YOUNG ADULT / NEW ADULT (mladinsko leposlovje)

In Harmony by Emma Scott

In Harmony

Title // Naslov: In Harmony

Author // Avtorica: Emma Scott

Release Date // Datum izdaje: February 13th 2018 (13. februar 2018)

Genre // Žanr: Young Adult/New Adult, mladinsko leposlovje

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

At seventeen, Willow Holloway’s life was torn apart. The happy, driven girl is gone, and she is left wracked by post-traumatic stress her body remembers even if she does not. When her father suddenly uproots the family from their posh penthouse in New York City to the tiny town of Harmony, Indiana, Willow becomes more untethered and lost under the weight of her secret. On a whim, she auditions for a part in the community theater’s production of Hamlet and unexpectedly wins the role of Ophelia—the girl who is undone by madness, and her love of Hamlet…

Isaac Pearce is from the ‘wrong side of the tracks.’ The town bad boy. Girls pine for his attention and guys are in awe of him. That he’s an acting prodigy only adds to his charisma. Isaac utterly disappears into his characters; the stage is the only place he feels safe from his own traumatic home life. He wants nothing more than to escape to Broadway or Hollywood and leave Harmony behind for good.

No one can play Hamlet but Isaac, and when the director pairs him with Willow in acting class, they clash again and again—neither willing to open their hearts to anyone. But clashing leads to breaking, breaking leads to the spilling of terrible secrets, and soon Isaac and Willow find Shakespeare’s words mirroring their lives. When they are cruelly torn apart, neither know how this play will end—with madness and heartache? Or healing, love, and the discovery of who they are truly meant to be.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Pri sedemnajstih je življenje Willow Holloway razpadlo. S prijazno, zagnano punco je bilo konec in na njenem mestu je ostalo telo, ki ga pretresa posttravmatski stres, čeprav se ga sama ne spomni. Ko njen oče družino preseli iz glamuroznega New Yorka v majhno mestece Harmony v Indiani, Willow postane osvobojena in izgubljena pod težo svoje skrivnosti. Iz kaprice se prijavi na vlogo v Hamletu na produkciji skupnostnega gledališča in nepričakovano dobi vlogo Ophelie — dekleta, ki jo vodi norost, in ljubezen do Hamleta…

Isaac Pearce je iz ”napačne strani mesta”. Bad boy mesta. Punce se borijo za njegovo pozornost in fantje ga občudujejo. Da je igralski genij še doda k njegovemu šarmu. Isaac se popolnoma izgubi v svojih vlogah; oder je edini kraj, kjer se počuti varnega pred svojim travmatskim življenjem doma. Ničesar si ne želi bolj kot pobegniti na Broadway ali v Hollywood in zapustiti Harmony za seboj za vedno.

Nihče ne more odigrati Hamleta kot Isaac, in ko ga direktor združi z Willow v igralskem razredu, se njuna svetova trčita—nihče si ne želi odpreti svojega srca drugemu. Toda trčenje vodi do zloma in zlom vodi do pripovedovanja strašnih skrivnosti in kmalu Shakespearove besede zrcalijo njuni življenji. Ko sta kruto ločena, noben od njiju ne ve, kako se bo ta igra končala – z norostjo ali strtim srcom? Ali z ozdravitvijo, ljubeznijo in odkritjem, kaj naj bi zares postala.

 

My thoughts:

Wow, what a remarkable story.

Even though Willow changes school in the middle of the senior year, she thinks of it as something good. She comes to Harmony to heal after a traumatic event. Full of secrets, without friends and with a family that doesn’t understand her she auditions for Hamlet to lose herself in the hundred-year-old words.

In school, she finds drawn to a town bad boy, Isaac. He’s the quiet boy that doesn’t talk much but is well known for his role in theater’s plays.

Isaac is broken too, in his own way. He sees something in Willow, something they have in common.

When they both get parts in Hamlet, they started to get to know each other and with that comes the secrets, the past and a wonderful story about two lost souls.

I truly recommend this well-written story because you will get lost in this story too. I read Hamlet in high school and I got to know more about the meaning of the words in this book. I was so pulled to the story, I cried at the end of it. It’s a story full of emotions, heartache but also love.

4,5 ”The love was there first” stars.

(I wanted to know more about Isaac’s story, why he didn’t talk for less than a year that’s why half star less…)

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Wow, kako prekrasna zgodba.

Čeprav Willow zamenja šolo na sredi zadnjega letnika, na to spremembo gleda kot na nekaj pozitivnega. V Harmony pride se ozdravit po travmatskem dogodku. Polna skrivnosti, brez prijateljev in z družino, ki je ne razume, se prijavi na vlogo v Hamletu, da bi se izgubila med več sto let starimi besedami.

V šoli jo privlači mestni bad boy, Isaac. Je tihe narave, ki ne govori veliko toda je znan po svojih vlogah v mestnem gledališču.

Isaac je tudi zlomljen, na svoj način. V Willow vidi nekaj kar jima je skupnega.

Ko oba dobita vlogo v Hamletu, se začneta spoznavati in na plan pridejo skrivnosti, zgodovina pa tudi prekrasna zgodba o dveh ranjenih dušah.

Knjigo zares priporočam, ker se boš tudi sama izgubila v njej. Hamleta sem prebrala v srednji šoli, pa vendar sem njegov pomen dojela šele s pomočjo te knjige. Zgodba me je tako pritegnila, da sem na koncu jokala. Gre za zgodbo polno čustev, zlomljenih src a tudi in predvsem ljubezni.

4,5 ”Ljubezen je bila prva” zvezdic.

(Želela sem izveddeti več o Isaacovi zgodbi, zakaj ni govoril manj kot eno leto zato pol zvezdice manj..)

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.