fun of each other, and even though Neely was gone for nine years, it was like she never left once they got together. Penn was by far my favourite side character.

I adored little Mia, she got along great with Neely. She was so fun and adorable!

As for Dane, damn. The chemistry between them was scorching hot!

My first book by this author and definitely not the last. It’s how the readers would say – unputdownable!

5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Sem ljubiteljica romanov, ki se dogajajo v majhnem mestu in ta je ena izmed njih. Junakinja se je vrnila domov po izgubi sanjskega dela, le da najde moškega, ki ga ni nikoli pozabila, še ne en dan po vrnitvi domov.

Všeč so mi bili stranski junaki: prijatelji Penn, Matt, Claire in Grac ter morda še kdo. Všeč mi je bila ta njihova povezanost, kako so se norčevali drug iz drugega, in čeprav Neely ni bilo devet let, je po njeni vrnitvi bilo tako, kot da ne bi nikoli odšla. Penn je bil od stranskih junakov moj najljubši.

Oboževala sem tudi malo Mio, super se je razumela z Neely kljub vsemu. Res je bila prikupna in zabavna!

Kar se pa tiče Dana, no. Njuna kemija je bila ekstremno vroča!

Moja prva knjige te avtorice in zagotovo ne zadnja. Kakor bi bralci rekli – stežka jo odložiš!

5 zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

What Happens in the Highlands by Kelsey McKnight

What Happens in the Highlands

Title // Naslov: What Happens in the Highlands

Author // Avtorica: Kelsey McKnight

Release Date // Datum izdaje: April 2nd 2019 (2. april 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Match made in heaven or maid of dishonor?

Tight-laced Rose Hensel arrives in Scotland for her best friend’s wedding with a plan—to be the greatest maid of honor ever, let loose for the first time in years, and find out what Scottish guys really wear under their kilts. After meeting the best man, she thinks she found the man who checks all the boxes for a no-strings-attached romp among the heather.

Lachlan Calder-Mackinnon knows how to show a girl a good time. Gourmet dinners in castle ruins, picnics among rolling hills, and a seaside escape create some unforgettable dates. But as the fling begins to morph into something more, an unexpected wedding guest threatens to ruin Rose and Lachlan’s new romance.

With a plane ticket in one hand and her broken heart in the other, Rose prepares to head home to reality. However, she’s about to learn that what happens in the Highlands doesn’t always stay there.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Natančna Rose Hensel pride na Škotsko z načrtom za poroko svoje najboljše prijateljice – da bo najboljša družica, kar je kdaj obstajala, da se bo sprostila po več letih in odkrila, kaj Škoti dejansko nosijo pod kiltom. Ko spozna ženinovo poročno pričo, misli, da je našla moškega, ki odkljuka vse iz njenega seznama za avanturo brez obveznosti.

Lachlan Calder-Mackinnon ve, kako zadovoljiti žensko. Gurmanske večerje v razvalinah gradu, pikniki na prostranih gričih in izlet na morje spadajo med nepozabne zmenke. Toda ko iz njune avanture nastane nekaj več, lahko prihod nepričakovanega gosta na poroki ogrozi njuno romanco.

Z letalsko karto v eni roki in zlomljenim srcem v drugi, je Rose pripravljena oditi domov v resničnost. Toda spoznala bo, da kar se zgodi v škotskem višavju, ne ostane vedno tam.

 

My thoughts:

I don’t know why but lately I’m a sucker for Scots. Seriously.

The blurb of this book kind of reminded me of Melonie Johnson’s Getting Hot with the  Scot (the book is not out yet but you can read the review on my blog!).

When I was reading, some parts kind of reminded me of the movie Made of Honor starring Patrick Dempsey.

For example a quick wedding after meeting someone in Scotland (in this case, her best friend marrying a guy after a couple of months), the whole Scotland theme, Scotland habits (the bride going from bar to bar kissing strangers for money).

Of course, it wasn’t completely the same!

What I missed in this book was dual POV (it’s just her POV). I kept waiting but I didn’t get it. I feel like I connect more with characters if there’s dual POV, so this is a star less for me. Also, there were times where the focus was more on the friendship between Rose and her best friend Kathryn and Kat’s wedding than on the relationship between Lachlan and her.

For me, the first half of the book a little dragged, but the last was quite okay. I did miss the whole ”I love you” sayings that are usually in the book.

3.5 stars.

P.s.: I love the cover: the couple, the font, the castle, everything! Simple, but gorgeous!

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Ne vem zakaj, ampak zadnje čase so mi zelo všeč knjige o Škotih…

Povzetek te knjige me je malo spomnil na knjigo od Melonie Johnson z naslovom Getting Hot with the  Scot (knjiga še ni izdana a lahko njen review prebereš na mojem blogu!).

Ko sem brala knjigo, me je ta spomnila tudi na film Kako ugrabiti nevesto (ang. Made of Honor) s Patrickom Dempseyjem v glavni vlogi.

Na primer hitra poroka po tem, ko junakinja sreča nekoga na Škotskem (v knjigi je to bila njena najboljša prijateljica), potem seveda vsa ta Škotska tema, škotski običaji (npr. bodoča nevesta, ki hodi od bara do bara in poljublja neznance za denar).

Seveda pa ni bila popolnoma enaka filmu!

Kar sem sama pogrešala, je predvsem perspektiva iz obeh glavnih junakov (v knjigi je le njen). Čakala sem in čakala pa ga nisem dočakala. Zdi se mi, da se bolj povežem z junaki, če je to prisotno, zato tudi zvezdica manj. Včasih se mi je tudi zdelo, da je bil fokus zgodbe preveč na poroki prijateljice kot na odnosu med Rose in Lachlanom.

Osebno se mi je prva polovica knjige malce vlekla, druga pa je bila potem v redu in je hitro minila. Pogrešala sem tudi tisti trenutek, ko si junaka izrečeta ”ljubim te”, kar je navada v romanih in ga tukaj ni bilo.

3,5 zvezdice.

P.s.: Naravnost obožujem to naslovnico: od para, do gradu, pisave, res vse! Preprosta, a čudovita!

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Tripping on a Halo by Alessandra Torre

Tripping on a Halo

Title // Naslov: Tripping on a Halo

Author // Avtorica: Alessandra Torre

Release Date // Datum izdaje: December 7th 2018 (7. december 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: AmazonB&N

goodreads

Blurb:

It’s really hard to save a guy’s life when he keeps running from you.

You might be asking yourself why I’m waving an inflatable penis in the air and screaming at the top of my lungs. If I took time to explain, Declan Moss would get hit by a bus.

Let me back up. I didn’t ask for this. I was perfectly happy—and perfectly sane—before I was tasked with keeping Declan Moss alive. It was a thankless job until the moment that my panties dropped and his delicious smirk found his way in between my thighs.

Hello, toe-curling ecstasy. Goodbye, professional boundaries. And suddenly, there’s a new danger to avoid: the falling of my heart.

 

Povzetek iz knjige:

Težko je rešiti življenje moškemu, ki kar naprej beži pred tabo.

Morda se sprašuješ, zakaj maham z napihljivim penisom v zraku in kričim s polnimi pljuči. Če bi imela čas za razlag, bi rekla, da bo Declana Mossa zbil avtobus.

Naj razložim. Nisem prosila za to. Bila sem popolnoma srečna – in prisebna – preden mi je bilo določeno, da moram obdržati Declana Mossa pri življenju. Bilo je nehvaležno delo,  dokler nisem spustila svojih hlačk in se je njegov nasmešek znašel med mojimi nogami.

Pozdravljena, ekstaza. Nasvidenje, profesionalne meje. In nenadoma sem se znašla pred novo nevarnostjo: zaljubljenostjo.

 

My thoughts:

I have never read Alessandra Torre but when I saw the blurb I knew I wanted to read it.

I was a little skeptical though because I thought this could be a paranormal book (her being a guardian angel and all that) but I found out then that it isn’t.

It surprised me how short of a read this was. The heroine is very quirky, at times weird. I didn’t know what to think of her. She had this idea that she needed to protect Declan even though he didn’t even know her.

When he realized he had a stalker he was all freaked out but when he talked to her and saw why she was doing it, he was like okay. From then on it was insta lust.

I didn’t feel very connected to them until the last 20 or so %. It was then that I saw the depth of his feelings.

Since I wasn’t quite okay with the heroine most of the book (even though it’s all very clear at the end), I’m giving this book 4 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Nisem še brala knjig Alessandre Torre toda ko sem videla povzetek, sem vedela, da jo moram prebrati.

Malo sem bila skeptična, ker sem mislila, da je to paranormalna knjiga ampak se je kasneje izkazalo, da ni.

Presenetilo me je, kako kratka je bila ta knjiga. Glavna junakinja je bila malce čudaška, na trenutke zelo čudna. Nisem vedela, kaj naj si mislim o njej. Imela je to idejo v glavi, da mora zavarovati Declana, čeprav je ta sploh ni poznal.

Ko je Declan ugotovil, da ima zalezovalca, je bil paničen ampak po pogovoru z njo pa semu je to zdelo v redu. Od tam naprej je bilo insta poželenje.

Nisem se počutila zares povezano z glavnima junakoma do zadnjih 20 % knjige. Šeletakrat sem videla resnično globino njegovih čustev.

Glede na to, da nisem bila čisto zadovoljna z glavno junakinjo večino knjige (vse je razloženo na koncu), dam tej knjigi 4 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CHRISTIAN ROMANCE (pobožni roman)

Under the Northern Lights by S. C. Stephens

Under the Northern Lights

Title // Naslov: Under the Northern Lights

Author // Avtorica: S. C. Stephens

Release Date // Datum izdaje: April 30th 2019 (30. april 2019)

Genre // Žanr: Christian Romance, pobožni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Mallory Reynolds is a driven woman fueled by her passion for photographing wild animals in remote locations. Every year she makes a trek deep into Alaska, but this time the unthinkable happens: she crash-lands after her plane stalls out in a storm. Injured, vulnerable, and threatened by the very creatures she loves, Mallory fears the worst—until she’s rescued by Michael Bradley, a mysterious mountain man living in self-imposed exile.

Mallory is grateful for Michael’s help but desperate to return home to let her family know she’s alive. Unfortunately, neither of them can leave Michael’s secluded cabin until spring. Mallory’s stuck with a stranger for months.

As Mallory recovers, a deep bond begins to form between the pair. Mallory is convinced that fate brought them together, but Michael is buried in his past, unable to move forward. Undaunted, Mallory tends to Michael’s heart as tenderly as he cared for her wounds—but will her love be enough to heal him?

 

Povzetek iz knjige:

Mallory Reynolds je zagnana ženska, ki jo žene strast po fotografiranju divjih živali v odročnih krajih. Vsako leto se odpravi na izlet globoko v aljaške gozdove toda tokrat se zgodi nemogoče: njeno letalo strmoglavi v nevihti. Poškodovana, ranljiva in ogrožena iz strani bitij, ki jih ljubi, se Mallory boji najhujšega – dokler je ne reši Michael Bradley, skrivnostni moški, ki živi v azilu, ki si ga je sam naredil.

Mallory je hvaležna za Michaelovo pomoč toda obupno se želi vrniti domov k družini. Na žalost nihče od njiju ne more zapustiti Michaelove osamljene koče do pomladi. Mallory je tako obtičala s tujcem za več mesecev.

Ko si Mallory opomore, se med njima splete globoka vez. Mallory je prepričana, da ju je združila usoda, toda Michael ima bolečo preteklost, ki je ne more pustiti za seboj. Neustrašno Mallory skrbi za Michaelovo srce tako previdno kot je on za njene rane – toda bo ljubezen dovolj?

 

My thoughts:

There are a couple of things I hate and DNFing a book is one of them.

Rarely I came across a book that just doesn’t suit me but when I do, it’s really hard to end it especially if I already read more than half of the book.

While once I finished it no matter what, lately I stopped doing that because there are just too many good books out there to spend my time on the ones I don’t like.

First thing I don’t really like is that the MCs met at around 20 %. That’s one-fifth of the book. It’s waaay too late for me.

But you know, I thought ”Eh, maybe it will get better”.

Ha, not really.

In the fifth chapter (after they already met) I came across a moment where they were talking and the whole conversation turned religious. Now, I am Christian but I really don’t like to read about religious aspects in the books. They are not my cup of tea. I like my books simple, deep with emotions and yes, with heat between characters. When I got to this conversation, I was like ”Please, don’t let it be like Return of the Song” (book I once also requested on NetGalley and it turned out to be a Christian romance with no emotions, no heat, anything I liked in book – you can see the review here). Because if there’s religion mentioned in a conversation there’s a mild possibility that there will be no passion in the book, not the one I would like.

But as I did before, I continued reading because maybe it will happen just this once and not anymore.

One thing that also bothered me was too detailed descriptions of animal killing and preparing for food. I have a ”slight” idea where food came from, I really don’t need the details. It was just so hard to read about it…

Sometimes I thought that while the author mentioned a lot of things, she forgot to include the basics. For example, when she crashed and rescued herself from the plane in the forest, she mentioned that her fingers are so cold and she needs to warm them otherwise she’ll need to cut them or something. But then a couple of pages later she wore warm gloves. Umm, what? Maybe she got them from her first-aid kit but it wasn’t mentioned and it left me confused. Another example: In another chapter, they were making pancakes. He goes to civilization twice a year. Where does he get eggs? How did they make the pancakes if not with eggs? Why is this not mentioned if the author goes in details with animal cutting?

Her injuries were mentioned also in details, yet when they both came to his cabin, she was already up and running in a couple of days. With her injuries, I thought she would need more than a week to recover! (not an expert here though)

At around 60 % they had a big conversation about why he chose a cabin away from people. He said some things that made me think that he will not be persuaded otherwise, that the heroine can’t change his opinion, can’t change him no matter what she tried. His beliefs were strong, it was like watching two very different people, each on a different path, leading the different way, never coming across. I didn’t see the connection between them anymore.

She realised she can’t fix him (her words) and a couple pages later she thought she can. Such a contradiction.

Because I didn’t see the passion between them anymore I stopped there. I can’t bring myself to continue reading it.

I was curious though what other readers thought of this book and if the talk about religion continued. Apparently, it does and it goes beyond that and I was also right that there are no hot moments between them (except some kissing).

Even though I didn’t finish this book, I’m gonna rate it. I’m giving it two stars. Not because I want to lower the average ratings, but because this rating is more for me. So that I know what bothered me. I know many people would say why rate it if I didn’t finish it. I’ll tell you why. I think it’s important to have arguments on why rate it the way you rate it. I think that if I’d continue reading my rating wouldn’t change. Because no matter the ending, my opinion wouldn’t change. I came across so many things in this book that bothered me that those last 40 % for sure couldn’t make the book better. And because also, I’m over half of the book. I already have a clue what’s the author’s writing style, how the characters act and such. Nothing could make my rating better, not even a HEA.

This was my first book by this author, by the way.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

My thoughts:

Kar nekaj stvari obstaja, ki jih ne maram, in končati knjigo na sredi, je ena izmed njih.

Redko se zgodi, da najdem knjigo, ki se mi ne dopade, toda ko jo, je zelo težko prenehati z branjem, še posebno, če sem prebrala že polovico knjige.

Če sem jo včasih končala ne glede na vse, zadnje čase raje neham z branjem, saj je na svetu veliko boljših knjig, s katerimi lahko preživim svoj prosti čas.

Prva stvar, ki me je zmotila, je bila ta, da sta se glavna junaka srečala na 20 % knjige. To je ena petina knjiga. Veeeliko prepozno za moje pojme.

Toda sem vztrajala, ker ”mogoče pa bo boljše”.

Ha, ne ravno.

V petem poglavju (potem, ko sta se že spoznala) sem prišla do trenutka, kjer sta se glavna junaka pogovarjala in se je celoten pogovor zdel bolj duhoven. Sama sem kristjanka, ampak res ne maram brati o religioznih zadevah v knjigi, še posebno v romanu. Preprosto mi ne sede. Rada berem knjige, ki so lahkotne, z globokimi čustvi in ja, tudi take, ki vključujejo malce bolj vroče prizore. Ko sem prišla do tega pogovora, je bila moja prva misel ”Prosim, naj ne bo ta knjiga taka kot Return of the Song” (knjiga, za katero sem ravno tako zaprosila na NetGalleyu in se je izkazala za Christian romance (sama sem to prevedla kot pobožni roman) z nič čustvi, nič vročih trenutkov, nič, kar bi mi bilo všeč v knjigi – oceno si lahko prebereš tukaj). Ker če je religija omenjena, potem obstaja velika verjetnost, da ne bo nobene strasti v knjigi, vsaj ne take, ki bi je jaz želela.

Toda tako kot prej, sem tudi po tem pogovoru nadaljevala z branjem, ker sem upala, da bo to enkraten pogovor.

Ena izmed stvari, ki me je tudi zmotila, je bil preveč podroben opis ubijanja živali in pripravljanja mesa za hrano. Saj vem, kako nastane hrana, ni potrebe, da o tem še berem. Res nisem marala brati teh delov…

Včasih se mi je zdelo, da je avtorica povedala veliko stvari, a pozabila pa na tiste osnovne. Na primer, ko je glavna junakinja strmoglavila z letalom in se potem rešila iz njega, je omenila, da ima premražene prste in da če si jih ne bo segrela, jih bo mogla odrezati. Toda nekaj strani kasneje ima na sebi tople rokavice. Am, kaj? Sklepala sem, da jih je dobila v paketu za prvo pomoč, ki ga je našla nekje v snegu toda to ni bilo omenjeno zato sem bila zmedena. Še en primer: v enem poglavju je omenjeno, da si delata palačinke. Kje je dobil jajca? Michael gre dvakrat na leto v civilizacijo. Dvomim, da bi jajca zdržala toliko časa. Torej kje jih dobi? Iz česa jih naredi, če ne iz jajc? Zakaj to ni omejeno medtem ko dajanje živali iz kože pa?

Njene poškodbe so bile omenjene v podrobnostih ampak ko sta prišla do njegove koče, je ona po nekaj dnevih že opravljala opravila okoli koče. Z njenimi poškodbami bi pričakovala več kot teden do ozdravitve (nisem strokovnjak drugače).

Na približno 60 % knjige sta imela malce večji pogovor o tem, zakaj si je izbral tako življenje, odmaknjeno od ljudi. Rekel je nekaj stvari o katerih sem dobila občutek, da ne bo spremenil mnenja, da ga glavna junakinja ne bo mogla spremeniti kot bi si želela. Njegova prepričanja so bila močna, bilo je kot da bi bila na popolnoma drugih poteh z junakinjo, vsaka z drugim ciljem, in da se nikoli ne bosta srečala. Kot bi bila na nasprotnih polih, nasprotnih bregovih reke. Nisem več videla kemije med njima po tem pogovoru.

Ona je ugotovila, da ga ne more spremeniti, nekaj strani kasneje pa da ga. Čisto nasprotje.

Ker nisem videla kemije med njima, sem na tej točki končala. Ne morem nadaljevati z branjem.

Malo me je zanimalo, kaj si ostali bralci mislijo o knjigi in če ta vsebuje še kakšen pogovor o religijji. Izkazalo se je, da ja in da se pogovor še bolj razvije, imela pa sem prav tudi glede ostalega – v nadaljevanju razen poljubov ni nič drugega.

Čeprav knjige nisem dokončala, jo bom ocenila. Dajem ji 2 zvezdici. Ne zato, ker bi želela znižati povprečje, ampak ta ocena je bolj zame. Da vem, kaj je mene zmotilo. Vem, da bo kdo rekel, zakaj oceniti knjigo, če je nisem prebrala do konca. Da ti povem. Po mojem je pomembno, da znaš argumentirati oceno. Mislim, da se moja ocena ne bo spremenila, če bi nadaljevala z branjem. Ker ne glede na to, kako se konča, moje mnenje se ne bo spremenilo. Zmotilo me je preveč stvari in teh zadnjih 40 % zagotovo ne bo knjige naredilo boljše. In tudi zato, ker sem že čez polovico knjige. Zdaj že vem, kakšen je stil avtorice, kako se glavna junaka obnašata in delujeta, in podobno. Nič ne bi moglo izboljšati moje ocene, niti srečen konec.

Mimogrede, to je bila moja prva knjiga te avtorice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

 

HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

It’s Getting Scot in Here by Suzanne Enoch

It's Getting Scot in Here (Wild Wicked Highlanders, #1)

Title // Naslov: It’s Getting Scot in Here

Author // Avtorica: Suzanne Enoch

Release Date // Datum izdaje: February 26th 2019 ( 26. februar 2019)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

Blurb:

Marry or lose their estate; that’s the devil’s bargain he and his brothers must follow. But wild Highlander Niall MacTaggert’s stubborn oldest brother wants nothing to do with marrying the sophisticated, pinky-out Lady Amelia-Rose his mother has chosen for him, even to save their land. Niall’s only goal is to soften up the London socialite, and show his brother the warm beauty behind the shiny, polished front. But what Niall doesn’t expect to find is the woman of his dreams…

Povzetek iz zadnje strani:

Poročiti se ali izgubiti posestvo, tak je dogovor s hudičem, ki ga morajo Niall in njegova brata spoštovati. Toda divji višavec in trmast starejši brata Nialla MacTaggerta noče imeti nič pri poroki s prefinjeno lady Amelio-Rose, katero je njegova mati izbrala zanj, četudi je to v dobro njihove dežele. Niallov edini cilj je omehčati to londonsko damo iz višjih krogov in pokazati bratu lepoto, ki se skriva za njenim omikanim obrazom. Toda Niall ne pričakuje, da bo spoznal žensko svojih sanj…

My thoughts:

I love Suzanne Enoch! I already read her Lessons in Love and With This Ring series and adore them both! For a long time they were the only two series translated in my language…

When I saw this book on NetGalley and saw who wrote it, I immediately requested it. I think I looked like this when I got approved:

happy clapping GIF by Originals

And I have to say I love this kind of book when a main character wants to help get another main character with a third person and then in the process, he/she falls for the other person. Some sort of matchmaking or something – I thought it would look like Margaret Brownley’s Cowboy Charm School (you can read the review here).

Except here we have a different kind of situation and a family of Highlanders.

Niall knew since the beginning that he liked Amelia-Rose but he also knew that acting on his feelings is wrong. So he ”helped” his brother by accompanying Amelia to events. 

Amelia lived with a very strict mother. She knew that her mother wanted a title to be worth more in the eyes of Society and that she can’t risk falling in love with a handsome Scot no matter what. It bothered her that he didn’t have a title because he was the third son. Through the story, she realizes what she wanted and is ready to risk it all…

I love reading about Scots. Ah, the kilts, the dialect! Unfortunately, I can’t rate it more than 4 stars because

a) the story mentioned like every three pages how ”impossibly green” Niall’s eyes were. I got it the first time, thanks

b) the heroine sounded like a doormat in the first half of the book. She was always mentioning that Niall’s without a title and therefore not a match for her. Obviously, her mother’s saying was a huge impact but honestly, even though she was a spitfire to everyone around her, she just couldn’t stand up to her own mother.

At first, I thought both her parents are the same but at the end, I got the feeling that his father is much more down-to-earth than the mother.

I’m also so excited for Coll’s book – I think it would be great! I’m totally shipping him with Jane (Amelia’s cousin)!! 🙂

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

Moje misli:

Obožujem Suzanne Enoch! Prebrala sem že njeni seriji Lessons in Love (Lekcije iz ljubezni) in With This Ring (S tem prstanom) in oboje so bile odlične! Dolgo časa se mi zdi, da so bile te knjige edine prevedene, moram pa reči, da novih prevedenih še nisem brala…

Ko sem videla, da je ta knjiga na NetGalleyu, sem takoj zaprosila zanjo. Najbrž sem izgledala nekako takole, ko sem izvedela, da mi je bila prošnja odobrena:

happy clapping GIF by Originals

Zelo mi je všeč, ko glavni junak pomaga drugemu glavnemu junaku spečati se z eno čist tretjo osebo in potem sproti spozna, da je prava oseba bila vedno pred njegovim/njenim nosom. Neke vrste ženitni posrednik, kar me je malo spomnilo na knjigo Cowboy Charm School od Margaret Brownley (oceno najdeš tukaj).

Razen seveda, da imamo tukaj popolnoma drugačno situacijo in no, družino Višavcev.

Niall  je že od začetka vedel, da mu je Amelia-Rose všeč toda po drugi strani se je tudi zavedal, da ne sme ravnati kot mu veleva srce, saj je bila obljubljena drugemu. Tako da je nato ”pomagal” bratu s tem, da jo je spremljal na dogodke.

Amelia je živela z izredno strogo materjo. Vedela je, da si mati želi, da bi njeni hčerki uspelo pridobiti moža z nazivom, saj se je želela tako povzpeti v družbi, hkrati pa je Amelia tudi vedela, da se ne sme zaljubiti v čednega Škota. Zelo jo je motilo, da nima naziva in da je ”le” tretji sin. Skozi zgodbo nato spozna, kaj si želi in da je pripravljena za to tudi kaj izgubiti…

Ah, kilti in škotsko narečje! Na žalost ne morem tej knjigi dati več kot 4 zvezdice, ker:

a) zgodba vsake tri strani omenja kako ”nemogočo zelene” so Niallove oči. Dojela sem že prvič

b) glavna junakinja je v prvi polovici knjige izpadla kot predpražnik. Vedno je omenjala, da je Niall brez naziva in da je zato neprimeren zanjo. Logično je na to vplivalo tudi mnenje matere ampak glede na to, da je svoje mnenje povedala v vsaki situaciji ne glede na to, kako nesprejemljivo je to bilo, se preprosto ni mogla postaviti zase, ko je prišlo do njene matere.

Na začetku sem domnevala, da sta oba starša taka, ampak se kasneje izkaže, da je oče dejansko vr edu človek, samo mati je taka.

Se pa veselim knjige, v kateri bo glavno vlogo imel najstarejši brat (ta, ki bi se moral poročiti z Amelio). Mislim, da bi znala biti zanimiva 🙂

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

Mr. Hunt, I Presume by Valerie Bowman

Mr. Hunt, I Presume (Playful Brides, #10.5)

Title // Naslov: Mr. Hunt, I Presume

Author // Avtorica: Valerie Bowman

Release Date // Datum izdaje: February 8th 2019 (8. februar 2019)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

Blurb:

He never forgot her…

When General Collin Hunt is ordered to take a much-needed holiday, he resigns himself to rest and recreation at his brother’s country estate. But when the only woman he ever loved—and selflessly gave up—shows up as his sister-in-law’s governess, his carefully ordered life is turned inside out.

She’ll never forgive him…

When Erienne Stone defied her family and fled her life of privilege, she never expected to be reunited with the man who’d abandoned her more than a decade before. But Lucy, Duchess of Claringdon, is a hard woman to say no to, even when Erienne’s heart is in danger of breaking all over again.

A meddling matchmaker may be the key to their second chance…

After a decade of pain and heartache, can two star-crossed lovers trust the truth in their own hearts?

 

Povzetek iz zadnje strani:

On je ni nikoli pozabil…

Ko je generalu Collinu Huntu ukazano, da si vzame zaslužene počitnice, se odloči le-te preživeti na bratovem podeželskem posestvu. Toda, ko edina ženska, ki jo je kdaj ljubil – in jo nesebično pustil za seboj – pojavi kot nova guvernanta njegovega nečaka in nečakinje, se njegovo urejeno življenje sesuje.

Ona mu ne bo nikoli odpustila…

Ko se je Erienne Stone uprla svoji družini in zapustila svoje priviligirano življenje za seboj, ni nikoli pričakovala, da bo ponovno videla moškega, ki jo je zapustil več kot desetletje nazaj. Toda, Lucy, vojvodinji Claringdonski je težko reči ne, čeprav to pomeni, da je Eriennino srce ponovno ogroženo.

Ženitna posrednica, ki se ne neha vmešavati, je morda ključ do druge priložnosti…

Ali lahko dva ljubimca zaupata svoji srci drug drugemu po več kot desetletju bolečine? 

 

My thoughts:

To be honest, when I started reading this book I didn’t know it was a novella. I figured it out somewhere in the middle when I saw how fast I’m progressing through the book.

Anyway, I think it would be better if it was a whole book because I think some parts of the book were rushed, especially the ending. Since they were separated for 14 years I expected more resentment or emotions from the heroine but it all quickly evaporated when they met again and fell into each other arms.

While this was a cute novella with good writing, I definitely wanted more. So, yeah, I’ll follow Ms. Bowman future books (this was my first by her) but this one just didn’t hold the appeal.

3 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Po resnici povedano, ko sem začela brati to knjigo sploh nisem vedela, da je kratka zgodba. To sem ugotovila po parih straneh branja, ko sem videla, kako hitro napredujem (v Kindle aplikaciji namreč spodaj pišejo odstotki).

Kakorkoli, mislim, da bi bilo bolje, če bi bila cela knjiga, ker so se mi nekateri deli zdeli prehitro napisani, še posebno konec je bil en sam ”wtf”. Glede na to, da sta bila ločena 14 let, bi pričaovala več jeze iz strani glavne junakinje ampak je vse praktično izpuhtelo v zrak, ko sta se zagledala in si ”padla v objem”. 

Čeprav ni bila slaba kratka zgodba in je tudi sam stil pisanja bil popolnoma soliden, sem želela več. In ja, bom spremljala prihodnje knjige te avtorice (to je bila moja prva od nje) ampak ta pa mi ni bila kaj preveč všeč.

3 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

The Duke I Once Knew by Olivia Drake

The Duke I Once Knew (Unlikely Duchesses, #1)

Title // Naslov: The Duke I Once Knew

Author // Avtorica: Olivia Drake

Release Date // Datum izdaje: December 31st 2018 (31. december 2018)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

 

Blurb:

For years, Abigail Linton devoted herself to caring for her ageing parents and the children of her siblings. Now, eager to make her own life, she takes a position as a governess on the neighboring estate. It shouldn’t matter that her absentee employer is Maxwell Bryce, the Duke of Rothwell, the infamous rake who once broke her youthful heart. Surely he’s forgotten her, for he hasn’t set foot on his estate for fifteen years. At least, that is, until he arrives unexpectedly.

Max is incensed to meet his sister’s new governess. But why does Abby appear just as displeased to see him when it was she who’d rejected him all those years ago? Why is he so drawn to the independent spinster she has become? And why is there a sparkle in her beautiful blue eyes that suggests they might have a second chance at love?

 

Povzetek iz zadnje strani:

Leta je Abigail Linton svoje življenje posvetila skrbi ostarelih staršev in svojih nečakov in nečakinj. Sedaj si želi zaživeti zato sprejme delo guvernante na sosednjem posestvu. Ne bi ji smelo biti mar, da je njen odsotni delodajalec Maxwell Bryce, vojvoda Rothwellski, razvpiti razuzdanec, ki ji je enkrat zlomil srce. Najbrž jo je tako in tako pozabil, ker ni bil doma že petnajst let. No, vsaj dokler se ne pojavi nepričakovano.

Maxa razjezi, ko spozna sestrino novo guvernanto. Toda zakaj zgleda Abby jezna nanj, če pa je bila ona tista, ki ga je zavrnila leta nazaj? Zakaj se ne more upreti tej neodvisni stari devici, kakršna je postala? In zakaj je žar v njenih čudovitih modrih očeh, ki namiguje na še eno priložnost v ljubezni?

 

My thoughts:

I feel like I’m repeating myself because on every post I write ”this was my first book by this author” but I think it’s kind of important to say that, right? 🙂 So… this was my first book by this author… 😛

Okay, the beginning of the book was not what I usually expect. In fact, I think this was the first historical romance I have ever read where the main character has much older sisters and brothers and where the heroine is a thirty-year-old spinster. Her family actually pissed me off after couple pages of reading because you can clearly see how they treat her and while that was probably common at the time it still surprised me how snobby her sisters (in particular) were.  Downright bitchy at the moment, too.

It was a little slow paced romance for me but nonetheless, the book was greatly written. There were characters (other than brothers and spinsters) that I hated but then again, there’s always at least one character you don’t like in a book.

I wished for Max to be more open in a conversation with Abby because she trusted him and told him a lot but I can see why he was so reluctant.

I was kind of hoping for an epilogue at the end but I didn’t get it. The ending was nicely done but I think it could be better because they made up at almost the last page if not the last. So I think a sentence or two could wrap up their story… or yes, an epilogue since we learn a lot about their history maybe a view in the future would be nice too.

And yes, I know, I’m picky but I usually have some closing in books, especially historical ones…

4-4.5 stars because the beginning actually made me consider giving up reading this book, I was that mad at her siblings.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

My thoughts:

Se mi zdi, da se ponavljam na vsakem postu, ko napišem ”to je bila moja prva knjiga te avtorice” ampak to je pomembno omeniti, kajne? 🙂 Torej… to je bila moja prva knjiga te avtorice… 😛

Okej, začetek knjige vsekakor ni bil takšen, kakršnega bi pričakovala. V bistvu se mi zdi, da je to bil prvi zgodovinski roman, kjer je eden izmed glavnih junakov imel zelo starejše sorojence in kjer je bila glavna junakinja stara 30 let. Njena družina me je zelo razjezila že po parih straneh, ker lahko že kmalu vidiš, kako ravnajo z njo in čeprav je bilo v tistem času najbrž pogosto, me je še vedno presenetilo, kako ”visoke” so njene sestre… na trenutke prav bitchy.

Roman se zelo počasi razpleta ampak je še vedno super napisan, Bili so tudi stranski junaki (poleg bratov in sester), ki jih nisem preveč marala oziroma sem jih sovražila, ampak saj to je v vsaki knjigi.

Za Maxa sem si želela, da bi bil bolj odprt v odnosu z Abby, ker mu je ta zelo zaupala ampak na koncu pojasni, zakaj je bil tak, tako da ga na nek način razumem.

Res sem si želela epiloga na koncu ampak ga ni bilo. Konec je bil sicer priemrno zaključen ampak mislim, da bi lahko bil boljši, ker sta se pobotala dobesedno na zadnjih straneh, če ne celo na zadnji. Tako da mislim, da kakšen stavek ali dva bi še lahko bila napisana, da se njuna zgodba zaključi… ali pa epilog, glede na to, da je veliko strani knjige posvečeno njuni zgodovini tako da nek pogled v njuno prihodnost tudi ne bi bilo slabo.

In ja, vem, sem malo zbirčna, ampak večinoma imam nek zaključek v knjigah, ki jih berem, še posebno pri zgodovinskih romanih

4-4,5 zvezdic, ker sem na začetku dejansko hotela že odložiti knjigo, tako jezna sem bila na odnos njenih bratov in sester z Abby.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

The Governess by Christi Caldwell

The Governess (Wicked Wallflowers, #3)

Title // Naslov: The Governess

Author // Avtorica: Christi Caldwell

Release Date // Datum izdaje: February 12th 2019 (12. februar 2019)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

Blurb:

Regina (Reggie) Spark has loved Broderick Killoran, the resourceful and protective proprietor of the Devil’s Den, ever since he saved her from the streets and made her his right hand at the notorious gaming hell. For just as long, Reggie has never admitted her true feelings for him. Nor has she revealed her spirited ambitions—to buck convention and expectations and open a music hall.

While Broderick built his gaming empire with ruthless cunning, his loyalty to his employees is boundless. So when he learns of Reggie’s plan to leave his side and take charge of her own future, the betrayal cuts Broderick to the core. He responds as he would to any business rival…with swift retribution.

Instead of wilting, the savvy Reggie rebounds with a fury that shocks Broderick and stirs a desire he’s been holding in reserve for only ladies of nobility. But as their seductive battle of wills ignites under the harsh spotlight of the London Season, secrets are exposed as well—ones that could be ruinous in decent society but invaluable for the heart.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Regina (Reggie) Spark ljubi Brodericka Killorana, iznajdljivega in zaščitniškega lastnika igralnice Devil’s Den, odkar jo je ta rešil ulic in jo postavil na mesto njegove desnice v škandalozni igralnici. Od takrat mu Reggie ni nikoli priznala svoja čustva. Niti ni nikoli razkrila svojih sanj — da bi odprla varietejsko gledališče.

Medtem ko je Broderick gradil svoj igralniški imperij  z neusmiljenimi zvijačami, je še vedno ostal zvest svojim zaposlenim. Toda ko odkrije Reggijin načrt, da ga bo zapustila in vzela prihodnost v svoje roke, ga izdajstvo pretrese do dna srca. Na to odgovori tako kot bi vsakemu poslovnemu rivalu … s hitrim povračilom.

Namesto, da bi izgubila pogum, se iznajdljiva Reggie odzove z besom, ki šokira Brodericka in v njem zbudi poželenje, ki ga je prihranil za dame iz vrst plemstva. Toda ko se njuna zapeljiva vojna volj vžge pod budnim očesom londonske visoke družbe, se razkrijejo skrivnosti – take, ki bi bile lahko pogubne v spodobni družbi, a neprecenljive za srce.

 

My thoughts:

My first book by this author and I have to say I liked it and that I’ll definitely keep an eye on the author.

However, I have to mention a couple of things that bothered me.

First, after not only ten pages into the book, I felt like I’ve been missing out. I got the feeling that The Governess is a continuation of the previous book (even though the blurb hinted it as a standalone). I checked and from what I gathered, I don’t think it is but I think it is necessary to read previous books before reading this one. They obviously contain a background of the story. So I needed couple chapters to finally figured it all out, why there are things the way they were (and I’m still not sure if I got it right).

For example, I don’t exactly have an idea who is a biological relative and who is adopted and that bothered me in the book. I need to have some sort of picture in my head. I think the sisters were biological…

So, other than leaving me all confused in the book, The Governess is actually not that bad. I loved the sexual tension between Broderick and Reggie, which is why I couldn’t put the book down.

Since the beginning, I had an idea this wasn’t book one in the series but I was still surprised when I learned it’s book three. I was hoping the last sister and the ”mad” marquess will get a book together so I was really happy when I saw there truly is a book about them. 

At first, I wanted to give this book 5 stars because the chemistry really made this book worth reading but since I was confused in the beginning and the book didn’t mention the background of the family so a reader will know what he or she is getting into, I’m giving it 4 to 4.5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Moja prva knjiga te avtorice in moram reči, da mi je bila kar všečna in da bom definitvno spremljala njene knjige še naprej.

Ampak ne morem da ne bi omenila nekaj malenkosti, ki so me motile.

Kot prvo, že po nekaj straneh, se mi je zdelo kot da nekaj manjka. Dobila sem občutek, da je The Governess nadaljevanje prejšnje knjige (čeprav je sam povzetek namigoval, da je samostojna knjiga). Preverila sem in kar sem nekako dojela je, da je samostojna ampak menim, da je potrebno prebrati tudi prejšnji dve knjigi, ker očitno omenita tudi ozadje same družine Killoran. V glavnem sama sem rabila nekaj poglavij, da sem približno dojela za kaj se gre – pa še o tem nisem popolnoma prepričana.

Na primer, nekako ne vem, kdo je biološki sorojenec in kdo je posovjen v tej družini in to me je motilo, ker moram sama imeti neko predstavo v glavi. Mislim, da so bile sestre biološke, za Stephena pa se je omenjalo, da je prišel v družino kot dojenček…

Torej razen zmede v knjigi, je bila The Governess dejansko kar dobra knjiga. Vsekakor mi je bila všeč vsa ta napetost med glavnima junakoma, zaradi česar knjige (no, telefona, glede na to, da sem brala e-knjigo) nisem hotela odložiti iz rok.

Že od začetka sem domnevala, da to ni prva knjiga v seriji, sem pa bila kljub temu presenečena, da je to tretja knjiga. Upala sem proti koncu, da bo tudi zadnja sestra in ”nori” markiz dobila svojo knjigo tako da sem bila res vesela, da jima je avtorica namenima svojo zgodbo. 

Najprej sem želela tej knjigi dati 5 zvezdic, ker je bilo res zabavno brati o privlačnosti med Broderickom in Reggie, ampak sedaj, po premisleku, ji bom raje dala 4 do 4,5 zvezdice, ker nisem vedela ozadja zgodbe in ker knjiga sama tega ni omenila in sem morala to sama razbrati. Zdi pa se mi pomembno za vsakega bralca, da ve, o čem bere že od samega začetka.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

TOP 10

10 Best 2018 books I’ve read

Hey!

Okay, so there are just two days until the end of this year and many bookstagrammers and bloggers are or will be posting their favourite books of 2018. Since this year my blog is a little bit more active (I started it in November 2017 but I only posted like two posts) I decided to do that too.

I think it will be a fun way to do a little recap, to remember what I read this year.

My Goodreads says I have read 113 books until this day. I’m reading probably the last book of 2018 now (it’s Bossy Brit by Kendall Ryan) because hellooo, I don’t want my number to end on 13 (I know, I’m superstitious… and weird).

Many of those books were translated books, meaning I have them borrowed from the library and since it takes time to translate it, a couple of those books were published before 2018 worldwide.

If you want to know which books I read in 2018, head over to my Goodreads account (link on the top of the page) and check it out.

Shall we begin?

(note: the books are not mentioned in any particular order!)

10

Dirty Headlines by L. J. Shen

Dirty Headlines

Release Date: September 4th 2018

Genre: Contemporary Romance

BLUUURB

Célian Laurent.
Manhattan royalty.
Notorious playboy.
Heir to a media empire.
…And my new boss.

I could have impressed him, if not for last month’s unforgettable one-night stand.
I left it with more than orgasms and a pleasant memory–namely, his wallet.
Now he’s staring me down like I’m the dirt under his Italian loafers, and I’m supposed to take it.
But the thing about being Judith “Jude” Humphry is I have nothing to lose.
Brooklyn girl.
Infamously quirky.
Heir to a stack of medical bills and a tattered couch.
When he looks at me from across the room, I see the glint in his eyes, and that makes us rivals.
He knows it.
So do I.
Every day in the newsroom is a battle.
Every night in his bed, war.
But it’s my heart at stake, and I fear I’ll be raising the white flag.

 

My rating:

sttt

My review:

goodreads

 

 

9

Lord of Vice by Erica Ridley

Lord of Vice (Rogues to Riches, #6)

Release Date: August 31st 2018

Genre: Historical Romance

BLUUURB

Vice merchant Maxwell Gideon is wickedly handsome, sinfully arrogant, and devilishly ruthless. Rumor has it, his gaming hell has the power to steal souls and grant miracles. Truth is, Max only owns half of The Cloven Hoof. He’d buy out his silent partner if he knew the man’s identity. But it’s hard to focus on business matters when a fallen angel tumbles right into one’s lap…

Miss Bryony Grenville has a well-earned reputation as an unrepentant hoyden. But even the gossipiest of the pinch-faced matrons ruling High Society could never imagine the daughter of a baronet secretly financing the ton’s most infamous gambling parlor. Its maddening, sexy proprietor doesn’t suspect a thing… and two can play at temptation!

 

My rating:

sttt

My review:

goodreads

 

 

8

Up in Flames by Jennifer Blackwood

Up in Flames (Flirting with Fire, #2)

Release Date: October 9th 2018

Genre: Contemporary Romance

BLUUURB

Sloane Garcia has butted heads with Reece Jenkins ever since he was a colossal jerk of epic proportions on a night she’d rather forget. So what if he’s overconfident, ultramasculine, and hard muscled? When she finds out he’s on the auction block at the annual firefighter’s charity event, she decides to give this cocky firefighter a dose of his own medicine. Now that she’s won the hunk, he’s on call—to do whatever Sloane wants.

Sure, Reece and Sloane had a rocky start, but he had his reasons. None of that matters now that he’s the bachelor at her beck and call, tasked with granting her four wishes in four weeks. He runs into burning buildings for a living, but nothing will be as tough as dousing the flames Sloane ignites in him. What started out as just a game might end up with Reece losing the one thing he swore he’d never give up: his heart.

 

My rating:

sttt

My review:

goodreads

 

7

Cowboy SEAL Christmas by Nicole Helm

Cowboy SEAL Christmas (Navy SEAL Cowboys, #3)

Release Date: September 4th 2018

Genre: Contemporary Romance

BLUUURB

Single mom and Revival Ranch’s on-site therapist Monica Finley has dedicated her life to helping brave servicemen and women, but former Navy SEAL Gabe Cortez is the one man whose shell she just can’t crack. Yet with the holidays fast approaching, she may finally have a plan. In a bid to get Gabe to open up, she’ll ask for as much help as possible―cutting down the Christmas tree, stringing lights, the whole nine yards.

Who could possibly be a Grinch with so much holiday cheer in the air?

Gabe has always hated Christmas―the holiday never fails to remind him just how alone he truly is. But the more time he spends with Monica and her young son, the more he finds himself drawn to their cozy little family…and the more he begins to realize his long-suppressed Christmas dreams may finally be coming true.

 

My rating:

sttt

My review:

 

goodreads

 

6

Once Upon a Player by Christina Phillips

 

Once Upon a Player (British Bad Boys, #2)

Release Date: July 13th 2018

Genre: Contemporary Romance

BLUUURB

Violet

When my mum gets sick, I volunteer to fill in for her and clean some hot jock’s penthouse. I’ve heard all the rumors about him, so the plan is get in, clean some toilet bowls, and get out. After my last experience with a “sports hero,” I’m done with that sort of guy.

But Lucas Carter is full of surprises. He wants to help me clean and is nothing like the toad the press has made him out to be. Resistance may be futile for some girls, but not me. Then he asks me to help him with the interior design of his new place. I can’t say, no. It’s going to look great on my resume.

Unfortunately, spending time with Lucas is dangerous. He’s so charming and sweet, but I can’t let myself forget––once a player, always a player.

 

My rating:

sttt

My review:

 

goodreads

 

5

Hard Sell by Lauren Layne

Hard Sell (21 Wall Street, #2)

Release Date: September 4th 2018

Genre: Contemporary Romance

BLUUURB

Twenty-eight and filthy rich, Matt Cannon is the youngest broker on Wall Street. He may be a “boy wonder,” but he’s every inch a man. Ask any woman—any night. But when Matt’s latest fling makes scandalous headlines, his clients get anxious, and his bosses at Wolfe Investments level an ultimatum: keep his assets zipped, get a “real” girlfriend, and clean up his act. Only one woman can help Matt with something this hard.

For PR genius Sabrina Cross, the best fixer in Manhattan, playing Matt’s steady is going to be a challenge, even if it’s just for show. They already have an explosive history, she can’t stand the cocky party boy, and worse—she can’t stop thinking about him. So who’ll dare to break her “no touching” rule first? Because when that happens, Matt and Sabrina’s game of let’s pretend will get so hot it could set both their reputations on fire.

 

My rating:

sttt

My review:

goodreads

 

4

Taming Him by Kennedy Fox

Taming Him (Bishop Brothers, #1)

Release Date: January 30th 2018

Genre: Contemporary Romance

BLUUURB

Alex Bishop is your typical cowboy.
Charming, sexy, and wears a panty-melting smirk.

Working on the ranch helped build his solid eight-pack and smoking body. He’s every girl’s wet fantasy, and he knows it too. Alex doesn’t follow the rules of your typical playboy bachelor. After wining and dining his dates and giving them the best night of their lives, he always sends flowers and calls the next day—even if it’s to say, let’s just be friends. His mama taught him manners after all, and his Southern blood knows how to be a gentleman. Still, that isn’t enough to tame the wildest of the Bishop brothers.

River Lancaster has finally met the man of her dreams. Too bad after six months of romantic bliss, she finds out he’s married. With a broken heart and blind rage, she books herself a ticket to Key West, Florida. Tired of cheaters and liars, she’s set on escaping to forget he ever existed. Who needs a man when there’s an all-you-can-drink margarita bar, anyway? That’s what she tells herself until she bumps into the right guy who can make all those bad memories disappear.

Even if it’s only temporarily.

Two weeks on the beach is what they both need. No strings attached, no expectations, no broken hearts. Too bad the universe has other plans—one that’ll change the entire course of their lives in just nine short months.

 

My rating:

sttt

My review:

goodreads

(Lol, yeah, I know it’s an extremely short review ;))

 

3

Going Down On One Knee by Christina Hovland

Going Down On One Knee (Mile High Matched, #1)

Release Date: October 15th 2018

Genre: Contemporary Romance

BLUUURB

Number-crunching Velma Johnson’s perfectly planned life is right on course.

That’s a lie. Sure, she’s got the lucrative job. She’s got the posh apartment. But her sister nabbed Velma’s Mr. Right. There has to be a man out there for Velma. Hopefully one who’s hunky, wears pressed suits, and has a diversified financial portfolio. He’ll be exactly like, well… her sister’s new fiancé.

Badass biker Brek Montomery blazes a trail across the country, managing Dimefront, one of the biggest rock bands of his generation. With the band on hiatus, Brek rolls into Denver to pay a quick visit to his family and friends. But when Brek’s sister suddenly gets put on bed rest, she convinces Brek to take over her wedding planning business for the duration of her pregnancy.

Staying in Denver and dealing with bridezillas was not what Brek had in mind when he passed through town, but there is one particular maid-of-honor who might make his stay worthwhile.

Velma finds herself strangely attracted to the man planning her sister’s wedding.

Problem is, he ticks none of the boxes on her well-crafted list. Brek is rough around the edges, he cusses, and doesn’t even have a 401(k). But trying something crazy might get her out of the rut of her dating life—so long as she lays down boundaries up front and sticks to her plan…

 

My rating:

sttt

My review:

goodreads

 

2

Cowboy Charm School by Margaret Brownley

Cowboy Charm School (Haywire Brides, #1)

Release Date: September 4th 2018

Genre: Historical (Western) Romance

BLUUURB

Texas Ranger Brett Tucker hates to break up a wedding, but the groom—notorious criminal Frank Foster—is a danger to any woman. So he busts into the church, guns blazing…only to find he has the wrong man.

Bride-to-be Kate Denver is appalled by her fiancé’s over-the-top reaction to the innocent mistake and calls off the wedding—for good. Guilt-ridden, Brett’s desperate to get them back on track. But the more time he spends with Kate, the harder he falls…and the more he yearns to prove that he’s her true match in every way.

 

My rating:

4,5st

My review:

goodreads

 

1

Love Like Ours by Melissa Foster

Love Like Ours (Sugar Lake, #3)

Release Date: September 11th 2018

Genre: Contemporary Romance

BLUUURB

Talia Dalton lives her life on cruise control. Despite her successful career as a professor, she prefers protecting her broken heart to taking chances. She’s calm, cool, collected, and steady. Until the morning she takes her eyes off that familiar road and almost runs over the sexiest man she’s ever seen. It may not be the best way to start the day, but it might be the type of shake-up she needs.

Male dancer Derek Grant has goals, and nothing is going to get in the way of achieving them. As a graduate student and the sole caretaker of his ailing father, he hasn’t much time for relationships. Then Talia crashes into his life. Sweet, pretty — and so buttoned-up that he can’t wait to help her cut loose.

For Derek, falling in love was a beautiful accident waiting to happen. And it might be exactly what Talia needs — if she’s willing to let go of the past and embrace every surprise Derek has to offer.

 

My rating:

sttt

My review:

goodreads

 

 

Well, that’s it! It was really hard to choose from all my books because many were published before but I think I manage to find ”the best of the best”. I do realise there are many great books out there who were published this year but unfortunately, I didn’t get a chance to read it. Many are probably still on my Kindle app but since I’m more of a ”in a moment” kind of girl, I read only the ones that I kind of ”crave” in a particular moment 😉

Have you heard of any of those books listed? Or of the authors? Many, I admit, were new to me but through the year I find a lot of new authors and I’m so excited to see their new books!

What’s your top 10 of 2018?

 

Till next time,

Nina

 

P.S.: I know many books listed are rated with ”just’ four stars but don’t let that fool you, they are great either way! I’m just a little picky, that’s all 🙂 

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Smitten by the Brit by Melonie Johnson

Smitten by the Brit (Sometimes in Love, #2)

Title // Naslov: Smitten by the Brit

Author // Avtorica: Melonie Johnson

Release Date // Datum izdaje: May 28th 2019 (28. maj 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

Blurb:

Bonnie Blythe has modeled her life after her favorite books. If only her fiancé would get on the same page and agree to a wedding date.

She’s not at all bitter that her best friend is getting married to a man she’s known for less than a year, and Bonnie most definitely isn’t thinking about the best man to be, Theo Wharton. It’s just whenever she talks with the blue-eyed Brit, sparks fly.

When a shocking reveal ends Bonnie’s engagement, she accepts a summer teaching job at Cambridge—only an hour away from Theo. Bonnie isn’t ready for a new relationship, but the chemistry between her and Theo is impossible to ignore. But Theo’s been hiding the truth about his identity; will Bonnie be able to weather the plot twist and grab the happily ever after of her dreams?

 

Povzetek iz zadnje strani:

Bonnie Blythe je svoje življenje zgledovala po njenih najljubših knjigah. Če bi se le njen zaročenec strinjal z njo in že pristal na datum poroke…

Sploh ni ljubosumna, da se njena najboljša prijateljica poroča z moškim, ki ga pozna manj kot eno leto in Bonnie definitvno ne razmišlja o njegovi poročni priči – Theu Whartonu. Samo to je, da vsakič, ko spregovori z modrookim Britancem, se iskre krešejo.

Ko šokantno razkritje konča Bonnijino zaroko, ta sprejme poletno delo učitelja na Cambridgu – le eno uro stran od Thea. Bonnie ni pripravljena na novo razmerje toda kemija med njima je očitna. Toda Theo skriva resnico o svoji identiteti; bo Bonnie pripravljena na ta zasuk v njuni zgodbi in dočakati svoj ”srečno do konca svojih dni” ?

 

My thoughts:

I loved the previous book in this series and I loved this one as well. If Logan had me swooning with his ”lass”, Theo had me with ”love”. I suspected there will be a book about them from Getting Hot with the Scot and I was so happy when I saw that yes, the author made him a main character in the next book. So, if you haven’t read the previous book I strongly recommend to read it (just to give you some background) but since both books are stand-alone, it’s up to you if you want to do that.

I don’t really read classics – such as Jane Austen or William Shakespeare – but I have heard of them (I mean, who didn’t? :D) so I do know a little of their works. I’m saying that because this book is filled with quotes from Austen’s books and also from Shakespeare’s. So if you’re a literary geek, an Austen fan, this is your book. Not only does Bonnie talk a lot about books, what is surprising is that Theo knows some quotes too. They are a match made in heaven, I guess.

As I said for the first book, this was fun to read too. I like Bonnie’s loyalty to her friends and her fiancé, but what it did bother me at the moment was that she kept comparing Cassie’s love life to hers – like how could she marry after knowing a guy for a year while Bonnie was engaged for a year and knowing her fiancé for her whole life. I understood where her thoughts came from but at the same time, I was like ”yeah, you mentioned that before please stop”. But at least, she wasn’t like crazy jealous or something.

Theo, on the other hand, was very loyal to his family. He knew he had responsibilities to the family but at the same time, he didn’t know what to do with his feeling for Bonnie. I love how the author included side characters – his sisters, especially Tabitha – to the story.

Like in the previous books in this too I didn’t like that the POVs weren’t separated. I know, I know, it’s a minor detail but I like to know which POV I’m reading. Since the book releases in May I’m sure all these things will be fixed.

5 stars.

Melonie Johnson is a breath of fresh air in the literature. Her books are easy to read, pages basically turn themselves and characters are oh, so charming. I’m definitely stalking her everywhere (social media, I’m talking about social media, people) because I’m not missing any of her books anymore. Her third book is already on my TBR.

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Prejšnjo knjigo v seriji sem naravnost požrla in ta tudi ni bila izjema. Če me je Logan prepričal s svojim ”lass” (op. škotski izraz za dekle), me je Theo imel z ”love” (op. ljubezen). Že prej sem slutila, da bosta nastopala kot glavna junaka v eni knjigi in bila sem presrečna, ko sem ugotovila, da jima je avtorica namenila naslednjo knjigo v seriji. Torej, če nisi še prebrala prejšnje knjige, ti to priporočam (da dobiš vpogled v njuno zgodovino) toda ker sta obe knjigi samostojni, je to, ali boš prebrala tudi Getting Hot with the Scot, odvisno le od tebe.

Sama ne berem klasičnih del – kot sta npr. Jane Austen in William Shakespeare – toda o njiju sem že slišala (mislim, kdo pa ni? :D) tako da poznam nekaj njunih del. Pa še to so bolj kot ne spomini iz gimnazije, ko je bila branje knjig nuja. Dvakrat ali celo trikrat sem si pogledala tudi film Prevzetnost in pristranost, narejen po delu Jane Austen z istim imenom. To govorim zato, ker je v tej knjigi ogromno citatov iz del Jane Austen in Williama Shakespeara. Torej, če si literarni piflar, fan Jane Austen, potem je to knjiga zate. Ne samo, da Bonnie veliko govori o knjigah, kar je presenetljivo je to, da tudi Theo pozna nekaj verzov. Narejena drug za drugega, bi rekla.

Kot sem rekla že za prvo knjigo, je bila tudi ta zabavno branje. Všeč mi je bila Bonnijina zvestoba prijateljicam in zaročencu, po drugi strani pa me je motilo, da je na trenutke primerjala Cassijino ljubezensko življenje svojemu – češ kako se Cassie lahko poroča z moškim, ki ga pozna manj kot eno leto medtem ko je sama Bonnie zaročena že eno leto z moškim, ki ga pozna praktično celo življenje. Saj po eni strani približno razumeš iz kje izhaja in da bi se ji nekaj takega podilo po mislih ampak po drugi pa sem bila že ”ja, smo doumeli, prosim, nehaj s tem”. Toda na srečo vsaj ni bila noro ljubosumna ali kaj podobnega.

Theo je bil ravno tako zvest svoji družini. Vedel je, da ima dolžnosti do družine ampak hkrati se je spopadal tudi s svojimi čustvi do Bonnie. Všeč mi je bilo tudi, kako je avtorica vključila stranske udeležence zgodbe – npr. njegove sestre, še posebno Tabitha, ki tudi odigra ključno vlogo v njuni ljubezenski zgodbi.

Kot v prvi knjigi, so me tudi v tej zmotile iste stvari in sicer, da ni bilo jasno razvidno, kdaj beremo iz njene in kdaj iz njegove perspektive. Saj vem, saj vem, res je majhna podrobnost, ampak sama rada vem, iz katere perspektive berem. Ker pa knjiga izide šele maja, se s tem ne ubadam preveč, ker sem prepričana, da bodo te detajle popravili do takrat.

5 stars.

Melonie Johnson je zame svež piš vetra v tuji literaturi. Njene knjige so lahke za prebrati, strani se praktično same obračajo in njeni glavni junaki so takooo očarljivi. Vsekakor ji že sledim povsod, kjer je mogoče (govorim seveda o družabnih omrežjih) zato da ne bom zgrešila kakšne nove knjige. Njena tretja knjiga je že na mojem TBR (op. ”to be read”, moj prevod bi bil ”za prebrat”) seznamu.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Getting Hot with the Scot by Melonie Johnson

Getting Hot with the Scot (Sometimes in Love, #1)

Title // Naslov: Getting Hot with the Scot

Author // Avtorica: Melonie Johnson

Release Date // Datum izdaje: April 30th 2019 (30. april 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

Blurb:

Cassie Crow, a pop-culture reporter for a TV talk show, is focused on becoming a “serious” journalist. But when she stumbles into a kilted Highlander with a killer accent, Cassie decides that taking one night off from work and spending it with a sexy Scot couldn’t hurt. . .

Logan Reid has built a career on his charm, hosting a series of off-the-wall hijinks on the Web. But when the Scottish prankster meets the all-American, equal parts intelligent and irresistible Cassie, Logan realizes that one night of fun won’t be enough. Could it be that this career-focused, commitment-phobic couple is finally ready to take a chance at true and lasting love?

 

Povzetek iz zadnje strani:

Cassie Crow, novinarka pop kulture v pogovorni oddaji na televiziji, želi postati ”resna” novinarka. Toda ko potoma odkrije Višavca, oblečenega v kilt, z ubijalskim naglasom, se odloči, da ji ena noč z njim ne bo škodila. . .

Logan Reid je svojo kariero zgradil na svojem šarmu, kot voditelj smešnic na internetu, Toda ko škotski komik spozna Američanko, inteligentno in neverjetno Cassie, Logan spozna, da ena noč ne bo dovolj. Ali je lahko ta na-kariero-osredotočen, izogibajoč-se-resni-zvezi par pripravljen dati možnost resnični ljubezni?

 

My thoughts:

Have I ever told you how I love historical Highland romances? No? Well, now you know. So, of course, I was interested when I read the blurb. A book that includes a kilted Scot in the modern times? I mean, sign me up or something.

The first chapter basically sucked me in. It was just so good. The ending of that chapter made me excited. It promised fun. And it delivered, big time!

I was laughing during reading and that happens rarely.

Cassie is like me a sucker for historical romances and of course, when she first sees a dishevelled Scot who looks lost she thought she can’t be that lucky. And because she had only one mission on her holiday – to have a foreign fling – she thought, why not. Now imagine her surprise when seconds later after a scorching kiss she realizes the man she kissed is no other than the guy who is hosting a web sensation called Shenanigans in which he pranks famous (and not that famous) people. What follows is a hilarious story of cat and mouse which then led to HEA.

I can’t tell much because I’m afraid I’ll spoil the book but if I got you just a little bit curious then I suggest you buy this book as soon as it is out.

If I still didn’t persuade you, maybe this will: I loved this book so much I had to request an ARC of the second book. Luckily, I got it and I started reading it the minute I was done with this book. A truly wonderful book for a debut author (I was so surprised when I learned that but at the same time also relieved that I don’t have a lot to catch up 😉 ).

5 stars of course.

Mark your calendars: The book is out at the end of April 2019!

 

A small note for the ending: It did bother me that it was not that clear when one POV started and when it ended but since this was an ARC, I’m sure all this will be corrected until the release.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Sem že kdaj omenila, da obožujem zgodovinske romane, ki se dogajajo v Višavju? Ne? No, zdaj veš. Zato je logično, da me je povzetek iz zadnje strani takoj prevzel. Knjiga, ki vsebuje Škota, oblečenega v kilt, pa da se dogaja v sedanjosti? Štej me zraven ali nekaj podobnega 😉

Že od prvega poglavja me je zgodba posrkala vase. Bilo je res odlično poglavje. Že konec poglavja je obljubljal dobro zgodbo. In res je bila!

Že po prvih nekaj straneh sem se smejala in to se redko zgodi.

Cassie tako kot jaz obožuje zgodovinske romane in seveda, ko zagleda skuštranega in zmedenega kota v neki sobi v gradu, si je mislila, da že en more imeti take sreče. In ker je šla na počitnice le z enim namenom – imeti avanturo za eno noč – si je mislila, zakaj pa ne? Predstavljaj si njeno presenečenje, ko odkrije, da moški, katerega je ravnokar vroče poljubila, ni nihče drug kot človek, ki je voditelj svojega lastnega šova v katerem se s skrito kamero loti slavnih (in ne tako slavnih) ljudi in da se je sama znašla prav v eni izmed njegovih potegavščin! Kar sledi, je zabavna igra mačke in miši, ki na koncu vodi do srečnega konca.

Veliko ne smem povedati, ker bom pokvarila celotno bistvo knjige, ampak upam, da sem te prepričala že s povedanim, da to knjigo preprosto moraš kupiti.

Če pa te še nisem prepričala pa imej v mislih to: Ta knjiga mi je bila tako všeč, da sem zaprosila za ARC še druge knjige. Na srečo je bila moja prošnja uslišana tako da sem z branjem le-te začela takoj, ko sem končala s tole, prvo knjigo. Res super prvenec (in glede tega sem bila resnično presenečena, po drugi strani pa mi je odleglo, da nimam veliko za nadoknaditi, tako da bom avtoričinim delom sledila od sedaj naprej 😉 ).

5 zvezdic, seveda.

Ne pozabi si označiti na koledarju: Knjiga izide konec aprila prihodnje leto!

 

Majhna opazka za konec: Kar me je motilo pri knjigi, je bilo le to, da se ni videlo, kdaj pripoveduje Logan in kdaj Cassie, ampak glede na to, da gre za ARC in da je do uradnega izida še malce manj kot pol leta, sem prepričana, da bo tudi to odpravljeno.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

 

 

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Wrong Bed, Right Roommate by Rebecca Brooks

Wrong Bed, Right Roommate

Title // Naslov: Wrong Bed, Right Roommate

Author // Avtorica: Rebecca Brooks

Release Date // Datum izdaje: January 14th 2019 (14. januar 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

Blurb:

It’s not every day you wake up to a stranger getting into your bed.
Only, he isn’t a stranger at all, he’s my best friend’s hot older brother…and apparently my new roommate.
Having him in my space, driving me crazy, isn’t a problem at all. Nope.
All I need to do is keep control of the situation…
But that’s easier said than done.

Shawn Lassiter is the kind of distraction I don’t need.
First he accidentally gets into my bed, half-naked, the night before my first day at my new job.
Hello, muscles and tattoos!
Then he’s there, in nothing but a towel, making me coffee in the morning.
It’s more than any girl can resist. Right?
But Shawn is off-limits, even if his eyes are saying differently.

Years ago, back when I still had my crush, he destroyed friendships with his reckless playboy antics.
There’s no way I’m touching those perfectly formed abs now. I don’t care how nice and responsible he’s acting.
I don’t want a boyfriend anyway. That’s what my trusty vibrator is for.
I’m the smart girl—the glasses-wearing, book-reading workaholic. I can totally do this.
After all, it’s only for two and a half months.
I’ll be on my best behavior…even if Shawn isn’t.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Ne zbudiš se vsak dan z neznancem v svoji postelji.

Toda on ni neznanec, ampak starejši brat moje najboljše prijateljice… in očitno tudi moj novi sostanovalec.

To, da zaseda moj prostor sploh ni problem.

Vse, kar potrebujem, je nadzor nad celotno situacijo… toda to je lažje reči kot storiti.
Shawn Lassiter je motnja, ki je ne potrebujem.

Najprej po nesreči pristane v moji postelji, na pol gol, noč pred začetkom moje nove službe.

Pozdravljene mišice in tatuji!

Potem mi kuha kavo oblečen le v brisačo okoli pasu.

To je več kot si dekle lahko privošči, kajne?

Vendar Shawn je prepovedan, čeprav njegove oči pravijo drugače.

Leta nazaj, ko sem bila zatreskana vanj, je uničil prijateljstva z njegovo lahkomiselnostjo.

Ni šans, da se dotikam teh perfektno izklesanih mišic sedaj. Pa naj bo še tako prijazen in odgovoren.

Sploh pa si ne želim fanta, za to imam vibrator.

Sem pametna punca – taka, ki nosi očala, bralka in deloholičarka. Zmorem to, saj je konec koncev le za dva meseca in pol.

Obnašala se bom primerno… čeprav se Shawn ne bo.

 

My thoughts:

The first thing that made me add this book to my TBR was the blurb, the second was the teaser, which was really hilarious.

The book itself was very easy to read, the chemistry was there since the beginning but it wasn’t one of those insta-love romances. Of course, once they got together the usual drama began – ”We can’t be together, you’re my best friend’s brother” and ”She won’t approve of us”. Spoiler alert: She didn’t.

I kind of hated Talia (Shawn’s sister) because when she found out because she was just so selfish. We’re talking ”How could you do that to me” and ”I thought you knew better”, she made Jessie looked so guilty even though she didn’t do nothing wrong. At least at the end, she admitted her mistake so Shawn and Jessie could be together.

4 stars.

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Prva stvar zaradi katere sem dodala to knjigo na svoj seznam ”moram prebrati”, je bil povzetek, drugi je bil izsek iz knjige, ki ga je avtorica prilepila v eno izmed FB skupin (vsaj zdi se mi, da sem ga tam zasledila) in ta je bil resnično smešen.

Knjiga sama je lahkotna, strani se praktično same obračajo in kemija med junakoma je prisotna že od samega začetka ampak zgodba sama ni ena tistih ”insta romanc”. Seveda, ko sta glavna junaka končno skupaj, se začne tista običajna drama – ”Ne smeva biti skupaj, saj si brat moje najboljše prijateljice” in ”Ona se ne bi strinjala z najinim razmerjem”. Spoiler: Res se ni.

Malce sem zasovražila Talio (Shawnovo sestro), ker ko je izvedela, je bila sebična. Govorim o ”kako si mi lahko to naredila” in ”mislila sem, da si pametnejša”, Jessie se je zaradi nje počutila krivo, čeprav ni naredila ničesar narobe. No, se je pa vsaj opravičila na koncu zgodbe tako da sta lahko pristala skupaj.

4 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

Once Upon a Duke by Erica Ridley

Once Upon a Duke (12 Dukes of Christmas #1)

Title // Naslov: Once Upon a Duke

Author // Avtorica: Erica Ridley

Release Date // Datum izdaje: October 9th 2018 (9. oktober 2018)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

Blurb: 


Due to the terms of an estranged relative’s will, the Duke of Silkridge must revisit the cold, unforgiving mountains where he lost everything he once loved. As soon as he rights his family legacy, he’ll return to London where he belongs. He definitely won’t rekindle the forbidden spark crackling between him and the irresistible spitfire he’d left behind…


Noelle Pratchett is immune to charming rakehells like the arrogant duke. He stole her heart, stole her first kiss, and then stole away one night never to return. Now he’s back—and so are all the old feelings. Noelle knows he won’t stay. But how can she maintain her icy shields when every heated glance melts her to her core?

Povzetek iz zadnje strani: 

Zaradi pogojev oporoke pokojnega sorodnika mora vojvoda Silkridge ponovno obiskati mrzlo, neusmiljene gore, kjer je izgubil vse, kar je kdaj ljubil. Kmalu ko bo dobil nazaj svojo zapuščino, se namerava vrniti v London kamor spada. Vsekakor ne bo obudil prepovedano iskrico, ki žari med njim in privlačno lepotico, ki jo je pustil za sabo…

Noelle Pratchett je imuna na očarljive malopridneže kot je arogantni vojvoda.  Ukradel je njeno srce, njen prvi poljub in eno noč ter se nikoli vrnil. Sedaj je nazaj – tako kot tudi čustva. Noelle ve, da ne bo ostal. Toda kako lahko ohrani oklep okoli svojega srca, ko pa vsak njegov žgoči pogled ogreje njeno srce?

My thoughts:

I’ve read Ridley’s book before and I’ve loved it.

This one, however, left me almost as cold as the mountains described.

It was annoying to read in every chapter how much Silkridge wanted to be gone as soon as he get the heirloom and how much he hates Cressmouth. Oh and by the way, everyone calls Cressmouth Christmas because apparently it’s Christmas all year long. Everyone in the village is cheery, supportive and so on. Seriously?

I mean I’ve read books before where everyone are happy and without problems (for example, Susan Mallery’s Fools Gold series) but at least there’s SOME drama. 

In this book there’s almost to no drama at all. 

When I read the blurb I expected that the main characters had a one night stand or something but apparently all they did was one kiss! It feels misleading to me because I so wanted something to happen! Something exciting!

The book dragged. I felt like I was reading a novel but after finishing I realised it has less than 200 pages. I’m not sure if I’ll read the other books in this series. Maybe they are better than this. I was really disappointed.

3 stars.

Moje misli:

Par mesecev nazaj sem že brala eno knjigo te avtorice in bila mi je zelo všeč. Ta pa ne preveč, pustila me je zelo ravnodušno.

Nadležno je bilo brati o tem, kako želi Silkridge preprosto pobegniti iz mesta takoj ko dobi nazaj obesek ter kako sovraži mesto. Mimogrede, prebivalci mesto kličejo Christmas (Božič), ker je očitno božič tam vse leto, dan za dnem. Vsi v mestu so prijazni, ustrežljivi in podobno. Resno?

Mislim, saj sem že brala knjige, kjer so bili vsi prijazni do vseh (npr. serija Fool’s Gold avtorice Susan Mallery je odlična), ampak tam se vsaj kaj zanimivega dogaja.

Tukaj ni bilo skoraj nič dramatičnega.

Ko sem prebrala povzetek, sem mislila,d a sta glavna junaka imela avanturco za eno noč ali kaj podobnega in ko sem brala, sem ugotovila, da vse kar sta naredila to noč, je bil en poljub! Malo se mi zdi zavajajoče, ker sem res upala, da se bo kaj zgodilo.

Knjiga se je res vlekla. Ko sem jo brala, sem mislila, da je dolžine enega romana, ampak se je izkazalo potem, da ima vsega nekaj manj kot 200 strani. Ne vem, če bi prebrala še druge knjige te serije. Res pa je, da so morda bolj zanimive kot tale, ker me je res razočarala.

3 zvezdice.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

A Brand New Ending by Jennifer Probst

39892816

Title // Naslov: A Brand New Ending

Author // Avtorica: Jennifer Probst

Release Date // Datum izdaje: October 23rd 2018 (23. oktober 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

Blurb: 

Ophelia Bishop was a lovestruck teenage girl when she and Kyle Kimpton chased their dreams to Hollywood. Kyle’s dreams came true. Ophelia’s did not. When Kyle chose his career over their relationship, Ophelia returned home to rural New York to run the family’s B & B—wiser, and more guarded against foolish fantasies. Now Kyle has come crashing back into her life, and all her defenses are down.

Kyle can’t think of a better place to write his latest screenplay than his hometown. After all, that was where he met the heart of his inspiration—his first love. He knows the damage he’s caused Ophelia, and he wants a chance to mend their relationship. If anyone can prove to Ophelia that happy ever afters aren’t only for the movies, it should be him.

As much as Ophelia’s changed, she still has feelings for Kyle. But her heart has been broken before, and she knows that Kyle could run back to Hollywood at any time. She gave up her dreams once, but maybe she can dare to change her own love story…one last time.

 

Povzetek iz zadnje strani: 

Ophelia Bishop je bila noro zaljubljena najstnica, ko je skupaj s Kylom Kimptonom lovila njune sanje v Hollywoodu. Kylove so se uresničile, Ophelijine se niso. Ko je Kyle izbral svojo kariero namesto njune zveze, se je Ophelia vrnila domov, da upravlja družinski ”bed and breakfast” – pametnejša in bolj zaščitniška do svojih upov. Potem pa se Kyle vrne domov, kar začne rušiti njen oklep delček za delčkom.

Kyle se ne more spomniti na boljši kraj za pisanje najnovejšega scenarija kot je njegov rojstni kraj. Konec koncev, tukaj je spoznal srce svoje inspiracije – svojo prvo ljubezen. Ve, kakšno škodo je naredil Opheliji, in zato bo naredil vse, da bo popravil njuno zvezo. Če lahko kdo dokaže Ophelia da srečni konci obstajajo in to ne samo v filmih, je to lahko le on.

Čeprav se je Ophelia spremenila, se njena čustva niso. Toda njeno srce je bilo že zlomljeno, ve pa tudi, da se lahko Kyle kadarkoli vrne nazaj v Hollywood. Svoje sanje je enkrat že opustila toda morda si lahko upa spremeniti njeno ljubezensko zgodbo… še zadnjič.

 

My thoughts:

There has to be something because I didn’t feel connected to the story or its characters. It’s happening the same as the last time I have read an ARC – I’ve been reading it for ages. Or at least that’s how long it feels to me.

Is it me? Am I not reading it at the appropriate time? I’ve never needed more than ten days to read a book. NEVER. And now it happened twice in a row. TWICE.

Do I need some time to get my reading mojo back or something? Or maybe I have just been reading books that are not my cup of tea?

Because let me tell you something. I’ve read Jennifer Probst’s books before. I loved Marriage to a Billionaire series.

But this one…

I just don’t know what’s wrong. I read couple pages and then lose interest. And this has been happening for days now. Days. All other books look more appealing but I just can’t bring myself to start more than one e-book at the time.

Or maybe it’s the characters.

There was no romance. Nothing that could make me swoon. He was always working in his room and came out only to make love to her and to eat. Okay, twice they were together outside of b & b but otherwise nothing.

There were couple flashbacks – many of them unnecessary.

I think the author put too much effort into making side characters likable – which they were – Hei Hei, Harper, and others. But she forgot to make the main ones lovable. I felt almost no romance between them. No flirting. No making out outside b & b. It felt like all book revolved about what happened in the b&b. I got the glimpse of what I wanted in the ending but I already knew that I can’t give more than 3 stars then.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Nekaj mora biti narobe, ker se nisem počutila povezano z zgodbo ali glavnimi junaki. Zgodilo se je isto kot nazadnje, ko sem prebrala ARC – brala sem jo leta. No, dneve – ampak občutek je bil isti.

Sem kriva jaz? Bi morala knjigo brati ob primernejšem času, ko bi se mi bolj ”dalo” brati? Nikoli nisem rabila več kot 10 dni, da sem prebrala knjigo. NIKOLI. Sedaj pa se je to zgodilo dvakrat zaporedoma. DVAKRAT.

Mogoče rabim nekaj časa, da se bo vse uredilo okoli mene in bom lahko normalno brala, v svojem tempu, ne da bi se počutila prisiljeno? Ali pa morda preprosto vedno najdem knjige, ki mi niso všeč in zato branje postane muka?

Ker naj vam nekaj povem. Knjige Jennifer Probst sem že prebrala. Obožujem njeno serijo o miljarderjih (Poročna kupčija, Poročna past, Poročna napaka, Poročna združitev).

Ampak tale…

Ne vem, kaj bi lahko bilo narobe. Prebrala sem nekaj strani in potem preprosto izgubila interes. To se mi dogaja dan za dnem. Vse druge knjige mi delujejo trikrat bolj zanimive vendar se ne morem spraviti brati še eno e-knjigo medtem ko berem to.

Morda pa so krivi junaki.

Ni bilo nobene romantike. Nič zaradi česar bi se zaljubila v glavna junaka. On je vedno delal v svoji sobi in je prišel ven le, ko je moral jesti ali se ljubiti z glavno junakinjo. Okej, dvakrat sta res šla ven iz b&b-ja drugače pa nič.

Bilo je tudi nekaj flashbackov – večina je bila nepotrebnih.

Mislim, da se je avtorica preveč fokusirala na to, da bi naredila stranske junake bolj zanimive – kar priznam, so bili – Hei Hei, Harper in ostali. Pozabila pa je na glavna junaka. Med njima nisem čutila nobene kemije, romantike. Nič osvajanja. Skritih pogledov. Občutek sem imela kot da se vse dogaja lev b&b-ju. Dobila sem delček tega, kar sem želela proti koncu knjige, vendar takrat sem že vedela, da ta knjiga od mene ne bo dobila več kot 3 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman), SPORTS ROMANCE (športni roman)

Off the Ice by L. P. Dover

Off the Ice (A Breakaway Novel)

Title // Naslov: Off the Ice

Author // Avtorica: L. P. Dover

Release Date // Datum izdaje: October 16th 2018 (16. oktober 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

Blurb:

He’s always made the scoring plays, both on and off the ice, but this time he has a new goal … the one for Meghan’s heart.

I’m Justin Davis, all-star center for the Charlotte Strikers. For years, I chased the spotlight, not only with hockey, but through television as well. That’s why I decided to play the bachelor on Rich and Single. Unfortunately, I was stuck with a fake fiancée from hell who I couldn’t stand to be around. Now that our contract is up, I’m allowed to do whatever I want, with whoever I want. I plan to take full advantage of my newfound freedom.

After being on the show, people don’t recognize me for hockey anymore, even with just winning the Stanley Cup for my team. That’s why I’m spending the off season in a remote cabin in Wyoming where the chances of people knowing me are slim. Space is what I need, but when a down to earth beauty needs help on her ranch, I can’t resist. Meghan Taylor is exactly what I’ve been looking for, even though I’m not the kind of man she wants.

Getting her to see the real me has its challenges, but the more time I spend with her, the easier it is for her to see that I’m not the same guy she knows from TV. Being away from the media is one thing, but as soon as I’m back in the spotlight, I’m afraid it’ll change what we have. I don’t want to lose her, but I also can’t hide away in Wyoming forever. It’s a choice I’m not ready to make.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Njemu vedno uspe, tako na ledu kot izven, toda tokrat ima nov cilj…pridobiti Meghanino srce.

Sem Justin Davis, all-star center za moštvo Charlotte Strikers. Leta sem iskal pozornost tako pri hokeju kot na televiziji. Zato sem postal samski moški v šovu Bogati in samski. Na žalost sem obtičal z lažno zaročenko iz pekla, ki je nisem prenesel. Sedaj ko je konec pogodbe lahko delam, kar želim, nameravam izkoristiti svojo svobodo.

Po tem, ko sem se pojavil na šovu, me ljudje ne poznajo le kot igralec hokeja, čeprav sem ravnokar pridobil svoji ekipi prestižen Stanleyev pokal. Zato konec sezone preživljam v odmaknjeni koči v Wyomingu, kjer je majhna možnost, da me bodo ljudje prepoznali. Vse, kar potrebujem je samota,vendar ko se pojavi prelepa ženska na mojem ranču, se ne morem upreti. Meghan Taylor je točno tisto, kar sem iskal, čeprav nisem pravi moški zanjo.

Pokazati ji svoj pravi jaz, je pravi izziv, vendar več časa kot ga preživim z njo, lažje lahko vidi, da nisem isti moški kot sem na televiziji. Biti stran od medijev je eno, toda takoj ko sem nazaj v središču pozornosti, se bojim, da bo spremenilo vse, kar imava. Nočem je izgubiti, vendar ne morem se ravno za vedno skrivati v Wyomingu. Kljub vsemu, moram se odločiti.

 

My thoughts:

14 DAYS? I needed fourteen days to finish this book? What the …?

This has got to be the record because I usually finish it in less than a week. Unless it’s boring – then I stopped reading it and just don’t finish it at all.

Okay, to the beginning.

As you may know, I am one of those people that love a good cover. Yes, I usually judge the book by its cover but it means a lot to me if it catches my eye somehow because of the font, setting of the title/author’s name etc. I do like the male model (definitely eye-catching) but even though I never put much thought in how much it resembles my idea of the hero, I think he looks kind of young. I don’t remember the author mentioning how old Justin is, but I imagined him in the late twenties and the cover model looks like late teens/early twenties at least.

Now to the story…

I think it was interesting. I love how much Justin cared about Meghan and that he wanted to offer her the world. But I think the whole book didn’t have the kind of plot I would want, no major conflict. I missed that because at around two-thirds of the book I was wondering what the book could offer anymore.

I think that may be the reason why I just couldn’t read it daily or why I wasn’t interested enough. I was more excited about the ending than the middle part.

Or it may be the reason that I have so much going on but what’s funny is that I started and finished another book while reading this one.

I guess it just wasn’t my cup of tea.

3,5 – 4 mediocre stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

14 DNI? Rabila sem 14 dni, da sem prebrala to knjigo? Kaj za vraga… ?

To mora biti moj rekord, ker knjigo ponavadi dokončam v manj kot enem tednu. Razen če je dolgočasna, potem jo ponavadi neham brati in jo preprosto vrnem nazaj v knjižnico.

Okej, k začetku mojega dolgovezenja.

Kot morda veš, sem ena izmed tistih ljudi, ki daje velik pomen naslovnici. Ja, vem, sodim knjige po platnici, vendar mi veliko pomeni, da vzbudi mojo pozornost morda zaradi pisave, postavitve naslova/imena avtorja_ice in tako dalje in tako dalje. Na tej mi je vsekakor všeč model na sliki ampak čeprav nisem ena izmed tistih ljudi, ki bi ji veliko pomenilo, da je tip na naslovnici vsaj malo v skladu z opisom glavnega junaka v knjigi moram reči, da mi tale tip deluje malce premlad. Nisem prepričana, če je avtorica sploh omenila, koliko je star Justin, vendar nekako sem si ga predstavljala, da je v poznejših dvajsetih. Tale model na naslovnici pa zgleda v začetku dvajsetih, če ne celo dvajset. Nekako mi ne paše na naslovnico za to knjigo…

Sedaj pa k zgodbi…

Mislim, da je bila zanimiva. Všeč mi je bilo, da je bil Justin pripravljen za Meghan narediti vse, kar bi od njega želela. Knjiga kljub vsemu ni imela takega zapleta kot bi si želela sama, nobenega večjega konflikta. To sem pogrešala, ker sem se nekje na zadnji tretjini zgodbe začela spraševati, kaj mi knjiga sploh lahko še ponudi.

Mislim, da je to razlog zakaj je nisem mogla brati dnevno in zakaj mi ni bila dovolj zanimiva. Bolj sem bila vesela, ko sem brala sam konec kot pa ko sem brala preostanek knjige.

Ali pa je morda razlog to, da imam veliko stvari na kupu čeprav po drugi strani pa mi je uspelo ponovno prebrati eno drugo knjigo, medtem ko sem brala to tako da…

Najbrž ta knjiga preprosto ni bila zame.

3,5 – 4 povprečne zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

 

 

 

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Good Girl’s Bad Lessons by Carmen Falcone

Good Girl's Bad Lessons

Title // Naslov: Good Girl’s Bad Lessons

Author // Avtorica: Carmen Falcone

Release Date // Datum izdaje: October 15th 2018 (15. oktober 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

Blurb: 

Translator Emma Cavanaugh will do anything to win her ex-boyfriend back—including summoning her brother’s best friend, Italian billionaire and playboy Nico Giordano, to give her much-needed lessons in the art of seducing and pleasing a man. Sex was never her thing, so if anyone is going to know how to teach her how to be bad it’ll be Mr. Sex-on-A-Stick himself.

Nico doesn’t want any part of the crazy plan to teach Emma to be the mayor of pleasureville because not only will her brother kill him, but little does she know he wants nothing more than to taste her, touch her, and hear her moan his name. So that’s a hard no…until she begs him to show her, to let her be his student for a month of blistering hot instruction that will make not only Emma’s ex panting for more, but Nico as well as it turns out.

 

Povzetek iz zadnje strani: 

Prevajalka Emma Cavanaugh bo naredila vse, da dobi nazaj svojega bivšega — tudi poklicala najboljšega prijatelja svojega brata, italijanskega miljarderja in ženskarja Nica Giordana, da ji da potrebne lekcije v zapeljevanju moškega. Seks ji ni bil nikoli blizu, toda če jo bo kdo znal naučiti, kako biti poredna, je to lahko le bog seksa sam.

Nico noče prisostvovati Emminemu načrtu, ker ne samo, da ga bo njen brat ubil, sam si zelo želi dobiti Emmo na samo, jo okusiti, se jo dotakniti in slišati klicati njegovo ime. Torej reče ne… dokler ga ta ne prosi, naj ji pokaže, da bo njegova učenka za en mesec poln njegovih inštrukcij, po katerih si ne bo želel njen bivši več od nje, ampak tudi Nico sam.

 

My thoughts:

Even though I enjoyed this book, it is not something I would read again. I liked the blurb enough to request it on NetGalley but then it just didn’t deliver. 

I don’t mind if there’s sex in the book (at as blurb and title say, you can kind of imagine there will be lots of it), however, I think with too much of it, the story kind of lost its plot. I feel like the author put too much effort on how to make ”bad lessons” even dirtier and not too much on the likeness of story. Even dirty moments were boring to read at some point because there were too many repetitive words.

For example, undulated was mentioned at least five times in the whole book. Surely there’s a synonym?

And what is with naming female parts as kitty? That was mentioned even more times. I cringed every time I read it. I’ve read many books but not one has ever mentioned kitty. It sounds ridiculous.

3 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Čeprav sem kar uživala v knjigi, ni nekaj, kar bi ponovno brala. Povzetek mi je bil dovolj všeč, da sem za knjigo zaprosila na spletni strani NetGalley ampak potem knjiga preprosto ni bila dovolj. 

Ne moti me, če je v knjigi nekaj vročih trenutkov (in kot že povzetek in naslov pravita, si lahko že predstavljaš, da bo knjiga to imela v večji meri) vendar, ker je bilo tega preveč, je knjiga izgubila svojo nit. Zdelo se mi je, da je avtorica prevelik poudarek dala na teh lekcijah in ne toliko na všečnosti same zgodbe. Tudi teh nekaj strani so kmalu postale dolgočasne za branje, ker so se besede preveč ponavljale.

Na primer, undulated (pomeni valovati) je bilo petkrat omenjeno v celi knjigi. Sigurno obstaja kakšen sinonim ali pa bi lahko avtorica kako drugače obrnila besede?

In ne vem zakaj so se ženski predeli imenovali kitty (prevajam to kot mucka, vendar mi deluje še bolj otročja in neprimerna v kontekstu)? To je bilo še večkrat omenjeno. Kar zdrznila sem se vsakič, ko sem to prebrala. Prebrala sem veliko knjig in nobena ni še uporabila te besede. Meni deluje neprimerna za take scene.

3 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Going Down On One Knee by Christina Hovland

Going Down On One Knee (A Mile High Matched Novel Book 1)

Title // Naslov: Going Down On One Knee

Author // Avtorica: Christina Hovland

Release Date // Datum izdaje: October 15th 2018 (15. oktober 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Number-crunching Velma Johnson’s perfectly planned life is right on course.

That’s a lie. Sure, she’s got the lucrative job. She’s got the posh apartment. But her sister nabbed Velma’s Mr. Right. There has to be a man out there for Velma. Hopefully one who’s hunky, wears pressed suits, and has a diversified financial portfolio. He’ll be exactly like, well… her sister’s new fiancé.

Badass biker Brek Montgomery blazes a trail across the country, managing Dimefront, one of the biggest rock bands of his generation. With the band on hiatus, Brek rolls into Denver to pay a quick visit to his family and friends. But when Brek’s sister suddenly gets put on bed rest, she convinces Brek to take over her wedding planning business for the duration of her pregnancy.

Staying in Denver and dealing with bridezillas was not what Brek had in mind when he passed through town, but there is one particular maid-of-honor who might make his stay worthwhile.

Velma finds herself strangely attracted to the man planning her sister’s wedding.

Problem is, he ticks none of the boxes on her well-crafted list. Brek is rough around the edges, he cusses, and doesn’t even have a 401(k). But trying something crazy might get her out of the rut of her dating life—so long as she lays down boundaries up front and sticks to her plan…

 

Povzetek iz zadnje strani:

Življenje s številkami obsedene Velme Johnson gre popolnoma po načrtu.

To je laž. Res je, da ima dobro službo in razkošno stanovanje. Vendar njena sestra je dobila Gospoda Pravega. Na svetu mora obstajati moški za Velmo. Morda nekdo, ki je velik, urejen in ima različen finančen portfelj. Bil bi točno tak kot … no, sestrin zaročenec.

Biker Brek Montgomery za sabo pušča sled po celi državi, zraven pa je še menedžer skupini Dimefront, enemu največjih rokerskih bendov njegove generacije. Ker je bend na premoru, se na kratko ustavi pri družini in prijateljih. Toda ko mora njegova sestra zaradi nosečnosti počivati, mora Brek naenkrat prevzeti njen posel načrtovanja porok.

Ostati v Denverju in se ukvarjati z norimi nevestami ni bilo v Brekovih mislih, ko je šel mimo mesta, vendar obstaja določena nevestina priča, ki bo njegov obisk naredila znosen.

Velmi se zdi moški, ki načrtuje sestrino poroko, zelo privlačen.

Problem je, ker ne odkriža nobene točke na njenem skrbno narejenem seznamu. Brek je naporen, preklinja, pa še nima načrtov glede svoje prihodnosti. Vendar poskusiti nekaj norega, jo bo morda rešilo bede njenih zmenkov – vsaj dokler ne postavi meje že v naprej in se drži svojega načrta…

 

My thoughts:

Velma is one of those organized people. Like really organized. She already has a five-year plan and her future is all set up, basically.

So she was a little shocked when her sister snatched Velma’s coworker Dean and longtime crush. She is happy for her sister but at the same time wonders if she’ll ever find her Mr. Right.

Brek is Dean’s friend and for the last months of his sister’s pregnancy also a wedding planner. He manages one of the biggest bands, but he has no clue about weddings.

Now I watch quite a lot of movies so there were a couple elements of this book that kind of reminded me of the movie 27 Dresses. I loved that movie (totally recommend), by the way, even watch it at least once a year. Back to the book.

If I compare this book and the movie:

-heroine in love with a coworker [check]

-heroine’s sister gets to marry said coworker [check]

-heroine sort of plans her sister’s wedding [check]

-heroine and the other wedding planner (well in the movie was a journalist but he helps too) are always arguing but there’s sexual tension underneath [check]

-heroine’s sister ruins  make some changes to the wedding dress that is family heirloom [check]

-heroine likes to organize [check]

So you can see why I was skeptical this book would be a copy of 27 Dresses, right? Like one of those let’s-copy-everything-from-some-movie-but-change-couple-elements-so-we-can-still-call-it-an-original-book books.

But thankfully it wasn’t like this and that’s where the similarity with the movie ends. The book was actually pretty fun with some sexy moments.

However, as in my review of the book Up in Flames by Jennifer Blackwood, I did see what would be the cause of the break up almost since the beginning. I was disappointed that my suspicion came true. That’s why I have to give this book 4 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Velma je ena tistih organiziranih ljudi. Zelo organiziranih. Ima že izdelan petletni načrt in skoraj celo njeno prihodnost.

Zato je bila seveda malce presenečena, ko ji je njena sestra izpred nosa ukradla njenega sodelavca Deana, v katerega je biladlje časa zaljubljena. Seveda je vesela za sestro vendar hkrati se sprašuje ali bo sploh našla Pravega.

Brek je Deanov prijatelj in za zadnje mesece sestrine nosečnosti tudi načrtovalec porok. Čeprav upravlja enega večjih bendov, nima pojma o porokah.

Zelo veliko gledam filme zato sem kaj kmalu opazila, da se nekateri elementi te knjige ujemajo s filmom Vedno priča nikoli nevesta. Film mi je res všeč (toplo priporočam), še gledam ga vsaj enkrat na leto. Ampak nazaj h knjigi.

Torej če primerjam knjigo in film:

-glavna junakinja je zaljubljena v svojega sodelavca  [check]

-sestra glavne junakinje se želi poročiti s tem sodelavcem [check]

-glavna junakinja neke vrste načrtuje poroko [check]

-glavna junakinja se ne razume z drugim načrtovalcem poroke (okej v filmu je ona načrtovalka in on novinar, vendar je prisoten pri načrtovanju), pod vso to jezo pa je se skriva privlačnost [check]

-sestra glavne junakinje uniči  naredi nekaj sprememb na poročni obleki, ki je družinska zapuščina [check]

-glavna junakinja rada načrtuje [check]

Zato lahko vidiš zakaj sem bila skeptična, da bo to kopija filma, kajne? Ena tistih dajmo-prekopirati-vse-iz-filma-vendar-spremenimo-nekaj-elementov-da-lahko-rečemo-da-je-knjiga-original knjig.

Na srečo ni bilo tako in se tukaj vsa podobnost s filmom konča. Knjiga je bila zabavna z nekaj seksi trenutki 😉

Ampak, tako kot pri mojem prejšnjem revjuju knjige Up in Flames od Jennifer Blackwood (glej nižje), sem kaj kmalu ugotovila, kaj bo razlog za njun razhod. Bila sem kar malce razočarana, ko so se moja predvidevanja izkazala za resnična. Zato tudi tej knjigi dajem 4 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Up in Flames by Jennifer Blackwood

Up in Flames (Flirting with Fire, #2)

Title // Naslov: Up in Flames

Author // Avtorica: Jennifer Blackwood

Release Date // Datum izdaje: October 9th 2018 (9. oktober 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

Blurb:

Sloane Garcia has butted heads with Reece Jenkins ever since he was a colossal jerk of epic proportions on a night she’d rather forget. So what if he’s overconfident, ultramasculine, and hard muscled? When she finds out he’s on the auction block at the annual firefighter’s charity event, she decides to give this cocky firefighter a dose of his own medicine. Now that she’s won the hunk, he’s on call—to do whatever Sloane wants.

Sure, Reece and Sloane had a rocky start, but he had his reasons. None of that matters now that he’s the bachelor at her beck and call, tasked with granting her four wishes in four weeks. He runs into burning buildings for a living, but nothing will be as tough as dousing the flames Sloane ignites in him. What started out as just a game might end up with Reece losing the one thing he swore he’d never give up: his heart.

 

Povzetek iz zadnje strani: 

Sloane Garcia se ni razumela z Reecem Jenkinsom odkar je bil popoln bedak epskih razsežnosti na večer, ki bi ga najraje pozabila. Pa kaj, če je preveč samozavesten in tako zelo mišičast? Ko izve, da je del dražbe vsakoletnega dobrodelnega dogodka, ki ga organizirajo gasilci, se odloči, da se bo temu gasilcu malce maščevala. Zdaj ko ga je dobila, mora postavni Reece narediti vse, kar zahteva od njega.

Reece in Sloane sta morda imela težaven začetek, vendar sam ima razloge. Nič od tega pa ni pomembno, ko ji mora uresničiti štiri želje v štirih tednih. V goreče stavbe hodi, da se lahko preživlja, vendar nič ne bo težjega od gašenja ognja v njem, ki plamti zaradi Sloane. Kar se je začelo kot igra, se lahko konča le s tem, da Reece izgubi edino stvar, za katero je prisegel, da je ne bo nikoli – svoje srce.

 

My thoughts:

Although this was my first read by this author I have to say I loved it up to the point when Sloane did something very stupid (note: Spoiler is hidden on my Goodreads review) when a reader of course know that this would in the future be the cause of all problems and possible break up.

Really stupid.

That’s the only thing I had to knock down a star otherwise I really liked this enemies-to-lovers book!

4 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Čeprav je bila to moja prva knjiga te avtorice, sem knjigo dobesedno požrla in mi je bila zelo všeč, vse dokler glavna junakinja ni naredila izredno neumne napake (če te res zanima, bo o tem več napisanega na mojem Goodreads revjuju – opomba: sama boš kriva, če si boš s tem pokvarila celotno knjigo, ker boš vedela, kaj se zgodi na koncu), pri kateri kot bralka že takoj veš, da bo vplivala na celoten potek zgodbe in tudi na njun možen razhod.

Res neumna napaka.

Zaradi tega sem eno zvezdico odbila, drugače mi je bila ta knjiga, ki govori o dveh ljudeh, ki se ne marata in ju na koncu združi ljubezen res super 🙂

4 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Buck Wild by Lauren Landish

Buck Wild (Bennett Boys Ranch #1)

Title // Naslov: Buck Wild

Author // Avtorica: Lauren Landish

Release Date // Datum izdaje: September 25th 2018 (25. september 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

Blurb: Bull rider James Bennett lives for those eight seconds of exhilaration. A rodeo cowboy in his prime, all he wants out of life is something to straddle. That’s why James is feeling a little restless, spending his summer off working his family’s ranch. That is, until a spirited and gorgeous veterinarian-in-training shows up and puts the cocky wild boy—and his ego—in place. Though she’s a feisty one, James is always up for a challenge.

Sophie Stone has to admit it: James Bennett is a checklist of cowboy hotness—ruggedly handsome with piercing blue eyes, a hard-muscled body, and just enough swagger to make her toes curl. She thought she was done with her bad-boy phase, but exceptions must be made.

How can Sophie possibly say no to man who makes her heart buck like a bronco? And when their summer fling comes to an end, how can she possibly say goodbye?

 

Povzetek iz zadnje strani: Jahač bikov James Bennett živi za teh osem sekund veselja. Rodeo kavboj v svojih najboljših letih, vse kar si želi od življenja je jahati. Zato se počuti nemirnega, ko preživlja poletje tako da dela na ranču svoje družine. Dokler se ne pojavi duhovita in prekrasna pripravnica veterine in tega divjega moškega – in njegov ego – postavi na svoje mesto.

Sophie Stone mora priznati: James Bennett je na vrhu seznama privlačnih kavbojev —čeden in robat z modrimi očmi in mišičastim telesom. Mislila je, da je opravila z ”bad- boyi”, vendar on je pač izjema.

Ali se lahko Sophie upre moškemu, zaradi katerega ji srce bije močneje? In ali se bo lahko poslovila od njega, ko bo poletja konec?

 

My thoughts:

To be honest, this week I didn’t feel like writing a review because I’ve got nothing new to say. That’s why I’ve been prolonging this review but I feel like I have to write it at some point because the sooner the better (and well, I’ll forget what I want to say).

Lately, I have felt this need to read cowboy romances and well, when you start it’s hard to stop.

I’m a newbie to Lauren Landish’s books and I was excited to read this book. I did like her writing but sadly, even though it was interesting, all I can say about it is that the book is very steamy. The connection between them is almost instant and they soon started to sleep together.

I do think the author’s writing has a potential but I just didn’t feel connected to the characters or the story. Yeah, he’s a bull rider and is with family only during the summer and yes, Sophie is in town for summer too because she has school in the fall, but there’s no bigger confliction or drama in the book. And I missed that. That’s why I didn’t feel like writing the review right after I finished Buck Wild because I didn’t know what to say. I had to think about it for a few days.

All I remember from the book is steamy moments, fixing the fence and the neighbouring family. I wish I could say more but that’s what for me was missing. More.

3,5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 
Follow my blog with Bloglovin

Moje misli:

Po resnici povedano, ta teden nisem bila čisto pri volji, da bi napisala revju knjige, ker nimam popolnoma nič novega za povedati. Zato sem odlašala s pisanjem revjuja vendar sedaj ga moram napisati, ker bolje pozno kot nikoli, kajne? (In pa bolj bežijo dnevi, bolj bom pozabila za kaj se je sploh šlo v knjigi).

V zadnjem času res veliko berem romane s kavboji in no, ko enkrat začneš, ne moreš nehati.

Kar se tiče avtorice Lauren Landish sem novinka pri branju njenih knjig, zato sem bila res vesela preden sem začela brati knjigo. Všeč mi je bil njen stil pisanja, ampak na žalost, čeprav je bila knjiga kar zanimiva, vse, kar lahko rečem je, da je bila polna vročih trenutkov. Glavna junaka se zelo hitro navežeta eden na drugega in tudi kmalu začneta spati skupaj.

Avtoričin stil pisanja po mojem mnenju ima potencial, vendar sama se žal nisem počutila povezano z junakoma ali zgodbo. Ja, on jaha bike in je čez poletje pri družini in ja, ona je tudi med poletjem v mestu, ker ima jeseni faks, vendar nekega zapleta, drame pa ta knjiga nima. In to sem pogrešala. Zato revjuja nisem takoj napisala, ker nisem vedela, kaj naj rečem. Morala sem razmisliti o knjigi in kaj bom napisala.

Vse, kar se spomnim iz knjige so vroči trenutki, popravljanje ograje in sosedi. Ko bi le lahko napisala kaj več, vendar ravno to sem pogrešala. Več.

3,5 zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

 
Follow my blog with Bloglovin

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Love Like Ours by Melissa Foster

Love Like Ours (Sugar Lake #3)

Title // Naslov: Love Like Ours

Author // Avtorica: Melissa Foster

Release Date // Datum izdaje: September 11th 2018 (11. september 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

Blurb: 

One wrong move, and she meets a guy with all the right ones…

Talia Dalton lives her life on cruise control. Despite her successful career as a professor, she prefers protecting her broken heart to taking chances. She’s calm, cool, collected, and steady. Until the morning she takes her eyes off that familiar road and almost runs over the sexiest man she’s ever seen. It may not be the best way to start the day, but it might be the type of shake-up she needs.

Male dancer Derek Grant has goals, and nothing is going to get in the way of achieving them. As a graduate student and the sole caretaker of his ailing father, he hasn’t much time for relationships. Then Talia crashes into his life. Sweet, pretty—and so buttoned-up that he can’t wait to help her cut loose.

For Derek, falling in love was a beautiful accident waiting to happen. And it might be exactly what Talia needs—if she’s willing to let go of the past and embrace every surprise Derek has to offer.

 

Povzetek iz zadnje strani:

En napačen gib in spoznala je moškega z vsemi pravimi…

Talia Dalton živi mirno življenje. Kljub uspešni karieri kot profesorica, raje varuje svoje zlomljeno srce kot da bi tvegala. Je mirna in urejena. Dokler nekega jutra za trenutek pozabi na cesto pred seboj in skoraj povozi najbolj seksi moškega, ki ga je kdaj videla. To morda ni bil najboljši začetek dneva, je pa vsekakor budnica, ki jo je rabila.

Plesalec Derek Grant ima cilje in nič mu ne stoji nasproti uresničitvi le-teh. Kot podiplomski študent in edini skrbnik svojega bolnega očeta, nima veliko časa za razmerja. Potem pa Talia vstopi v njegovo življenje.

Za Dereka je zaljubiti se najlepša nesreča, ki se lahko zgodi. In lahko je točno tisto, kar Talia potrebuje – če lahko pusti preteklost za sabo in sprejme vsa presenečenja, ki ji jih Derek lahko nudi.

 

My thoughts:

How the hell am I reading my first Melissa Foster’s book just now?

Where was I before, like seriously???

Sometimes I read a book and just know that I will love the author’s other works too. In Love Like Ours I loved everything – the writing, the pace, the characters.

Talia is a professor at the university. She replaces her friend on the job, she loves her family and she is protective of the people she loves.

Derek is a student who works as a bartender and male dancer because the money helps him with providing for him and his father. He knows what he wants, he is a man with plans and knows how to achieve his goals. He is stubborn but in a good way. I loved his honesty when talking with Talia. He didn’t beat around the bush but he told her how things were. I also love how much he cared for Talia and how romantic he was (true relationship goals here, people) 🙂

While I did love that the characters actually talked to each other (maybe for the first time in a while), I missed more drama. But overall, it was a heartwarming story about family, friends and love, which I recommend.

I really hope her other books are just as amazing as this one.

4 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Zakaj šele zdaj berem prvo knjigo Melisse Foster?

Resno, kje sem bila prej?

Da razložim… Včasih začnem brati knjigo za katero že po nekaj straneh ugotovim, da mi bodo najbrž všeč tudi ostala dela te avtorice. V Love Like Ours mi je bilo všeč vse – stil pisanja, hitrost dogajanja in glavna junaka ter stranski junaki.

Talia je profesorica na univerzi, ki pri delu nadomešča svojega najboljšega prijatelja, veliko ji pomeni družina in zelo jo skrbi tudi za ostale ljudi, ki so ji blizu.

Derek je študent, ki dela kot natakar in plesalec (no, neke vrste slači fant), ker mu denar omogoča, da zagotovi boljše življenje zase in za svojega očeta. Ve, kaj hoče, je moški z načrti in ve, kako doseči svoje zastavljene cilje. Je trmast, ampak v dobrem pomenu. Všeč mi je bila njegova odkritost v pogovorih s Talio. Ni ovinkaril ampak je povedal točno tako, kot stvari so. Všeč mi je bilo tudi, kako mar mu je bilo, kaj si misli Talia in da je bil v njunem odnosu popoln romantik (točno tisto, kar bi punce pričakovale od fantov heh 😉 )

Čeprav mi je bilo všeč, da sta glavna junaka dejansko se pogovarjala in razčiščevala stvari med sabo (kar se je najbrž zgodilo prvič po zelo dolgem času, kar se tiče knjig, ki jih berem), sem pogrešala kakšen večji dramatični zaplet. Ampak če potegnem črto je bila to zelo lepa zgodba o družini, prijateljih in ljubezni, ki jo res priporočam v branje.

Res upam, da so tudi avtoričine druge knjige tako dobre kot je bila tale.

4 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Cowboy SEAL Christmas by Nicole Helm

Cowboy SEAL Christmas (Navy SEAL Cowboys, #3)

Title // Naslov: Cowboy SEAL Christmas

Author // Avtorica: Nicole Helm

Release Date // Datum izdaje: September 4th 2018 (4. september 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

Blurb: Single mom and Revival Ranch’s on-site therapist Monica Finley has dedicated her life to helping brave servicemen and women, but former Navy SEAL Gabe Cortez is the one man whose shell she just can’t crack. Yet with the holidays fast approaching, she may finally have a plan. In a bid to get Gabe to open up, she’ll ask for as much help as possible―cutting down the Christmas tree, stringing lights, the whole nine yards.

Who could possibly be a Grinch with so much holiday cheer in the air?

Gabe has always hated Christmas―the holiday never fails to remind him just how alone he truly is. But the more time he spends with Monica and her young son, the more he finds himself drawn to their cozy little family…and the more he begins to realize his long-suppressed Christmas dreams may finally be coming true.

 

Povzetek iz zadnje strani: Mati samohranilka in terapevtka na ranču Revival Monica Finley je svoje življenje posvetila pogumnim vojakom in vojakinjam, vendar nekdanji ”tjulenj” vojne mornarice Gabe Cortez je edini moški, čigar lupino ne more prebiti. S hitro približajočimi počitnicami ima Monica načrt. Da bi Gaba prepričala, da se ji odpre, bo potrebovala pomoč – sekanje božičnega drevesca, lučke in podobno.

Kdo pa je lahko Grinch med prazniki?

Gabe je vedno sovražil Božič – praznik, ki ga spominja na to, kako osamljen je. Vendar več časa, ki ga preživi z Monico in njenim sinom, bolj mu je ta družinica všeč … in bolj se začne zavedati, da bi se njegove dolgo potlačene božične želje lahko izpolnile.

 

My thoughts:

Cowboy SEAL Christmas was a very charming, sweet romance that reminds you what Christmas is all about.

Monica is a caring mother, who is working at a ranch to help other people cope with their fears. Gabe is the one man, who reminded her that in the process of working her job and providing for his son, she forgot how to love again.

At the beginning of the book, I found two mistakes and I hoped this wouldn’t be a book full of it. Thankfully, it wasn’t and since this is also an ARC, these mistakes will probably be deleted and corrected.

What did bother me was how in the first couple chapters everytime Gabe and Monica talked, he said something like ”Is this a shrink talk?”. It sounded to me like Gabe couldn’t have a normal conversation with her without thinking of her as a shrink even if she asked little things. It repeated several times until they got a little closer and Gabe opened up more.

My first book by this author but I think it won’t be the last. I loved how she took the time to describe the relationship between Monica and Gabe and even Gabe and Colin. It’s a perfect Christmas standalone novel which I recommend reading in front of the fireplace while drinking hot chocolate (or other hot beverage and a radiator if there’s no other option) ;).

4 stars from me.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Cowboy SEAL Christmas je izredno lep roman, ki te spomni na to, kaj Božič sploh je – družina, ljubezen, dobri odnosi.

Monica je ljubeča mater desetletnemu Colinu, ki dela na ranču in pomaga drugim ljudem premagovati strahove. Gabe je edini moški, ki jo spomne na to, da je poleg biti mati in terapevtka, pozabila nase in na to, kaj pomeni ljubiti.

Na začetku knjige sem našla dve očitni napaki, za katere sem upala, da ne napovedujejo knjige, ki bi bila prav to – polna napak. Kmalu se je izkazalo, da so bili moji strahovi odveč, saj je šlo za očitno spregledani napaki, tako da le-teh v prihodnjih poglavjih ni billo oziroma jih nisem opazila. Res pa je, da knjiga še ni bila izdana, ko sem jo začela brati, tako da morda teh dveh napak ni več in ju je avtorica/založba že odpravila.

Kar me je motilo v prvih nekaj poglavjih, je bil pogovor med Gabeom in Monico, saj je prvi vedno, ko sta se pogovarjala, rekel nekaj v smislu: ”Ali to govoriš kot terapevtka?” Najbrž zato, ker se je upiral temu, da bi postal njena stranka vendar meni se je zdelo kot da Gabe z njo ne more imeti normalnega pogovora kot ga ima človek s človekom ne da bi se pri tem spomnil, da je po poklicu terapevtka. To se je ponavljalo v kar nekaj pogovorih, dokler se nista bolj zbližala in se je Gabe bolj odprl Monici.

To je bila moja prva knjiga te avtorice, vendar ne zadnja. Všeč mi je bilo, kako je avtorica namenila čas tudi temu, da je razvila odnos med Gabeom in Colinom. Cowboy SEAL Christmas je popoln samostojen roman, ki ga priporočam v branje v božičnem času zraven skodelice vroče čokolade in kamina (ali ob drugem toplem napitku in radiatorju, če že ni kamina) ;).

4 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

Lord of Vice by Erica Ridley

Lord of Vice (Rogues to Riches, #6)

Title // Naslov: Lord of Vice

Author // Avtorica: Erica Ridley

Release Date // Datum izdaje: August 31st 2018 (31. avgust 2018)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

Blurb: 

Vice merchant Maxwell Gideon is wickedly handsome, sinfully arrogant, and devilishly ruthless. Rumor has it, his gaming hell has the power to steal souls and grant miracles. Truth is, Max only owns half of The Cloven Hoof. He’d buy out his silent partner if he knew the man’s identity. But it’s hard to focus on business matters when a fallen angel tumbles right into one’s lap…

Miss Bryony Grenville has a well-earned reputation as an unrepentant hoyden. But even the gossipiest of the pinch-faced matrons ruling High Society could never imagine the daughter of a baronet secretly financing the ton’s most infamous gambling parlor. Its maddening, sexy proprietor doesn’t suspect a thing… and two can play at temptation!

Povzetek iz zadnje strani:

Lastnik igralnega salona Maxwell Gideon je pregrešno čeden, aroganten in neizmerno trdosrčen. Njegov salon naj bi kradel duše in delal čudeže. V resnici si Max lasti le polovico Clooven Hoofa. Saj bi kupil ostalo od svojega tihega partnerja, vendar kaj, ko ne ve njegove identitete. Zelo težko pa se je osredotočiti na posel, ko padli angel pade naravnost v njegovo naročje…

Gospodična Bryony Grenville ima sloves kot ženska, ki je brez sramu. Vendar tudi najbolj opravljive matrone visoke družbe si ne bi nikoli predstavljale, da bo hčerka barona na skrivaj financirala najbolj razvpit igralni salon. Njegov nori, seksi lastnik ne sumi ničesar…in dva se lahko igrata s skušnjavo!

 

My thoughts:

Lord of Vice included everything I like: hot, but infuriating hero and intelligent heroine. I love how the author put two people from different social circles but yet, so alike, together. They are perfect for each other even though they both have their own insecurities. Both are very stubborn and while Max looks like a devil on the outside, he’s the angel on the inside. Max doesn’t know how he’ll fit in her world and Bryony is afraid she’ll never fit into his, especially because being the owner of the gaming parlor is not something the ton would approve. They both want a place to belong.

But of course, the question is: Can their love survive everything?

This was my second book by Erica Ridley and I loved it. I love how well they both complemented each other. Ms Ridley knows how to write a book that will absorb you completely in its pages. I recommend this book to anyone who loves independent, smart women who know how to challenge a man, who is their worthy opponent and the perfect match in any way.

While I did love their witty conversations, sometimes I missed more romance. This is why I’m giving Lord of Vice four stars. I still need to read other books in the series but I can’t wait to read other books by talented Ms Ridley in the future! I am so glad to find another amazing author of historical romances!

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Lord of Vice vključuje vse, kar imam rada v knjigi: privlačnega, vendar mrkega glavnega junaka in inteligentno, malce posebno glavno junakinjo. Všeč mi je, kako je avtorica postavila skupaj dva človeka iz popolnoma različnih družbenih krogov vendar po drugi strani karakterno tako podobna. Popolna sta drug za drugega, čeprav imata vsak svoje negotovosti. Oba sta zelo trmasta in čeprav Max na zunaj zgleda kot hudič, je na znotraj pravi angel. Max ne ve, kako se bo lahko vključil v njen svet in Bryony se boji, da ne bo nikoli spadala v njegovega, še posebno zato, ker biti lastnica igralnega salona ni nekaj, kar bi družba odobravala. Oba si le želita nečemu pripadati.

Vprašanje pa je, ali lahko njuna ljubezen premaga vse?

To je bila moja druga knjiga te avtorice in bila mi je zelo všeč. Glavna junaka sta se odlično dopolnjevala. Erica Ridley ve, kako napisati knjigo, ki te bo posrkala med njene strani. Knjigo priporočam bralcem in bralkam, ki obožujejo neodvisne, pametne ženske, ki znajo izzvati svojega moškega, ki je njihov enakovreden nasprotnik in popolna izbira.

Čeprav sem naravnost oboževala pogovore med Maxom in Bryony, saj so bili polni humorja, sem na trenutke pogrešala več romantike, zato knjigi dajem 4 zvezdice. Ker je to zadnja knjiga v seriji in popolnoma samostojna, moram prebrati še ostale 4, vendar komaj čakam, da preberem tudi naslednje knjige od te avtorice. Res sem vesela, da sem našla še eno avtorico zgodovinskih romanc, čigar knjige in stil pisanja so mi všeč!

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

 

 

HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

Cowboy Charm School by Margaret Brownley

Cowboy Charm School (Haywire Brides, #1)

Title // Naslov: Cowboy Charm School

Author // Avtorica: Margaret Brownley

Release Date // Datum izdaje: September 4th, 2018 (4. september 2018)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

Blurb: Texas Ranger Brett Tucker hates to break up a wedding, but the groom―notorious criminal Frank Foster―is a danger to any woman. So he busts into the church, guns blazing…only to find he has the wrong man.

STOP THAT WEDDING!

Bride-to-be Kate Denver is appalled by her fiancé’s over-the-top reaction to the innocent mistake and calls off the wedding―for good. Guilt-ridden, Brett’s desperate to get them back on track. But the more time he spends with Kate, the harder he falls…and the more he yearns to prove that he’s her true match in every way.

 

Povzetek iz zadnje strani: 

Texas Ranger Brett Tucker sovraži prekiniti poroko, vendar je ženin – slavni kriminalec Frank Foster ― nevarnost vsaki ženski. Zato vstopi v cerkev, oborožen s pištolo… le, da najde napačnega moškega.

Bodoča nevesta Kate Denver je zgrožena zaradi reakcije njenega zaročenca na nedolžno napako in odpokliče poroko – za vedno. Prežet s krivdo se Brett odloči, da jima bo pomagal priti nazaj skupaj. Vendar več časa, kot ga preživi s Kate, močneje se zaljubi…in bolj si želi dokazati, da je on pravi zanjo.

 

My thoughts:

So the story is set in 1885 in America. As you may know (or not), I usually read Historical Romances that are often set in England, so I am not quite familiar with things in that time over the Ocean. Personally, I thought this book was quite modern for the time, because people used colt, were working in a candy shop and used the telegraph. Again, I have no clue (almost) with American history, because when I was in school I learned about European history of that time so if these things were normal, please ignore all this paragraph.

I truly enjoyed this story. The first chapter made me laugh and at that moment I knew I would like this book. When Brett broke up a wedding, he tried to do anything in his power to make ”the lovebirds” a couple again. But trying to teach Frank how to woo a bride is not easy…

…but it sure was hilarious to read! The poor fella didn’t have a clue of romancing women and his responses were delightful! Of course, after getting to know Kate, Brett wants her for himself but he’s not sure if Kate feels the same…

I recommend this book to anyone who likes history, mystery, action and romance. Although there was one quite romantic kiss, I would label this book as a clean one.

4,5 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Zgodba je postavljena v Teksas, leta 1885. Kot morda veš (ali pa tudi ne), ponavadi berem zgodovinske romane, katere zgodba je postavljena v Anglijo, zato nisem popolnoma seznanjena z ameriško zgodovino. Osebno se mi je zdela zgodba preveč moderna za tisti čas, ker so ljudje uporabljali kolt, delali v slaščičarni in uporabljali telegraf. Ponovno na tej točki poudarjam, da nimam pojma o ameriški zgodovini, ker sem se v šoli učila bolj kot ne le evropsko zgodovino. Pa tudi zgodovina in jaz nisva bili ravno najboljši prijateljici (v bistvu se sploh nisva razumeli), zato sem vedno imela težave pri njej, zato, če je to za tisti čas bilo res nekaj običajnega, potem prosim ignoriraj celotni odstavek 🙂

Drugače pa mi je bila zgodba všeč. Prvo poglavje me je res nasmejalo, tako da sem že takrat vedela, da bo ta zgodba nekaj posebnega. Ko Brett prekine poroko, poskuša narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi tadva ”zaljubljenca” ponovno postala par. Ampak naučiti Franka kako osvojiti nevesto ni lahko…

…vsekakor pa je izredno zabavno brati! Ubogi revček nima pojma, kako se osvaja žensko in njegovi odgovori na Brettova vprašanja so bili smešni. Seveda, bolj ko Brett spoznava Kate, bolj si jo želi le zase, vendar ni prepričan, če ona čuti enako…

Če imaš rad/a zgodovino, skrivnostnost, akcijo in romantiko, potem je ta knjiga prava zate! Čeprav knjiga vključuje en dokaj romantičen poljub, bi rekla, da je ta knjiga kar ”čista” (torej nobenih ekstra romantičnih prizorov ;)).

4,5 zvezdic.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Hard Sell by Lauren Layne

llayne

Title // Naslov: Hard Sell

Author // Avtorica: Lauren Layne

Release Date // Datum izdaje: September 4th 2018 (4. september 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

Blurb: Twenty-eight and filthy rich, Matt Cannon is the youngest broker on Wall Street. He may be a “boy wonder,” but he’s every inch a man. Ask any woman—any night. But when Matt’s latest fling makes scandalous headlines, his clients get anxious, and his bosses at Wolfe Investments level an ultimatum: keep his assets zipped, get a “real” girlfriend, and clean up his act. Only one woman can help Matt with something this hard.

For PR genius Sabrina Cross, the best fixer in Manhattan, playing Matt’s steady is going to be a challenge, even if it’s just for show. They already have an explosive history, she can’t stand the cocky party boy, and worse—she can’t stop thinking about him. So who’ll dare to break her “no touching” rule first? Because when that happens, Matt and Sabrina’s game of let’s pretend will get so hot it could set both their reputations on fire.

Povzetek iz zadnje strani: Osemindvajsetleten in nesramno bogat Matt Cannon je najmlajši borzni posrednik na Wall Streetu. Morda je čudežni deček, vendar je tudi moški. Vprašajte katerokoli žensko – katerokoli noč. Toda ko se Mattova zadnja zabava pojavi na naslovnicah časopisa, postanejo njegove stranke živčne in njegova šefa mu postavita ultimat: da preneha s tem početjem, si najde pravo punco in spremeni samega sebe. Le ena ženska mu pri tem lahko pomaga.

Za Sabrino Cross, najboljšo posrednico na Manhattnu, bo igrati Mattovo punco največji izziv, tudi če je vse le šov za javnost. Že tako imata eksplozivno kemijo, sploh ga ne more prenašati in še huje – ne more nehati misliti o njem. Kdo bo torej prvi prekinil pravilo ”brez dotikanja”? Ker ko se bo to zgodilo, bo Mattova in Sabrinina igra pretvarjanja postala tako vroča, da bo lahko uničila njun ugled. 

 

My thoughts:

I liked this book. It was cute and sexy, they both have some explosive chemistry because they already slept together but neither wants to have a serious relationship.

Matt would like to stay a bachelor but because of the recent events, he needs to find a girlfriend. The one who is not too clingy and would know their relationship is just a pretend.

His friends suggested asking Sabrina, who can’t stand Matt. But since she’s the only choice, she agrees. What starts as a favor, ends as…? Well, you’ll have to find out 😉

Their hookups? Hot.

Their banter? Hotter.

But will they trust each other with their past, secrets, and hearts?

A wonderful story, worth 4 stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Ta knjiga mi je bila všeč. Bila je luškana in seksi za prebrat (da zavedam se, da to nekako ne gre skupaj :P),  med njima je bila ta eksplozivna kemija, saj sta že spala skupaj, vendar nobeden noče imeti resnega razmerja.

Matt bi rad ostal samski toda zaradi nedavnih dogodkov si mora najti punco. Takšno, ki ni preveč posedovalna in bo vedela, da je njuno razmerje ena velika laž.

Njegovi prijatelji mu predlagajo Sabrino, ki Matta sploh ne prenese. Vendar ker je njegova edina možnost, pristane na to. Toda, kar se začne kot usluga, se konča kot …? No, to je pa najbolje, da izveš sam/a 😉

Njune noči? Vroče.

Njuni pogovori? Še bolj vroči.

Ampak ali si bosta zaupala njuno preteklost, skrivnosti in srci?

Prekrasna zgodba, vredna 4 zvezdic. (Saj bi dala 5, vendar sem knjigo prebrala že pred dnevi, tako da sem jo na Goodreadsu le ocenila in kolikor vidim so 4 zvezdice. Očitno sem že imela takrat nek razlog.)

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

 

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

His Best Friend’s Sister by Eve Gaddy

His Best Friend's Sister (Devil's Rock at Whiskey River Book 2)

Title // Naslov: His Best Friend’s Sister

Author // Avtorica: Eve Gaddy

Release Date // Datum izdaje: August 16th 2018 (16. avgust 2018)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

Blurb: Whiskey River businessman Zack Banister has had his eye on Laurel Lewis for years, even though she’s always been off-limits. The timing has never been right between them, but now that they’re both free, Zack is determined to convince Laurel that he’s the perfect man for her. 

The last thing Laurel needs is a white knight. She’s a single mom and knows she can only rely on herself. But the thought of a fling with Zack is a different matter—and far too tempting to resist. 

Then reality crashes in and Laurel faces hard decisions. And Zack will do anything to convince her to take a risk on him for their happy ever after.

Povzetek iz zadnje strani: Poslovnež Zack Banister je zaljubljen v Laurel Lewis že leta, vendar je bila zanj vedno prepovedana. Čas ni bil nikoli na njuni strani, vendar sedaj sta končno samska, zato Zack skuša Laurel prepričati, da je pravi moški zanjo.

Zadnja stvar, ki jo Laurel potrebuje, je princ na belem konju. Kot mati dveh otrok ve, da se lahko zanese le nase. Toda misel na razmerje z Zackom je druga stvar – in velika skušnjava.

Ko resničnost poseže vmes, se mora Laurel soočiti z odločitvijo. Zack pa bo naredil vse, da jo prepriča naj tvega, da bosta oba lahko imela svoj srečen konec.

 

My thoughts: 

I like the blurb of the book and I always have liked the best friend’s brother/sister trope but this one felt a little flat to me. Even though it wasn’t completely rushed, everything still happened a little too fast for me.

Laurel is a devoted mother to her two kids (six and four years old). She is working two jobs but then she got fired and desperately needs another job. Not so coincidentally, there’s Zack, who has been crushing on Laurel for years. He just happens to has a job for her at his company.

BFFsister.png

He admits he liked her and that he wants to date her and soon, they started seeing each other. Kids love him, but Laurel doesn’t want to admit – even though she likes him too – that they could be something more than friends with benefits because her ex-husband betrayed her.

Basically, the first half of the story includes all the drama and the book could be easily finished there but since Laurel couldn’t make up her mind the other half of the book mentions her turmoil about their relationship. One day she decides that yes, Zack apparently does love her for her, not just the kids, and they could live together. And there’s that.

3 stars.

 

Important information for readers:

Standalone? Yes.

HEA? Yes.

Cheating? No.

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

Moje misli: 

Všeč mi je povzetek knjige. Rada berem romane, kjer gre za razmerje med določeno osebo in bratom/sestro najboljše prijateljice/najboljšega prijatelja te osebe. Pri tej knjigi pa mi je ta ideja zvenela malce pusto. Čeprav ni bila popolnoma pospešena, pa so se vse stvari še vedno dogajale prehitro.

Laurel je mati dveh otrok, starih šest in štiri leta. Opravlja dve službi, toda potem jo šef restavracije, v kateri dela, odpusti, zato mora hitro najti drugo delo. Ne čisto po naključju, je v restavraciji tudi Zack, ki je zatreskan v Laurel že leta. V njegovem podjetju potrebujejo računovodjo in Laurel je ravno pravšnja za to službo, zato ji službo tudi ponudi. Ta jo seveda navdušena sprejme.

Že skoraj na začetku knjige, ji Zack prizna, da mu je bila vedno všeč in da bi jo rad bolje spoznal in ker Laurel čuti enako, se kmalu začneta videvati. Otroka ga obožujeta, vendar Laurel noče priznati sebi, da bi lahko bila kaj več kot zgolj prijatelja z ugodnostmi, ker se še vedno počuti izkoriščeno po tem, kar ji je naredil njen bivši mož.

Če povzamem, prva polovica zgodbe vključuje vse dramatične prizore in bi se zlahka lahko končala tam, vendar ker se Laurel ne more odločiti, se druga polovica fokusira predvsem na to. Nekega dne preprosto ugotovi, da ja, Zack jo ljubi, ne samo zaradi otrok ampak tudi njo samo in da bi lahko vsi živeli skupaj. In to je to.

3 zvezdice, imela sem večja pričakovanja, ki jih ta knjiga ni izpolnila.

 

Pomembne stvari, ki bi te morda lahko zanimale:

Knjiga ni del serije, stoji torej sama zase (nobenih cliffhangerjev). Srečen konec in nobenega varanja.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

Lord of Pleasure by Erica Ridley

rid

Title // Naslov: Lord of Pleasure

Author // Avtorica: Erica Ridley

Release Date // Datum izdaje: May 2nd 2017 (2. maj 2017)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: AmazonB&N

goodreads

Blurb: Nondescript “good girl” Miss Camellia Grenville only ever opens her mouth when forced to sing at her family’s musicales. That is, until the night she infiltrates the ton’s most scandalous masquerade ball on behalf of her sister, and finds herself in the arms—and the bed—of the one man she’d sworn to hate.

Irresistibly arrogant and unapologetically sensuous, infamous rake Lord Wainwright always gets his way. When he accepts a wager to turn his rakish image respectable in just forty days, he never anticipates falling for an anonymous masked lover…or that discovering her identity would destroy them both.

Povzetek iz zadnje strani: Pridno dekle Camellia Grenville odpre usta le ko mora peti na enem izmed družinskih glasbenih večerov. Dokler neke noči ne obišče najbolj škandaloznega plesa v maskah v imenu svoje sestre, kjer pade v objem – in posteljo – moškega, ki ga sovraži.

Neustavljivo aroganten in neopravičujoče čuten razvpiti Lord Wainwright vedno dobi, kar želi. Ko sprejme stavo, da bo iz lahkoživca postal dostojen mož v samo štiridesetih dneh, si ni nikoli predstavljal, da se bo zaljubil v anonimno zamaskirano žensko … ali da lahko odkritje njene identitete uniči oba.

 

My thoughts:

In the last past days, I missed romance in the books I was reading. Since the day I’ve read the blurb of this book and got it in my hands, I’ve been excited to read it. And best of all, it didn’t disappoint.

I always love the idea of the masquerade in a book. Lord of Pleasure includes Lord Wainwright whose nickname is exactly that and wildflower Camellia Grenville whose only excitement is the masquerades she attends once a week. When they met, passion ignites that consumes both in a world of secrets, lust and love.

I was so invested in this book that I couldn’t put it down. I loved their chemistry, Michael was a total sweetheart and complete romantic, who made me swoon every time they met on the masquerade.

Camellia was the first daughter in the family, who wanted just for one night forgets her obligations and live a life behind the mask. She was kind and considerate and I liked how much her family means to her.

I love the idea that even though they were hidden behind the mask, they showed each other their true self, while the society thought otherwise.

I have to thank Ms Ridley for giving me romance, I so desperately missed in the past books and I would recommend this book to anyone who would like a little magical love under the stars.

4,5 – 5 stars, I really can’t decide.

 

Moje misli: 

V zadnjih nekaj dnevih sem v knjigah, ki sem jih brala, pogrešala romantiko. Od dneva, ko sem prebrala povzetek te knjige in sem jo dobila v roke (oziroma na mojo Kindle aplikacijo), sem se veselila branja. In kar je najboljše – ni me razočarala.

Vedno mi je bila všeč ideja plesa v maskah v knjigah. Lord of Pleasure vključuje Lorda Wainwrighta, čigar vzdevek je ravno tak (Lord of Pleasure oziroma lord užitka) in tiho ter zadržano Camellio Grenville, katere edino veselje je ples v maskah, ki se ga udeleži enkrat na teden. Ko se spoznata na plesu, izbruhne strast, ki ju popelje v svet skrivnosti, poželenja in ljubezni.

Ta knjiga me je tako požrla vase, da je nisem mogla spustiti iz rok. Všeč mi je bila njuna kemija, Michael je bil popolen romantik na plesih, zato sem se prav veselila njunih srečanj, ker je vedno pričaral nepozabno vzdušje.

Camellia je bila prva hči v družini, ki je želela za eno noč v tednu pozabiti na obveznosti in živeti življenje za masko. Bila je prijazna in premišljena in všeč mi je bilo, kako veliko ji je pomenila družina.

Čeprav sta bila skrita za masko, je le-ta pokazala njuno pravo naravo, kljub temu, da je družba menila drugače.

Zahvaliti se moram avtorici, da mi je dala košček romantike, ki sem jo tako obupno pogrešala v zadnjih prebranih knjigah. Knjigo priporočam vsakemu, ki potebuje nekaj magične ljubezni pod zvezdami.

4,5 do 5 zvezdic, res se ne morem odločiti.

SPORTS ROMANCE (športni roman)

Against the Odds by N.L. Taylor

perf6.000x9.000.indd

Title // Naslov: Against the Odds

Author // Avtorica: N. L. Taylor

Release Date // Datum izdaje: August 7th 2018 (7. avgust 2018)

Genre // Žanr: Sports Romance, športni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb: Nikki Elliot is running out of time. After a season and a half of struggling to rebuild her racing career thanks to a near-fatal accident, she is faced with the ugly truth: it’s going to take a miracle for her to make her lifelong dream of racing in Formula 1 a reality. The trouble is, Nikki doesn’t believe in miracles. When Fate sends her help in the form of a quiet, sexy mechanic, Nikki realizes that miracles do happen: the ones you hope for and the ones you least expect. But just as things look like they’re falling into place, Nikki discovers that miracles come at a steep price.

Luck has never been on Jake Masercotti’s side. That is until a chance encounter reunites him with his angel—the woman who unknowingly saved his life years earlier. And now that he’s found her, he’ll do whatever it takes to repay her for that gift, even it means risking his life–or worse, his heart–in the process.
Brought together by tragedy years before, and reunited under dangerous circumstances, will Jake and Nikki find love and happiness, even when a danger they never see coming reaches the-redline?

Povzetek iz zadnje strani: 

Nikki Elliot primanjkuje časa. Po sezoni in pol ponovnega ustvarjanja njene kariere kot voznica dirkalnih avtov zahvaljujoč skoraj tragični nesreči, se mora soočiti z grdo resnico: da bi lahko uresničila svoje sanje kot voznica Formule 1, se mora zgoditi čudež. Problem pa je, ker sama ne verjame v čudeže. Ko ji usoda prinese pomoč v obliki tihega, seksi mehanika, Nikki spozna, da se čudeži dogajajo: tiste, ki jih pričakuješ in tiste, ki jih ne. Toda ko se stvari že postavijo na svoje mesto, Nikki odkrije, da čudež pride z visoko ceno.

Sreča ni bila nikoli na strani Jaka Masercottija. Dokler se po naključju ne sreča s svojim angelom – žensko, ki mu je nevedoč rešila življenje. Sedaj ko jo je našel bo naredil vse, da ji poplača za to darilo, četudi to pomeni, da bo moral tvegati svoje življenje ali še hujše – srce.

Tragedija ju je združila leta prej, sedaj pa sta ponovno združena pod nevarnimi okoliščinami. Ali bosta Jake in Nikki našla ljubezen in srečo, četudi nevarnost, ki je nikoli nista pričakovala, doseže svoj maksimum?

 

My thoughts: I have to be honest… In the first days I was reading this, I thought I was halfway through but I was probably at around 30 %. On the fifth day, when I looked on Goodreads, I was shocked to see that it only had 372 pages. It seemed longer to me and now I know why.

…Because there was so much going on, I was lost. But not in the way I didn’t know what was going on, I did and the book has a plot, but there were just so many things like the author decided to put everything in this one book. We have racing, Mafia, mystery, secrets, suicide, murders, revenge, beatings, rape … and I probably missed something. Basically, almost all were connected to Mafia somehow. Even Jake and Nikki’s love was connected to the Mafia.

In the beginning, I thought Nikki was selfish and self-centred because she didn’t even consider how her brothers saw her career. When she sold the gift her deceased father gave her just to save her racing career, I thought I was done with this book. But I look the other way and continued with the book. Still, even though she did the unimaginable, I disagree with the choice her brothers made to cut her off of their lives.

This book is divided into three parts. While I don’t mind that, I just thought that the author didn’t know what to do with her story and just cut it into parts, so the next one started with couple months or weeks after the last part ended. 

To be honest, I wasn’t very much invested in the story because Mafia and all things related is not what I usually read. The book seemed long at the moments and I also felt like the focus was more on her racing career and Mafia, while the romance was put on hold. Maybe I’m just being picky lately and I want some romance and comedy in my book…:C

Also, while the story did have a decent ending, sadly, it continues in the next book. And while I am curious what happens with Nikki and Jake in the second book, I don’t think I’ll read it due to the reasons above.

3,5 stars.

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli: Če sem odkrita… V prvih dneh branja sem mislila, da sem prebrala že vsaj polovico, pa sem bila najbrž pri okoli 30 %. Peti dan sem pogledala na Goodreads in me je kar malce šokiralo, ko sem videla, da ima 372 strani. Zdela se mi je veliko daljša in sedaj vem zakaj.

…Ker se je preveč dogajalo, tako da sem bila včasih kar zgubljena. Ampak ne zato, ker ne bi vedela, kaj se dogaja, ker sem in knjiga ima neko rdečo nit, ampak ker je bilo toliko stvari kot da se je avtorica odločila, da vključi vse v eno knjigo. Tako se najde notri dirkanje, mafija, skrivnosti, samomor, umor, maščevanje, pretepanje, posilstvo.. pa še kaj sem najbrž pozabila. Skratka skoraj vse je bilo nekako povezano z mafijo, še ljubezen med Jake-om in Nikki.

Na začetku sem na Nikki gledala kot na sebično, vase zagledano junakinjo, ker ni nikoli razmišljala o tem, kako njuna brata gledata na njeno (nevarno) kariero. Ko je prodala darilo, ki ji ga je dal njen pokojni oče samo zato, da je rešila svojo kariero, sem mislila zaključiti s knjigo. Vendar sem pogledala stran in nadaljevala z branjem. Čeprav je naredila to nedopustno dejanje, se še vedno nisem strinjala z odločitvijo njenih bratov, da jo odrežeta iz svojega življenja.

Knjiga je razdeljena na tri dele. Čeprav me to ne moti, sem dobila občutek, da avtorica ni vedela kako nadaljevati zgodbo oziroma kaj narediti z njo in jo je zato razdelila na dele, vsak naslednji se nadaljuje nekaj tednov ali mesecev po prejšnjem.

Po resnici povedano, sama nisem bila tako vživeta v zgodbo zaradi mafije in podobnega, ker tega ponavadi ni v knjigah, ki jih berem. Zgodba se je zdela daljša na trenutke in dobila sem tudi občutek, da je fokus preveč na njeni karieri kot voznica dirkalnih avtov in mafiji, medtem ko je bila romantika bolj na stranskem tiru. Morda pa sem zadnje čase malce preveč zbirčna in si samo želim nekaj romantike in komedije v knjigah, ki jih (iz)berem…:c

In čeprav je knjiga imela dokaj spodoben zaključek, se na (mojo) žalost nadaljuje v drugi knjigi. Četudi sem res firbčna kaj se zgodi z Jake-om in Nikki, pa dvomim da jo bom vzela v roke zaradi zgornjih razlogov.

3,5 zvezdice.

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CHRISTIAN ROMANCE (pobožni roman)

Return of the Song by Phyllis Clark Nichols

song.jpg

Title // Naslov: Return of the Song (The Rockwater Suite #1)

Author // Avtorica: Phyllis Clark Nichols

Release Date // Datum izdaje: September 18th 2018 (18. september 2018)

Genre // Žanr: Christian Romance, pobožni roman (op. res ne vem, kako bi to prevedla oziroma kam bi jo uvrstila, za več informacij glej spodaj)

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

 

Blurb: Caroline Carlyle’s hopes and dreams were crushed when her fiancé died six weeks before their wedding. For years, she wrestled with aching loss and shattered faith, struggling to find the inspiration that once came so easily. Abandoning her half-finished piano compositions, Caroline traded her old ambitions for the comfort and familiarity of life as the town’s piano teacher.

But Caroline’s life turns upside-down when a mysterious stranger enters her life, bringing courage and fresh purpose. Inspired by her new acquaintance, Caroline embarks on a quest to track down the beloved rare piano she played as a child. Her search leads her to Rockwater, the Kentucky estate of a wealthy gentleman, where Caroline finds her heart may be composing a surprising new song.

 

Povzetek iz zadnje strani: Upi in sanje Caroline Carlyle so se razblinili šest tednov pred poroko na dan, ko je umrl njen zaročenec. Leta se je borila z bolečo izgubo in strto vero ter poskušala najti navdih, ki je prej prišel zlahka. Opuščujoč njene napol narejene pesmi za klavir, je Caroline zamenjala njene stare ambicije za udobje in domačnost življenja kot učiteljica klavirja v mestu.

Vendar se življenje Caroline obrne na glavo, ko se pojavi skrivnostna oseba, ki ji prinese pogum in nov namen. Navdihnjena z novim poznanstvom, Caroline stopi na pot iskanja redkega klavirja, ki ga je igrala kot otrok. Pot jo vodi v Rockwater, posestvo v Kentuckyju, ki je last premožnega gospoda, kjer Caroline odkrije, da njeno srce morda sklada popolnoma novo pesem. 

 

My thoughts: This was my first book by this author and I have mixed feelings about it.

I struggled with it, I was even contemplating to dnf it but I’ve continued reading anyway.

At 44 % of the book, I was angry because the main characters haven’t even met yet. Later on, I noticed that the whole book focuses on the mysterious intruder and the woman and a girl, who has a unique gift. I like my romances to focus on the MCs and not so much on other people but in this story, this wasn’t it. We get a clear view on Caroline’s life in the neighboorhood, the old couple, who are like family to her and her job as a piano teacher.

I don’t want to spoil the book, but I think it’s necessary to say Caroline and Roderick met at around 90 % of the story, which is for me waaaaaay too late. But they did talk over the phone.

The second, actually a little weird thing in this book is that she always has a phone at home. Doesn’t she take it with her? Or is this phone the kind we had in 90-00’s? With the wire and all?

The third thing that bothered me is Caroline taking charge and assuming people would want what she wants. I mean, I get it she wanted the best for the girl, but does she really think Gretchen (girl’s grandma) would want her granddaughter on a national TV, newspapers, just because the girl has a unique gift? It seemed to me that Caroline would just want publicity on her town. She took the decision out of Gretchen’s hands and I hated her for that.

The next thing that bothered me was the language. I’m all for sugar and sweet, but this was too sweet for me. Greetings, hugging, giving food and such, oh c’mon. There are people that are that nice to everybody? I mean everybody? I have to say I’m not fluent in English and I’m not familiar with accents in the USA but the southern language was so annoying to read. No offence but I just couldn’t read ”Why, Gretchen,…” ”Why, Caroline, …” at the beginning of almost every sentence. From time to time would be enough but please not the whole book.

The fifth thing was the conversation between Gretchen and Caroline. Gretchen had a lot to tell but she would always start the story and then said something like ”It’s a very long story and I’ll tell more about it someday”. Ummm, if you start, why not finish the story, huh?

This was a very clean romance (and I mean very – because the MCs didn’t even kiss (!)), which is so not my cup of tea and I would probably even read it if I knew that. This is why I thought of it as a Christian Romance. It also mentions God a lot, which is fine by me because I’m Christian too but again, it is just not my cup of tea. I like a little drama between the main couple. According to Urban Dictionary, Christian Romance is ”when a woman/man holds off any type of sex until marriage and bound by faith rather than love of their significant other”. Now, I have to say that I don’t know if she even had sex with her fiancé because it is not mentioned but I am putting this as Christian because of the mention of God and romance being very clean (so don’t be angry with me if you think otherwise). I did, however, felt that Caroline and Roderick had some feelings for each other but there weren’t any I love yous or something like that like in other romances I’ve read.

Apparently, the story progresses in the second book (coming in 2019) which is again something I didn’t know before otherwise, I’d probably never begin reading it. It doesn’t have some dramatic cliffhanger, because the ending is very open (Practically, we can say there’s no ending), which is again not my thing. I’d more likely prefer a cliffhanger than this open ending. Ugh.

Other people would give this book more stars, and I would too, but since this is not my cup of tea (the slow-burn, focusing on other topics and people rather than MCs and almost no touching between the main characters), I am giving it 3 stars.

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli: To je bila moja prva knjiga te avtorice in o knjigi imam mešane občutke.

Zelo težko sem jo brala, razmišljala sem tudi o tem, da bi jo enostavno prenehala brati vendar sem še vedno nadaljevala z branjem, saj sem upala na boljše.

Pri 44 % knjige sem bila jezna, ker se glavna junaka še sploh spoznala nista. V bistvu se mi zdi, da sploh ni bilo govora o junaku še. Kasneje sem ugotovila, dase skoraj vsak knjiga fokusira na skrivnostnega vsiljivca ter žensko in punco z unikatnim darom. Sama imam rada, da je v romanih, ki jih berem fokus na glavnih junakih in ne toliko na drugih ljudeh, vendar v tej zgodbi pač to ni bilo tako. Bralci dobimo jasen vpogled v življenje Caroline v soseski, star par, ki sta ji kot družina in v njeno delo kot učiteljica klavirja.

Nočem preveč ”spoilat” knjige, vendar se mi zdi pomembno, da omenim, da se Caroline in Roderick nista v živo srečala do okoli 90 % knjige, kar je zame veeeeeeliko predolgo. Sta se pa pogovarjala po telefonu.

Ko že govorimo o telefonu, kar se mi je zdelo čudno, je bilo to, da je vedno omenjeno, da ima telefon doma. Zakaj ga ne vzame s sabo? Nekako sem dobila občutek kot da gre za telefon iz starih časov, tisti, ki ima žico v slušalki in ga ne moreš s sabo odnesti. Nasploh sem dobila občutek kot da gre za neko sosesko iz kakšne ameriške serije, kjer se čas nekako ustavi.

Tretja stvar, ki me je motila je to, da je Caroline prevzela pobudo pri stvareh in kar predvidevala, da bodo ljudje želeli tisto, kar si sama želi. Razumem, da je želela samo dobro za deklico, vendar ali resno misli, da bo Gretchen (babica od deklice) želela svojo vnukinjo na javni televiziji in v časopisih, samo zato, ker ima deklica unikaten dar? Bolj se mi je zdelo kot da Caroline želi svojemu mestu pridobiti prepoznavnost. Odločitev je dobesedno vzela iz rok Gretchen in zato sem jo sovražila.

Naslednja stvar, ki me je motila je bil jezik in besedišče. Saj sem za pocukrano, ampak tole je bilo pa res preveč pocukrano. Pozdravčki, objemčki, dajanje hrane drugim v zameno za kaj, mislim … Ali obstajajo ljudje, ki so tako prijazni do vseh? Čisto vseh? Sicer nisem v vsakdanjem stiku z angleščino (v smislu govorjenja) in naglasi v Ameriki ampak ameriški južnjaški naglas mi je bil pa res nadležen za brati. Upam, da kdo ne zameri ampak preprosto brati ”Zakaj, Gretchen, ..”, ”Zakaj, Caroline…” na začetku skoraj vsake povedi je bilo grozno. Na vsake toliko časa bi bilo super ne pa na skoraj vsak odstavek.

Peta stvar (očitno je res veliko stvari, ki so me zmotile :D), je bil pogovor med Gretchen in Caroline. Gretchen je npr. začela pripovedovati nekaj in potem je rekla, da bosta raje se poogovorili drugil, ker je zelo dolga zgodba. Mislim, če že začneš z njo, zakaj ne bi še dokončala?? Ugh.

To je bila zelo ”čisti” roman (in mislim zelo – glavna junaka se v celi zgobi sploh ne poljubita!), kar ni nekaj kar normalno berem in mi tudi ni všeč. Zgodbe najbrž sploh ne bi brala, če bi vedela za to. Zaradi tega bi jo uvrstila pod Christian Romance, kar bi lahko prevedli kot pobožni roman. Ne vem, če obstaja prevod v slovenščino, za kar se sicer opravičujem, če to ni pravi izraz. Morda duhovni? Verski se mi ne zdi pravi izraz, kristjanski roman se pa tudi čudno sliši. Eden izmed razlogov zakaj bi ga uvrstila sem (kot pobožnega) je, ker je veliko govora o Bogu. Kar me ne moti, ker sem tudi sama kristjanka, vendar ponovno – to ni nekaj kar ponavadi berem. Sama imam rada malce drame v romanu med junakoma in podobno. Po Urban Dictionaryju je Christian Romance opredeljeno kot ”kadar ženska/moški počaka s seksom do poroke in ju s partnerjem veže vera ne toliko ljubezen”. Sedaj, če se kdo zapiči v to, moram reči, da ne vem, ali je junakinja imela spolne odnose s svojim zaročencem (z Roderickom sigurno ne), ker to ni omenjeno, vendar to, da ta roman uvrščam med pobožne, je izključno moje mnenje zaradi tega, ker se junaka nista poljubila (v bistvu je šlo le za poljube na lice) in ker je veliko govora o Bogu. Sem pa dobila občutek, da glavna junaka nekaj čutita drug do drugega, vendar med njima ni bilo izrečenega ”ljubim te” ali kaj podobnega kot je ponavadi v drugih romanih, ki jih berem oziroma sem jih prebrala.

Očitno se zgodba nadaljuje v drugi knjigi, kar nisem vedela pred branjem, saj se drugače te knjige ne bi pritaknila (druga knjiga izide v letu 2019). Nima nekega dramatičnega cliffhangerja, ker je konec zelo odprt (lahko bi tudi rekla, da ga ni), kar spet ni nekaj česar sem vajena v knjigah, ki jih berem. Raje bi imela cliffhanger kot pa ta odprt konec, ugh.

Nekateri bi tej knjigi dali več, in tudi jaz ji bi, vendar ker to ni nekaj, kar ponavadi berem (ker gre zgodba tako počasi, fokus je na drugih temah ne na glavnih junakih in ker ni neke kemije, dotikanja med junakoma), tej zgodbi dajem tri zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

*se samo meni zdi, ali sem ”to ni nekaj, kar ponavadi berem” napisala res velikokrat? Ups. 🙂