HISTORICAL ROMANCE (zgodovinski roman)

Rogue Most Wanted by Janna MacGregor

Rogue Most Wanted (The Cavensham Heiresses #5)

Title // Naslov: Rogue Most Wanted

Author // Avtorica: Janna MacGregor

Release Date // Datum izdaje: June 25th 2019 (25. junij 2019)

Genre // Žanr: Historical Romance, zgodovinski roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon B&N

goodreads

Blurb:

SHE NEEDS TO MARRY SOMEONE

Lady Theodora Worth needs to marry fast in order to keep her estate. It’s been her heart and home for years, and she’ll not lose it to anyone. There’s just one problem—as a woman who was raised in isolation by her grandfather, she’s completely incapable of pouring a cup of tea, never mind wooing a man. She’ll need a little matchmaking help from her sprightly next-door neighbor in order to find a convenient husband…

IT’S JUST NOT GOING TO BE HIM

Lord William Cavensham’s heart was broken years ago, and since that day he vowed to never love again. But his spirited Great Aunt Stella is determined he’ll marry or not inherit a single penny from her. And she’s got just the woman in mind—her beautiful and completely hapless next-door neighbor, Thea…

Thea and Will agree there’s no sense in marrying each other. Will wholeheartedly believes he’s incapable of love, and Thea refuses to marry the first man she’s practically met. But Will may be the rogue Thea wants the most after all…

 

Povzetek iz zadnje strani:

ONA SE MORA POROČITI Z NEKOM

Lady Theodora Worth se mora hitro poročiti, če želi obdržati posestvo. Bil je njeno srce in dom leta in ne bo ga izgubila. Obstaja le en problem – kot ženska, ki je odraščala v izolaciji s svojim dedkom, je popolnoma nezmožna natočiti čaj, kaj šele osvojiti moškega. Potrebovala bo nekaj pomoči od njene živahne sosede pri iskanju primernega moža…

TODA TO NE BO ON

Srce lorda Williama Cavenshama je bilo zlomljeno leta nazaj in od takrat se je zaobljubil, da ne bo nikdar več ljubil. Toda njegova odločna stara teta Stella si je zadala, da se bo poročil ali pa ne bo podedoval niti centa od nje. In ima popolno žensko v mislih – svojo lepo in popolnoma ubogo sosedo Theo…

Thea in Will se strinjata, da ni potrebe, da se poročita. Will verjame, da je nezmožen ljubiti, Thea pa se noče poročiti s prvim moškim, ki ga je srečala. Toda morda je ravno Will moški, ki si ga Thea najbolj želi…

 

My thoughts:

You know that moment in a book when you know you’re hooked on the story? Yeah, well here I was waiting for that moment…and waiting….and waiting. I’ll be honest, the first 40 % of the book really dragged. I didn’t feel the chemistry between characters, to me they looked more like friends than lovers. I was reading the first half of the book for ages. Every time I thought I read like ten percent more, I looked at the bottom of the page and was a little disappointed that I only read one percent. I was even thinking about quitting the book.

But I didn’t. Because this was my first Janna MacGregor’s book and I was determined to finish it.

But oh boy, was I tempted to quit it.

I really expected more from this book.  I can’t even remember half of the book.

Also, the newspaper’s sections were sometimes quite annoying and unnecessary.

I don’t consider myself an expert in history but I have read a lot of historical romances so reading about them being together in a room (even though they were friends) unchaperoned or without the door open, left me quite itchy. Weren’t things like this considered as a step closer to the altar? (I’m seriously asking)

It’s an ARC so I won’t go into details that there were grammatical errors because I’m sure the book will be edited before publishing.

I’m just not happy with this book. At the end of it, if asking me about my opinion I can say just ”meh”. It took me two weeks to read it. I just wish the book hooked me from the beginning and that it wasn’t so slow.

3 ”meh” stars.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Veš tisti trenutek, ko te zgodba kar posrka vase in veš, da jo moraš še naprej brati? Ja, no, tukaj sem čakala na ta trenutek… in čakala… in čakala. Po resnici povedano prvih 40 % knjige se je vleklo. Nisem čutila neke kemije med glavnima junakoma, meni sta bolj zgledala kot prijatelja. Prvo polovico knjige sem brala mesece (metaforično gledano seveda). Vsakič, ko sem mislila, da sem prebrala že deset odstotkov in sem pogledala na dno strani, sem bila kar malce razočarana, ko sem videla, da sem se premaknila le za dobršen odstotek. Razmišljala sem tudi o prenehanju branja.

Ampak nisem. Ker je to moja prva knjiga te avtorice in sem bila odločena, da jo končam.

Ampak kako me je matralo, da bi prenehala…

Res sem pričakovala več od knjige. Sploh se ne spomnim o čem se je šlo v njej.

Odseki iz časopisa so bili na trenutke nadležni in nepotrebni.

Sebe nikakor ne štejem kot poznavalca zgodovine, sem pa prebrala ogromno zgodovinskih romanov in ko sem brala, kako sta skupaj v sobi (čeprav sta bila prijatelja) brez gardedame ali odprtih vrat, me je kar zmotilo. A ne pomeni to že en korak bližje oltarju v tistih časih? (resno sprašujem)

Gre za ARC tako, da se ne bom spuščala v to, da ima knjiga par slovničnih napak, ker sem prepričana, da bo šla čez roke urednika oziroma lektorja pred oddajo.

Preprosto nisem zadovoljna s knjigo. Če bi me sedaj povprašali po mnenju, bi rekla le ”meh”. Brala sem jo dva tedna. Želim si le, da bi me knjiga posrkala vase že na začetku in da ne bi vse potekalo tako počasi.

3 ”meh” zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.