CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Smitten by the Brit by Melonie Johnson

Smitten by the Brit (Sometimes in Love, #2)

Title // Naslov: Smitten by the Brit

Author // Avtorica: Melonie Johnson

Release Date // Datum izdaje: May 28th 2019 (28. maj 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

Blurb:

Bonnie Blythe has modeled her life after her favorite books. If only her fiancé would get on the same page and agree to a wedding date.

She’s not at all bitter that her best friend is getting married to a man she’s known for less than a year, and Bonnie most definitely isn’t thinking about the best man to be, Theo Wharton. It’s just whenever she talks with the blue-eyed Brit, sparks fly.

When a shocking reveal ends Bonnie’s engagement, she accepts a summer teaching job at Cambridge—only an hour away from Theo. Bonnie isn’t ready for a new relationship, but the chemistry between her and Theo is impossible to ignore. But Theo’s been hiding the truth about his identity; will Bonnie be able to weather the plot twist and grab the happily ever after of her dreams?

 

Povzetek iz zadnje strani:

Bonnie Blythe je svoje življenje zgledovala po njenih najljubših knjigah. Če bi se le njen zaročenec strinjal z njo in že pristal na datum poroke…

Sploh ni ljubosumna, da se njena najboljša prijateljica poroča z moškim, ki ga pozna manj kot eno leto in Bonnie definitvno ne razmišlja o njegovi poročni priči – Theu Whartonu. Samo to je, da vsakič, ko spregovori z modrookim Britancem, se iskre krešejo.

Ko šokantno razkritje konča Bonnijino zaroko, ta sprejme poletno delo učitelja na Cambridgu – le eno uro stran od Thea. Bonnie ni pripravljena na novo razmerje toda kemija med njima je očitna. Toda Theo skriva resnico o svoji identiteti; bo Bonnie pripravljena na ta zasuk v njuni zgodbi in dočakati svoj ”srečno do konca svojih dni” ?

 

My thoughts:

I loved the previous book in this series and I loved this one as well. If Logan had me swooning with his ”lass”, Theo had me with ”love”. I suspected there will be a book about them from Getting Hot with the Scot and I was so happy when I saw that yes, the author made him a main character in the next book. So, if you haven’t read the previous book I strongly recommend to read it (just to give you some background) but since both books are stand-alone, it’s up to you if you want to do that.

I don’t really read classics – such as Jane Austen or William Shakespeare – but I have heard of them (I mean, who didn’t? :D) so I do know a little of their works. I’m saying that because this book is filled with quotes from Austen’s books and also from Shakespeare’s. So if you’re a literary geek, an Austen fan, this is your book. Not only does Bonnie talk a lot about books, what is surprising is that Theo knows some quotes too. They are a match made in heaven, I guess.

As I said for the first book, this was fun to read too. I like Bonnie’s loyalty to her friends and her fiancé, but what it did bother me at the moment was that she kept comparing Cassie’s love life to hers – like how could she marry after knowing a guy for a year while Bonnie was engaged for a year and knowing her fiancé for her whole life. I understood where her thoughts came from but at the same time, I was like ”yeah, you mentioned that before please stop”. But at least, she wasn’t like crazy jealous or something.

Theo, on the other hand, was very loyal to his family. He knew he had responsibilities to the family but at the same time, he didn’t know what to do with his feeling for Bonnie. I love how the author included side characters – his sisters, especially Tabitha – to the story.

Like in the previous books in this too I didn’t like that the POVs weren’t separated. I know, I know, it’s a minor detail but I like to know which POV I’m reading. Since the book releases in May I’m sure all these things will be fixed.

5 stars.

Melonie Johnson is a breath of fresh air in the literature. Her books are easy to read, pages basically turn themselves and characters are oh, so charming. I’m definitely stalking her everywhere (social media, I’m talking about social media, people) because I’m not missing any of her books anymore. Her third book is already on my TBR.

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Prejšnjo knjigo v seriji sem naravnost požrla in ta tudi ni bila izjema. Če me je Logan prepričal s svojim ”lass” (op. škotski izraz za dekle), me je Theo imel z ”love” (op. ljubezen). Že prej sem slutila, da bosta nastopala kot glavna junaka v eni knjigi in bila sem presrečna, ko sem ugotovila, da jima je avtorica namenila naslednjo knjigo v seriji. Torej, če nisi še prebrala prejšnje knjige, ti to priporočam (da dobiš vpogled v njuno zgodovino) toda ker sta obe knjigi samostojni, je to, ali boš prebrala tudi Getting Hot with the Scot, odvisno le od tebe.

Sama ne berem klasičnih del – kot sta npr. Jane Austen in William Shakespeare – toda o njiju sem že slišala (mislim, kdo pa ni? :D) tako da poznam nekaj njunih del. Pa še to so bolj kot ne spomini iz gimnazije, ko je bila branje knjig nuja. Dvakrat ali celo trikrat sem si pogledala tudi film Prevzetnost in pristranost, narejen po delu Jane Austen z istim imenom. To govorim zato, ker je v tej knjigi ogromno citatov iz del Jane Austen in Williama Shakespeara. Torej, če si literarni piflar, fan Jane Austen, potem je to knjiga zate. Ne samo, da Bonnie veliko govori o knjigah, kar je presenetljivo je to, da tudi Theo pozna nekaj verzov. Narejena drug za drugega, bi rekla.

Kot sem rekla že za prvo knjigo, je bila tudi ta zabavno branje. Všeč mi je bila Bonnijina zvestoba prijateljicam in zaročencu, po drugi strani pa me je motilo, da je na trenutke primerjala Cassijino ljubezensko življenje svojemu – češ kako se Cassie lahko poroča z moškim, ki ga pozna manj kot eno leto medtem ko je sama Bonnie zaročena že eno leto z moškim, ki ga pozna praktično celo življenje. Saj po eni strani približno razumeš iz kje izhaja in da bi se ji nekaj takega podilo po mislih ampak po drugi pa sem bila že ”ja, smo doumeli, prosim, nehaj s tem”. Toda na srečo vsaj ni bila noro ljubosumna ali kaj podobnega.

Theo je bil ravno tako zvest svoji družini. Vedel je, da ima dolžnosti do družine ampak hkrati se je spopadal tudi s svojimi čustvi do Bonnie. Všeč mi je bilo tudi, kako je avtorica vključila stranske udeležence zgodbe – npr. njegove sestre, še posebno Tabitha, ki tudi odigra ključno vlogo v njuni ljubezenski zgodbi.

Kot v prvi knjigi, so me tudi v tej zmotile iste stvari in sicer, da ni bilo jasno razvidno, kdaj beremo iz njene in kdaj iz njegove perspektive. Saj vem, saj vem, res je majhna podrobnost, ampak sama rada vem, iz katere perspektive berem. Ker pa knjiga izide šele maja, se s tem ne ubadam preveč, ker sem prepričana, da bodo te detajle popravili do takrat.

5 stars.

Melonie Johnson je zame svež piš vetra v tuji literaturi. Njene knjige so lahke za prebrati, strani se praktično same obračajo in njeni glavni junaki so takooo očarljivi. Vsekakor ji že sledim povsod, kjer je mogoče (govorim seveda o družabnih omrežjih) zato da ne bom zgrešila kakšne nove knjige. Njena tretja knjiga je že na mojem TBR (op. ”to be read”, moj prevod bi bil ”za prebrat”) seznamu.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Getting Hot with the Scot by Melonie Johnson

Getting Hot with the Scot (Sometimes in Love, #1)

Title // Naslov: Getting Hot with the Scot

Author // Avtorica: Melonie Johnson

Release Date // Datum izdaje: April 30th 2019 (30. april 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon – B&N

Blurb:

Cassie Crow, a pop-culture reporter for a TV talk show, is focused on becoming a “serious” journalist. But when she stumbles into a kilted Highlander with a killer accent, Cassie decides that taking one night off from work and spending it with a sexy Scot couldn’t hurt. . .

Logan Reid has built a career on his charm, hosting a series of off-the-wall hijinks on the Web. But when the Scottish prankster meets the all-American, equal parts intelligent and irresistible Cassie, Logan realizes that one night of fun won’t be enough. Could it be that this career-focused, commitment-phobic couple is finally ready to take a chance at true and lasting love?

 

Povzetek iz zadnje strani:

Cassie Crow, novinarka pop kulture v pogovorni oddaji na televiziji, želi postati ”resna” novinarka. Toda ko potoma odkrije Višavca, oblečenega v kilt, z ubijalskim naglasom, se odloči, da ji ena noč z njim ne bo škodila. . .

Logan Reid je svojo kariero zgradil na svojem šarmu, kot voditelj smešnic na internetu, Toda ko škotski komik spozna Američanko, inteligentno in neverjetno Cassie, Logan spozna, da ena noč ne bo dovolj. Ali je lahko ta na-kariero-osredotočen, izogibajoč-se-resni-zvezi par pripravljen dati možnost resnični ljubezni?

 

My thoughts:

Have I ever told you how I love historical Highland romances? No? Well, now you know. So, of course, I was interested when I read the blurb. A book that includes a kilted Scot in the modern times? I mean, sign me up or something.

The first chapter basically sucked me in. It was just so good. The ending of that chapter made me excited. It promised fun. And it delivered, big time!

I was laughing during reading and that happens rarely.

Cassie is like me a sucker for historical romances and of course, when she first sees a dishevelled Scot who looks lost she thought she can’t be that lucky. And because she had only one mission on her holiday – to have a foreign fling – she thought, why not. Now imagine her surprise when seconds later after a scorching kiss she realizes the man she kissed is no other than the guy who is hosting a web sensation called Shenanigans in which he pranks famous (and not that famous) people. What follows is a hilarious story of cat and mouse which then led to HEA.

I can’t tell much because I’m afraid I’ll spoil the book but if I got you just a little bit curious then I suggest you buy this book as soon as it is out.

If I still didn’t persuade you, maybe this will: I loved this book so much I had to request an ARC of the second book. Luckily, I got it and I started reading it the minute I was done with this book. A truly wonderful book for a debut author (I was so surprised when I learned that but at the same time also relieved that I don’t have a lot to catch up 😉 ).

5 stars of course.

Mark your calendars: The book is out at the end of April 2019!

 

A small note for the ending: It did bother me that it was not that clear when one POV started and when it ended but since this was an ARC, I’m sure all this will be corrected until the release.

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Sem že kdaj omenila, da obožujem zgodovinske romane, ki se dogajajo v Višavju? Ne? No, zdaj veš. Zato je logično, da me je povzetek iz zadnje strani takoj prevzel. Knjiga, ki vsebuje Škota, oblečenega v kilt, pa da se dogaja v sedanjosti? Štej me zraven ali nekaj podobnega 😉

Že od prvega poglavja me je zgodba posrkala vase. Bilo je res odlično poglavje. Že konec poglavja je obljubljal dobro zgodbo. In res je bila!

Že po prvih nekaj straneh sem se smejala in to se redko zgodi.

Cassie tako kot jaz obožuje zgodovinske romane in seveda, ko zagleda skuštranega in zmedenega kota v neki sobi v gradu, si je mislila, da že en more imeti take sreče. In ker je šla na počitnice le z enim namenom – imeti avanturo za eno noč – si je mislila, zakaj pa ne? Predstavljaj si njeno presenečenje, ko odkrije, da moški, katerega je ravnokar vroče poljubila, ni nihče drug kot človek, ki je voditelj svojega lastnega šova v katerem se s skrito kamero loti slavnih (in ne tako slavnih) ljudi in da se je sama znašla prav v eni izmed njegovih potegavščin! Kar sledi, je zabavna igra mačke in miši, ki na koncu vodi do srečnega konca.

Veliko ne smem povedati, ker bom pokvarila celotno bistvo knjige, ampak upam, da sem te prepričala že s povedanim, da to knjigo preprosto moraš kupiti.

Če pa te še nisem prepričala pa imej v mislih to: Ta knjiga mi je bila tako všeč, da sem zaprosila za ARC še druge knjige. Na srečo je bila moja prošnja uslišana tako da sem z branjem le-te začela takoj, ko sem končala s tole, prvo knjigo. Res super prvenec (in glede tega sem bila resnično presenečena, po drugi strani pa mi je odleglo, da nimam veliko za nadoknaditi, tako da bom avtoričinim delom sledila od sedaj naprej 😉 ).

5 zvezdic, seveda.

Ne pozabi si označiti na koledarju: Knjiga izide konec aprila prihodnje leto!

 

Majhna opazka za konec: Kar me je motilo pri knjigi, je bilo le to, da se ni videlo, kdaj pripoveduje Logan in kdaj Cassie, ampak glede na to, da gre za ARC in da je do uradnega izida še malce manj kot pol leta, sem prepričana, da bo tudi to odpravljeno.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.