CHRISTIAN ROMANCE (pobožni roman)

Under the Northern Lights by S. C. Stephens

Under the Northern Lights

Title // Naslov: Under the Northern Lights

Author // Avtorica: S. C. Stephens

Release Date // Datum izdaje: April 30th 2019 (30. april 2019)

Genre // Žanr: Christian Romance, pobožni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

Mallory Reynolds is a driven woman fueled by her passion for photographing wild animals in remote locations. Every year she makes a trek deep into Alaska, but this time the unthinkable happens: she crash-lands after her plane stalls out in a storm. Injured, vulnerable, and threatened by the very creatures she loves, Mallory fears the worst—until she’s rescued by Michael Bradley, a mysterious mountain man living in self-imposed exile.

Mallory is grateful for Michael’s help but desperate to return home to let her family know she’s alive. Unfortunately, neither of them can leave Michael’s secluded cabin until spring. Mallory’s stuck with a stranger for months.

As Mallory recovers, a deep bond begins to form between the pair. Mallory is convinced that fate brought them together, but Michael is buried in his past, unable to move forward. Undaunted, Mallory tends to Michael’s heart as tenderly as he cared for her wounds—but will her love be enough to heal him?

 

Povzetek iz knjige:

Mallory Reynolds je zagnana ženska, ki jo žene strast po fotografiranju divjih živali v odročnih krajih. Vsako leto se odpravi na izlet globoko v aljaške gozdove toda tokrat se zgodi nemogoče: njeno letalo strmoglavi v nevihti. Poškodovana, ranljiva in ogrožena iz strani bitij, ki jih ljubi, se Mallory boji najhujšega – dokler je ne reši Michael Bradley, skrivnostni moški, ki živi v azilu, ki si ga je sam naredil.

Mallory je hvaležna za Michaelovo pomoč toda obupno se želi vrniti domov k družini. Na žalost nihče od njiju ne more zapustiti Michaelove osamljene koče do pomladi. Mallory je tako obtičala s tujcem za več mesecev.

Ko si Mallory opomore, se med njima splete globoka vez. Mallory je prepričana, da ju je združila usoda, toda Michael ima bolečo preteklost, ki je ne more pustiti za seboj. Neustrašno Mallory skrbi za Michaelovo srce tako previdno kot je on za njene rane – toda bo ljubezen dovolj?

 

My thoughts:

There are a couple of things I hate and DNFing a book is one of them.

Rarely I came across a book that just doesn’t suit me but when I do, it’s really hard to end it especially if I already read more than half of the book.

While once I finished it no matter what, lately I stopped doing that because there are just too many good books out there to spend my time on the ones I don’t like.

First thing I don’t really like is that the MCs met at around 20 %. That’s one-fifth of the book. It’s waaay too late for me.

But you know, I thought ”Eh, maybe it will get better”.

Ha, not really.

In the fifth chapter (after they already met) I came across a moment where they were talking and the whole conversation turned religious. Now, I am Christian but I really don’t like to read about religious aspects in the books. They are not my cup of tea. I like my books simple, deep with emotions and yes, with heat between characters. When I got to this conversation, I was like ”Please, don’t let it be like Return of the Song” (book I once also requested on NetGalley and it turned out to be a Christian romance with no emotions, no heat, anything I liked in book – you can see the review here). Because if there’s religion mentioned in a conversation there’s a mild possibility that there will be no passion in the book, not the one I would like.

But as I did before, I continued reading because maybe it will happen just this once and not anymore.

One thing that also bothered me was too detailed descriptions of animal killing and preparing for food. I have a ”slight” idea where food came from, I really don’t need the details. It was just so hard to read about it…

Sometimes I thought that while the author mentioned a lot of things, she forgot to include the basics. For example, when she crashed and rescued herself from the plane in the forest, she mentioned that her fingers are so cold and she needs to warm them otherwise she’ll need to cut them or something. But then a couple of pages later she wore warm gloves. Umm, what? Maybe she got them from her first-aid kit but it wasn’t mentioned and it left me confused. Another example: In another chapter, they were making pancakes. He goes to civilization twice a year. Where does he get eggs? How did they make the pancakes if not with eggs? Why is this not mentioned if the author goes in details with animal cutting?

Her injuries were mentioned also in details, yet when they both came to his cabin, she was already up and running in a couple of days. With her injuries, I thought she would need more than a week to recover! (not an expert here though)

At around 60 % they had a big conversation about why he chose a cabin away from people. He said some things that made me think that he will not be persuaded otherwise, that the heroine can’t change his opinion, can’t change him no matter what she tried. His beliefs were strong, it was like watching two very different people, each on a different path, leading the different way, never coming across. I didn’t see the connection between them anymore.

She realised she can’t fix him (her words) and a couple pages later she thought she can. Such a contradiction.

Because I didn’t see the passion between them anymore I stopped there. I can’t bring myself to continue reading it.

I was curious though what other readers thought of this book and if the talk about religion continued. Apparently, it does and it goes beyond that and I was also right that there are no hot moments between them (except some kissing).

Even though I didn’t finish this book, I’m gonna rate it. I’m giving it two stars. Not because I want to lower the average ratings, but because this rating is more for me. So that I know what bothered me. I know many people would say why rate it if I didn’t finish it. I’ll tell you why. I think it’s important to have arguments on why rate it the way you rate it. I think that if I’d continue reading my rating wouldn’t change. Because no matter the ending, my opinion wouldn’t change. I came across so many things in this book that bothered me that those last 40 % for sure couldn’t make the book better. And because also, I’m over half of the book. I already have a clue what’s the author’s writing style, how the characters act and such. Nothing could make my rating better, not even a HEA.

This was my first book by this author, by the way.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

My thoughts:

Kar nekaj stvari obstaja, ki jih ne maram, in končati knjigo na sredi, je ena izmed njih.

Redko se zgodi, da najdem knjigo, ki se mi ne dopade, toda ko jo, je zelo težko prenehati z branjem, še posebno, če sem prebrala že polovico knjige.

Če sem jo včasih končala ne glede na vse, zadnje čase raje neham z branjem, saj je na svetu veliko boljših knjig, s katerimi lahko preživim svoj prosti čas.

Prva stvar, ki me je zmotila, je bila ta, da sta se glavna junaka srečala na 20 % knjige. To je ena petina knjiga. Veeeliko prepozno za moje pojme.

Toda sem vztrajala, ker ”mogoče pa bo boljše”.

Ha, ne ravno.

V petem poglavju (potem, ko sta se že spoznala) sem prišla do trenutka, kjer sta se glavna junaka pogovarjala in se je celoten pogovor zdel bolj duhoven. Sama sem kristjanka, ampak res ne maram brati o religioznih zadevah v knjigi, še posebno v romanu. Preprosto mi ne sede. Rada berem knjige, ki so lahkotne, z globokimi čustvi in ja, tudi take, ki vključujejo malce bolj vroče prizore. Ko sem prišla do tega pogovora, je bila moja prva misel ”Prosim, naj ne bo ta knjiga taka kot Return of the Song” (knjiga, za katero sem ravno tako zaprosila na NetGalleyu in se je izkazala za Christian romance (sama sem to prevedla kot pobožni roman) z nič čustvi, nič vročih trenutkov, nič, kar bi mi bilo všeč v knjigi – oceno si lahko prebereš tukaj). Ker če je religija omenjena, potem obstaja velika verjetnost, da ne bo nobene strasti v knjigi, vsaj ne take, ki bi je jaz želela.

Toda tako kot prej, sem tudi po tem pogovoru nadaljevala z branjem, ker sem upala, da bo to enkraten pogovor.

Ena izmed stvari, ki me je tudi zmotila, je bil preveč podroben opis ubijanja živali in pripravljanja mesa za hrano. Saj vem, kako nastane hrana, ni potrebe, da o tem še berem. Res nisem marala brati teh delov…

Včasih se mi je zdelo, da je avtorica povedala veliko stvari, a pozabila pa na tiste osnovne. Na primer, ko je glavna junakinja strmoglavila z letalom in se potem rešila iz njega, je omenila, da ima premražene prste in da če si jih ne bo segrela, jih bo mogla odrezati. Toda nekaj strani kasneje ima na sebi tople rokavice. Am, kaj? Sklepala sem, da jih je dobila v paketu za prvo pomoč, ki ga je našla nekje v snegu toda to ni bilo omenjeno zato sem bila zmedena. Še en primer: v enem poglavju je omenjeno, da si delata palačinke. Kje je dobil jajca? Michael gre dvakrat na leto v civilizacijo. Dvomim, da bi jajca zdržala toliko časa. Torej kje jih dobi? Iz česa jih naredi, če ne iz jajc? Zakaj to ni omejeno medtem ko dajanje živali iz kože pa?

Njene poškodbe so bile omenjene v podrobnostih ampak ko sta prišla do njegove koče, je ona po nekaj dnevih že opravljala opravila okoli koče. Z njenimi poškodbami bi pričakovala več kot teden do ozdravitve (nisem strokovnjak drugače).

Na približno 60 % knjige sta imela malce večji pogovor o tem, zakaj si je izbral tako življenje, odmaknjeno od ljudi. Rekel je nekaj stvari o katerih sem dobila občutek, da ne bo spremenil mnenja, da ga glavna junakinja ne bo mogla spremeniti kot bi si želela. Njegova prepričanja so bila močna, bilo je kot da bi bila na popolnoma drugih poteh z junakinjo, vsaka z drugim ciljem, in da se nikoli ne bosta srečala. Kot bi bila na nasprotnih polih, nasprotnih bregovih reke. Nisem več videla kemije med njima po tem pogovoru.

Ona je ugotovila, da ga ne more spremeniti, nekaj strani kasneje pa da ga. Čisto nasprotje.

Ker nisem videla kemije med njima, sem na tej točki končala. Ne morem nadaljevati z branjem.

Malo me je zanimalo, kaj si ostali bralci mislijo o knjigi in če ta vsebuje še kakšen pogovor o religijji. Izkazalo se je, da ja in da se pogovor še bolj razvije, imela pa sem prav tudi glede ostalega – v nadaljevanju razen poljubov ni nič drugega.

Čeprav knjige nisem dokončala, jo bom ocenila. Dajem ji 2 zvezdici. Ne zato, ker bi želela znižati povprečje, ampak ta ocena je bolj zame. Da vem, kaj je mene zmotilo. Vem, da bo kdo rekel, zakaj oceniti knjigo, če je nisem prebrala do konca. Da ti povem. Po mojem je pomembno, da znaš argumentirati oceno. Mislim, da se moja ocena ne bo spremenila, če bi nadaljevala z branjem. Ker ne glede na to, kako se konča, moje mnenje se ne bo spremenilo. Zmotilo me je preveč stvari in teh zadnjih 40 % zagotovo ne bo knjige naredilo boljše. In tudi zato, ker sem že čez polovico knjige. Zdaj že vem, kakšen je stil avtorice, kako se glavna junaka obnašata in delujeta, in podobno. Nič ne bi moglo izboljšati moje ocene, niti srečen konec.

Mimogrede, to je bila moja prva knjiga te avtorice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

 

CHRISTIAN ROMANCE (pobožni roman)

Return of the Song by Phyllis Clark Nichols

song.jpg

Title // Naslov: Return of the Song (The Rockwater Suite #1)

Author // Avtorica: Phyllis Clark Nichols

Release Date // Datum izdaje: September 18th 2018 (18. september 2018)

Genre // Žanr: Christian Romance, pobožni roman (op. res ne vem, kako bi to prevedla oziroma kam bi jo uvrstila, za več informacij glej spodaj)

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

 

Blurb: Caroline Carlyle’s hopes and dreams were crushed when her fiancé died six weeks before their wedding. For years, she wrestled with aching loss and shattered faith, struggling to find the inspiration that once came so easily. Abandoning her half-finished piano compositions, Caroline traded her old ambitions for the comfort and familiarity of life as the town’s piano teacher.

But Caroline’s life turns upside-down when a mysterious stranger enters her life, bringing courage and fresh purpose. Inspired by her new acquaintance, Caroline embarks on a quest to track down the beloved rare piano she played as a child. Her search leads her to Rockwater, the Kentucky estate of a wealthy gentleman, where Caroline finds her heart may be composing a surprising new song.

 

Povzetek iz zadnje strani: Upi in sanje Caroline Carlyle so se razblinili šest tednov pred poroko na dan, ko je umrl njen zaročenec. Leta se je borila z bolečo izgubo in strto vero ter poskušala najti navdih, ki je prej prišel zlahka. Opuščujoč njene napol narejene pesmi za klavir, je Caroline zamenjala njene stare ambicije za udobje in domačnost življenja kot učiteljica klavirja v mestu.

Vendar se življenje Caroline obrne na glavo, ko se pojavi skrivnostna oseba, ki ji prinese pogum in nov namen. Navdihnjena z novim poznanstvom, Caroline stopi na pot iskanja redkega klavirja, ki ga je igrala kot otrok. Pot jo vodi v Rockwater, posestvo v Kentuckyju, ki je last premožnega gospoda, kjer Caroline odkrije, da njeno srce morda sklada popolnoma novo pesem. 

 

My thoughts: This was my first book by this author and I have mixed feelings about it.

I struggled with it, I was even contemplating to dnf it but I’ve continued reading anyway.

At 44 % of the book, I was angry because the main characters haven’t even met yet. Later on, I noticed that the whole book focuses on the mysterious intruder and the woman and a girl, who has a unique gift. I like my romances to focus on the MCs and not so much on other people but in this story, this wasn’t it. We get a clear view on Caroline’s life in the neighboorhood, the old couple, who are like family to her and her job as a piano teacher.

I don’t want to spoil the book, but I think it’s necessary to say Caroline and Roderick met at around 90 % of the story, which is for me waaaaaay too late. But they did talk over the phone.

The second, actually a little weird thing in this book is that she always has a phone at home. Doesn’t she take it with her? Or is this phone the kind we had in 90-00’s? With the wire and all?

The third thing that bothered me is Caroline taking charge and assuming people would want what she wants. I mean, I get it she wanted the best for the girl, but does she really think Gretchen (girl’s grandma) would want her granddaughter on a national TV, newspapers, just because the girl has a unique gift? It seemed to me that Caroline would just want publicity on her town. She took the decision out of Gretchen’s hands and I hated her for that.

The next thing that bothered me was the language. I’m all for sugar and sweet, but this was too sweet for me. Greetings, hugging, giving food and such, oh c’mon. There are people that are that nice to everybody? I mean everybody? I have to say I’m not fluent in English and I’m not familiar with accents in the USA but the southern language was so annoying to read. No offence but I just couldn’t read ”Why, Gretchen,…” ”Why, Caroline, …” at the beginning of almost every sentence. From time to time would be enough but please not the whole book.

The fifth thing was the conversation between Gretchen and Caroline. Gretchen had a lot to tell but she would always start the story and then said something like ”It’s a very long story and I’ll tell more about it someday”. Ummm, if you start, why not finish the story, huh?

This was a very clean romance (and I mean very – because the MCs didn’t even kiss (!)), which is so not my cup of tea and I would probably even read it if I knew that. This is why I thought of it as a Christian Romance. It also mentions God a lot, which is fine by me because I’m Christian too but again, it is just not my cup of tea. I like a little drama between the main couple. According to Urban Dictionary, Christian Romance is ”when a woman/man holds off any type of sex until marriage and bound by faith rather than love of their significant other”. Now, I have to say that I don’t know if she even had sex with her fiancé because it is not mentioned but I am putting this as Christian because of the mention of God and romance being very clean (so don’t be angry with me if you think otherwise). I did, however, felt that Caroline and Roderick had some feelings for each other but there weren’t any I love yous or something like that like in other romances I’ve read.

Apparently, the story progresses in the second book (coming in 2019) which is again something I didn’t know before otherwise, I’d probably never begin reading it. It doesn’t have some dramatic cliffhanger, because the ending is very open (Practically, we can say there’s no ending), which is again not my thing. I’d more likely prefer a cliffhanger than this open ending. Ugh.

Other people would give this book more stars, and I would too, but since this is not my cup of tea (the slow-burn, focusing on other topics and people rather than MCs and almost no touching between the main characters), I am giving it 3 stars.

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli: To je bila moja prva knjiga te avtorice in o knjigi imam mešane občutke.

Zelo težko sem jo brala, razmišljala sem tudi o tem, da bi jo enostavno prenehala brati vendar sem še vedno nadaljevala z branjem, saj sem upala na boljše.

Pri 44 % knjige sem bila jezna, ker se glavna junaka še sploh spoznala nista. V bistvu se mi zdi, da sploh ni bilo govora o junaku še. Kasneje sem ugotovila, dase skoraj vsak knjiga fokusira na skrivnostnega vsiljivca ter žensko in punco z unikatnim darom. Sama imam rada, da je v romanih, ki jih berem fokus na glavnih junakih in ne toliko na drugih ljudeh, vendar v tej zgodbi pač to ni bilo tako. Bralci dobimo jasen vpogled v življenje Caroline v soseski, star par, ki sta ji kot družina in v njeno delo kot učiteljica klavirja.

Nočem preveč ”spoilat” knjige, vendar se mi zdi pomembno, da omenim, da se Caroline in Roderick nista v živo srečala do okoli 90 % knjige, kar je zame veeeeeeliko predolgo. Sta se pa pogovarjala po telefonu.

Ko že govorimo o telefonu, kar se mi je zdelo čudno, je bilo to, da je vedno omenjeno, da ima telefon doma. Zakaj ga ne vzame s sabo? Nekako sem dobila občutek kot da gre za telefon iz starih časov, tisti, ki ima žico v slušalki in ga ne moreš s sabo odnesti. Nasploh sem dobila občutek kot da gre za neko sosesko iz kakšne ameriške serije, kjer se čas nekako ustavi.

Tretja stvar, ki me je motila je to, da je Caroline prevzela pobudo pri stvareh in kar predvidevala, da bodo ljudje želeli tisto, kar si sama želi. Razumem, da je želela samo dobro za deklico, vendar ali resno misli, da bo Gretchen (babica od deklice) želela svojo vnukinjo na javni televiziji in v časopisih, samo zato, ker ima deklica unikaten dar? Bolj se mi je zdelo kot da Caroline želi svojemu mestu pridobiti prepoznavnost. Odločitev je dobesedno vzela iz rok Gretchen in zato sem jo sovražila.

Naslednja stvar, ki me je motila je bil jezik in besedišče. Saj sem za pocukrano, ampak tole je bilo pa res preveč pocukrano. Pozdravčki, objemčki, dajanje hrane drugim v zameno za kaj, mislim … Ali obstajajo ljudje, ki so tako prijazni do vseh? Čisto vseh? Sicer nisem v vsakdanjem stiku z angleščino (v smislu govorjenja) in naglasi v Ameriki ampak ameriški južnjaški naglas mi je bil pa res nadležen za brati. Upam, da kdo ne zameri ampak preprosto brati ”Zakaj, Gretchen, ..”, ”Zakaj, Caroline…” na začetku skoraj vsake povedi je bilo grozno. Na vsake toliko časa bi bilo super ne pa na skoraj vsak odstavek.

Peta stvar (očitno je res veliko stvari, ki so me zmotile :D), je bil pogovor med Gretchen in Caroline. Gretchen je npr. začela pripovedovati nekaj in potem je rekla, da bosta raje se poogovorili drugil, ker je zelo dolga zgodba. Mislim, če že začneš z njo, zakaj ne bi še dokončala?? Ugh.

To je bila zelo ”čisti” roman (in mislim zelo – glavna junaka se v celi zgobi sploh ne poljubita!), kar ni nekaj kar normalno berem in mi tudi ni všeč. Zgodbe najbrž sploh ne bi brala, če bi vedela za to. Zaradi tega bi jo uvrstila pod Christian Romance, kar bi lahko prevedli kot pobožni roman. Ne vem, če obstaja prevod v slovenščino, za kar se sicer opravičujem, če to ni pravi izraz. Morda duhovni? Verski se mi ne zdi pravi izraz, kristjanski roman se pa tudi čudno sliši. Eden izmed razlogov zakaj bi ga uvrstila sem (kot pobožnega) je, ker je veliko govora o Bogu. Kar me ne moti, ker sem tudi sama kristjanka, vendar ponovno – to ni nekaj kar ponavadi berem. Sama imam rada malce drame v romanu med junakoma in podobno. Po Urban Dictionaryju je Christian Romance opredeljeno kot ”kadar ženska/moški počaka s seksom do poroke in ju s partnerjem veže vera ne toliko ljubezen”. Sedaj, če se kdo zapiči v to, moram reči, da ne vem, ali je junakinja imela spolne odnose s svojim zaročencem (z Roderickom sigurno ne), ker to ni omenjeno, vendar to, da ta roman uvrščam med pobožne, je izključno moje mnenje zaradi tega, ker se junaka nista poljubila (v bistvu je šlo le za poljube na lice) in ker je veliko govora o Bogu. Sem pa dobila občutek, da glavna junaka nekaj čutita drug do drugega, vendar med njima ni bilo izrečenega ”ljubim te” ali kaj podobnega kot je ponavadi v drugih romanih, ki jih berem oziroma sem jih prebrala.

Očitno se zgodba nadaljuje v drugi knjigi, kar nisem vedela pred branjem, saj se drugače te knjige ne bi pritaknila (druga knjiga izide v letu 2019). Nima nekega dramatičnega cliffhangerja, ker je konec zelo odprt (lahko bi tudi rekla, da ga ni), kar spet ni nekaj česar sem vajena v knjigah, ki jih berem. Raje bi imela cliffhanger kot pa ta odprt konec, ugh.

Nekateri bi tej knjigi dali več, in tudi jaz ji bi, vendar ker to ni nekaj, kar ponavadi berem (ker gre zgodba tako počasi, fokus je na drugih temah ne na glavnih junakih in ker ni neke kemije, dotikanja med junakoma), tej zgodbi dajem tri zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

*se samo meni zdi, ali sem ”to ni nekaj, kar ponavadi berem” napisala res velikokrat? Ups. 🙂