HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

The Duke I Once Knew by Olivia Drake

The Duke I Once Knew (Unlikely Duchesses, #1)

Title // Naslov: The Duke I Once Knew

Author // Avtorica: Olivia Drake

Release Date // Datum izdaje: December 31st 2018 (31. december 2018)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

goodreads

 

Blurb:

For years, Abigail Linton devoted herself to caring for her ageing parents and the children of her siblings. Now, eager to make her own life, she takes a position as a governess on the neighboring estate. It shouldn’t matter that her absentee employer is Maxwell Bryce, the Duke of Rothwell, the infamous rake who once broke her youthful heart. Surely he’s forgotten her, for he hasn’t set foot on his estate for fifteen years. At least, that is, until he arrives unexpectedly.

Max is incensed to meet his sister’s new governess. But why does Abby appear just as displeased to see him when it was she who’d rejected him all those years ago? Why is he so drawn to the independent spinster she has become? And why is there a sparkle in her beautiful blue eyes that suggests they might have a second chance at love?

 

Povzetek iz zadnje strani:

Leta je Abigail Linton svoje življenje posvetila skrbi ostarelih staršev in svojih nečakov in nečakinj. Sedaj si želi zaživeti zato sprejme delo guvernante na sosednjem posestvu. Ne bi ji smelo biti mar, da je njen odsotni delodajalec Maxwell Bryce, vojvoda Rothwellski, razvpiti razuzdanec, ki ji je enkrat zlomil srce. Najbrž jo je tako in tako pozabil, ker ni bil doma že petnajst let. No, vsaj dokler se ne pojavi nepričakovano.

Maxa razjezi, ko spozna sestrino novo guvernanto. Toda zakaj zgleda Abby jezna nanj, če pa je bila ona tista, ki ga je zavrnila leta nazaj? Zakaj se ne more upreti tej neodvisni stari devici, kakršna je postala? In zakaj je žar v njenih čudovitih modrih očeh, ki namiguje na še eno priložnost v ljubezni?

 

My thoughts:

I feel like I’m repeating myself because on every post I write ”this was my first book by this author” but I think it’s kind of important to say that, right? 🙂 So… this was my first book by this author… 😛

Okay, the beginning of the book was not what I usually expect. In fact, I think this was the first historical romance I have ever read where the main character has much older sisters and brothers and where the heroine is a thirty-year-old spinster. Her family actually pissed me off after couple pages of reading because you can clearly see how they treat her and while that was probably common at the time it still surprised me how snobby her sisters (in particular) were.  Downright bitchy at the moment, too.

It was a little slow paced romance for me but nonetheless, the book was greatly written. There were characters (other than brothers and spinsters) that I hated but then again, there’s always at least one character you don’t like in a book.

I wished for Max to be more open in a conversation with Abby because she trusted him and told him a lot but I can see why he was so reluctant.

I was kind of hoping for an epilogue at the end but I didn’t get it. The ending was nicely done but I think it could be better because they made up at almost the last page if not the last. So I think a sentence or two could wrap up their story… or yes, an epilogue since we learn a lot about their history maybe a view in the future would be nice too.

And yes, I know, I’m picky but I usually have some closing in books, especially historical ones…

4-4.5 stars because the beginning actually made me consider giving up reading this book, I was that mad at her siblings.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

My thoughts:

Se mi zdi, da se ponavljam na vsakem postu, ko napišem ”to je bila moja prva knjiga te avtorice” ampak to je pomembno omeniti, kajne? 🙂 Torej… to je bila moja prva knjiga te avtorice… 😛

Okej, začetek knjige vsekakor ni bil takšen, kakršnega bi pričakovala. V bistvu se mi zdi, da je to bil prvi zgodovinski roman, kjer je eden izmed glavnih junakov imel zelo starejše sorojence in kjer je bila glavna junakinja stara 30 let. Njena družina me je zelo razjezila že po parih straneh, ker lahko že kmalu vidiš, kako ravnajo z njo in čeprav je bilo v tistem času najbrž pogosto, me je še vedno presenetilo, kako ”visoke” so njene sestre… na trenutke prav bitchy.

Roman se zelo počasi razpleta ampak je še vedno super napisan, Bili so tudi stranski junaki (poleg bratov in sester), ki jih nisem preveč marala oziroma sem jih sovražila, ampak saj to je v vsaki knjigi.

Za Maxa sem si želela, da bi bil bolj odprt v odnosu z Abby, ker mu je ta zelo zaupala ampak na koncu pojasni, zakaj je bil tak, tako da ga na nek način razumem.

Res sem si želela epiloga na koncu ampak ga ni bilo. Konec je bil sicer priemrno zaključen ampak mislim, da bi lahko bil boljši, ker sta se pobotala dobesedno na zadnjih straneh, če ne celo na zadnji. Tako da mislim, da kakšen stavek ali dva bi še lahko bila napisana, da se njuna zgodba zaključi… ali pa epilog, glede na to, da je veliko strani knjige posvečeno njuni zgodovini tako da nek pogled v njuno prihodnost tudi ne bi bilo slabo.

In ja, vem, sem malo zbirčna, ampak večinoma imam nek zaključek v knjigah, ki jih berem, še posebno pri zgodovinskih romanih

4-4,5 zvezdic, ker sem na začetku dejansko hotela že odložiti knjigo, tako jezna sem bila na odnos njenih bratov in sester z Abby.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.