CONTEMPORARY ROMANCE (sodobni roman)

Tangle by Adriana Locke

Tangle (Dogwood Lane, #2)

Title // Naslov: Tangle

Author // Avtorica: Adriana Locke

Release Date // Datum izdaje: July 2nd 2019 (2. julij 2019)

Genre // Žanr: Contemporary Romance, sodobni roman

Buy here // Kupi tukaj: Amazon

goodreads

Blurb:

That cream-filled, caramel-topped doughnut should have been hers. Still, Haley Raynor can’t deny that the pastry thief with the dreamy blue eyes looks even more delicious. But moving in on a handsome devil like Trevor Kelly is bad news for a die-hard romantic like Haley. Trevor doesn’t believe in love. She does. Giving in to a fling and Trevor’s irresistible charms can’t end well. Can it? What can it hurt to give it a shot?

Girls always fall for Trevor, and in the end, he always ends up looking like a bad-boy cad. Still, spending some time with Haley and her smart-talking, kissable mouth sounds pretty perfect. Besides, he’s only going to be in Dogwood Lane for one week. How much trouble could they possibly get into?

The only answer? A “no falling in love” contract. All Trevor and Haley have to do is follow the rules and resist the attraction sizzling between them…before their hearts get completely tangled up in temptation.

 

Povzetek iz zadnje strani:

Ta s kremo polnjen, polit s karamelo krof bi moral biti njen. Toda Haley Raynor ne more zanikati, da je njegov tat s sanjskimi modrimi očmi še slajši od krofa. Toda začeti romanco z Trevojem Kellyjem je slabo za Haley. Trevor ne verjame v ljubezen. Ona pa. Prepustiti se aferi in Trevorjevemu šarmu ne pomeni nič dobrega. Ali pač? Bi jo lahko prizadelo, če bi mu dala možnost?

Punce vedno padajo na Trevorja in na koncu vedno on izpade kot bedak. Toda preživljanje časa s Haley in njenimi poljuba vrednimi usti se sliši popolno. Poleg tega pa bo v Dogwood Lanu le dober teden. V kakšne težave pa lahko zapade v tako kratkem času?

Edina rešitev? Pogodba o ”nezaljubljenosti”. Vse, kar morata Trevor in Haley storiti je slediti pravilom in se upreti privlačnosti, ki tli med njima… preden se njuni srci popolnoma prepleteta v skušnjavi.

 

My thoughts:

Wow. My second book of the Dogwood Lane series and I loved it.

We follow quite a journey between Haley, a huge romantic at heart and Trevor, the anti-romantic. Making a contract between them seemed like an easy solution until they started to have feelings for each other.

But Trevor didn’t want that because he lived so far away, so how could he make this work? This long-distance relationship?

Haley knew she couldn’t develop feelings. She always did in the past and she was always hurt.

This book is a great summer read. With witty banter, hilarious side characters (hello, Penn, nice to see you again) and the wonderful people of Dogwood Lane, you’ll fall in love with this series. I was also excited to meet again the characters of the previous book – Tumble.

4.5 stars.

 

 

ARC provided via NetGalley in exchange for an honest review. I voluntarily read and reviewed an advanced copy of this book. All thoughts and opinions are my own.

 

Moje misli:

Wow. Moja druga knjiga iz serije Dogwood Lane in bila mi je kar všeč.

V knjigi sledimo potovanju Haley, zapriseženemu romantiku po srcu in Trevorju, popolnemu antiromantiku. Pogodba med njima se zdi kot preprosta rešitev dokler ne začenjata razvijati čustev drug do drugega.

Toda Trevor si tega ne želi, ker živi daleč stran torej kako bi lahko njuna romanca uspela? 

Haley je vedela, da ne sme gojiti čustev. Ko jih je v preteklosti, je na koncu bila ona tista, ki jo je to najbolj prizadelo.

Knjiga je primerna za poletno branje. Z duhivitimi pogovori, smešnimi stranskimi junaki in prekrasnimi ljudmi mesta Dogwood Lane, se boš zaljubila v to serijo. Veselilo me je tudi ponovno srečati junake iz prve knjige – Tumble.

4,5 zvezdice.

 

ARC (Knjiga, ki jo bralci v roke dobimo pred njeno izdajo) je bila zagotovljena preko spletne strani NetGalley v zameno za iskreno oceno. Knjigo sem prebrala in ocenila prostovoljno. Vse misli in mnenja so izključno moja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s